Items where Author is "Velkovska-Trajanovska, Valentina"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 91.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2021) Пијано форте стрингс, Скопје и Камерен ансамбл на Валдорфска школа, Љубљана. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2021) Вечер на камерни ансамбли. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Miteva, Zlatka and Lazarevski, Vladimir (2021) Концерт на дувачкиот квинтет КонТемпора со гостин пијано изведувач. [Performance]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2021) Concert of the woodwind qiuntet KonTempora with guest piano performer. SOKOM.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2021) Konzert-Matinée. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2021) Koнцерт на Наташа Трбојевиќ и Златка Митева "Музика за флејта и пијано од македонски композитори" во Културно информативниот центар на Р.С.Македонија во Истанбул, Р.Турција. [Project] (Unpublished)

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2021) Различните видови на алеаторика проследени преку дел од творечкиот опус на Тома Прошев (1931-1996). In: Струшка музичка есен 2021, 17-19 Sept 2021, Struga. (Submitted)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2021) Концерт на Златка Митева и Наташа Трбојевиќ „Вечер на македонски автори - Дела за флејта и пијано“ во НУЦК Марко Цепенков во Прилеп. [Project] (Unpublished)

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) Концерт на Билјана Камчева (сопран/флејта) и Ана Гацева - пијано. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2020) Портрет на Томе Манчев: македонски композитор, истакнат педагог и музички деец. In: Струшка музичка есен 2020, 25-26 Sept 2020, Struga. (Unpublished)

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) Флејта што пее. [Performance]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) Омаж на проф. д-р Томе Манчев. SOKOM.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) 43.Денови на македонска музика 2020 - Професори и студенти. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) 43.Денови на македонска музика 2020 - МКАЛЕИДОСКОП. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) Охридско лето 2020 - Вечер посветена на композиторот Томе Манчев. Ohrid summer festival.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) Сложениот механизам на повеќегласните дувачки инструменти со клавиши. Journal for theory and practise of the education Prosvetno delo, 73 (1). pp. 47-62. ISSN 0350-6711

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2020) In Memoriam Проф. д-р Томе Манчев (1950–2020). Journal for theory and practise of the education Prosvetno delo, 73 (2). pp. 94-103. ISSN 0350-6711

Potevska Popivoda, Emilija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2019) Концерт на ансамблот за современа музика „КонТемпора“ на фестивалот 42 Денови на македонска музика. [Performance]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2019) Macedonian Art Composers. In: Master Class - Macedonian Art Composers, 16 Oct 2019, Pristina, Kosovo. (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2019) Концерт на Златка Митева и Наташа Трбојевиќ „Музика за флејта и пијано од македонски композитори“ на Фестивалот „Concerti del Tempiettо“ во Teatro di Marcello во Рим,Италија. [Performance] (Unpublished)

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2019) Историјатот и развојниот пат на гудачките инструменти: виолончело и контрабас (2). Yearbook - Faculty of Music Art, 5 (5). pp. 5-10. ISSN 1857-7296

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2019) Технички и репродуктивни карактеристики на музичкиот жичен инструмент харфа. Journal for theory and practise of the education Prosvetno delo, 72 (4). pp. 36-48. ISSN 0350-6711

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2018) Macedonian contemporary music. In: Macedonian Contemporary Music, 17-21 Dec 2018, Budapest, Hungary. (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2018) Концерт за флејта и пијано од македонски композитори на Златка Митева и Наташа Трбојевиќ во Gallery MC во Њујорк - САД. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2018) Целовечерен концерт „Музика за флејта и пијано - Вечер на македонски автори“ флејта-Златка Митева,пијано-Наташа Трбојевиќ (Свечено отварање на Манифестацијата „Петровденски конаци 2018 год“ во НУЦК „Бели Мугри“во Кочани). [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce and Pandazieva, Natasa and Palupski, Ana (2018) Концерт „Aime-moi“ на Наташа Трбојевиќ, Златка Митева,Наташа Пандазиева и Ана Палупски во Касел - Германија. [Performance] (Unpublished)

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2018) Professional and art aspects in teaching the orchestration: history of development of the orchestra and setting of musical score. In: Современото воспитание и образование-состојби, предизвици и перспективи“ Шеста меѓународна научна конференција, Штип.

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2018) Мали музичко-формални градбени елементи на музичкото дело. Просветно дело - Списание за педагошки прашања, 2. pp. 83-100. ISSN 0350-6711

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2018) Talk town. [Performance]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2018) Music in Macedonia between First and Second World War. In: DAM Festival, 04 Apr 2018, Pristina, Kosovo.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2018) 41.Денови на македонска музика. [Performance]

Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Potevska Popivoda, Emilija and Gavrilovski, Goce and Lazarevski, Vladimir (2018) Концерт на ансамблот за современа музика „КонТемпора“ на фестивалот „41.денови на македонска музика“. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Концерт на ансамблот КонТемпора во Скопје. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Miteva, Zlatka and Gavrilovski, Goce (2017) Концерт на ансамблот КонТемпора во Штип. [Performance] (Unpublished)

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2017) Основните функции на музичките инструменти при разработка на оркестарската партитура. Годишен Зборник - 2017 Музичка Академија УГД, 4 (IV). pp. 9-24. ISSN 1857-7296

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Историјатот и развојниот пат на гудачките инструменти виолина и виола(1). Годишен зборник 2017, 4. pp. 81-89. ISSN 1857-7296

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2017) Вечер на македонски автори - Концерт на Златка Митева и Наташа Трбојевиќ во Музејот на „Борис Христов“ во Софија Р.Бугарија. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2017) Издадено Аудио ЦД „ Music for flute and piano by Macedonian composers" (Музика за флејта и пијано од македонски композитори). [Audio] (Unpublished)

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Lazarevski, Vladimir and Miloshevski, Marjan and Bacevska, Katerina and Ivanov, Igor and Janev, Goran (2017) Во чест на 70 години од СОКОМ - Концерт на ансамблот за современа музика „КонТемпора“. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2017) Концерт „Вечер на македонски автори“во Уметничката галерија „Безистен“ во Штип. [Performance] (Unpublished)

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Glassworlds - Hommages Aan Glass. [Performance]

Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Концерт на ансамблот „КонТемпора“ во рамки на програмата „Современи европски композитори“. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) 40 Denovi na makedonska muzika. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Skladateljice prostorov nekdanje Jugoslavije. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Komponistinnen aus Kroatien, Mazedonien, Serbien und Slowenien. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) The Transfiguration - string quartet. [Composition]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Muzički Festivala BUNT 5.0 “BUNT u gradu”. [Performance]

Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Ilic, Blagica and Angelov, Goranco and Gavrilovski, Goce (2017) Традиционалната музичка култура во градот Штип од крајот на XIX и почетокот на XX век. [Project] (Submitted)

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Krapovski, Paskal and Kostov, Vladimir and Popovski, Simon and Talevski, Bojan (2016) Денови на современа балканска музика. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Lazarevski, Vladimir and Bacevska, Katerina and Ivanov, Igor and Janev, Goran and Miloshevski, Marjan (2016) Denovi na sovremena balkanska muzika. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2016) Ungehörte Klänge: Komponistinnen im Fokus. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2016) Ungehörte Klänge: Komponistinnen aus dem exemaligen Jugoslawien. In: Komponistinnen aus dem exemaligen Jugoslawien, 5-6 Dec 2016.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2016) Присутноста, употребата и улогата на гудачките инструменти во дел од оркестарското творештво на Томислав Зографски. Музика, 19 (22). pp. 29-49. ISSN 1409-6579

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Krapovski, Paskal (2016) 53. Glazbena tribina Opatija. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2016) Концерт на дувачкиот квинтет СОНОРИС, ДММ 2016. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2016) Концерт на гудачкиот квартет „Мивос“ - САД. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Кирилица - концерт на Македонска филхармонија. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Струшка музичка есен 2015 - Концерт на ансамблот КонТемпора. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Stvaralastvo makedonskih kompozitora u uslovima tranzicije od 2001. do 2012.godine. Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990-2010), 42. pp. 55-62. ISSN 978-86-7215-359-0

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Concert - Ensemble ConTempora - Mons, Belgium. [Performance]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Jovanov, Ilco (2015) Работилница на тема: Музичките инструменти во оркестарската музика - основни функции во реализирањето на музичката идеја и творечката концепција низ историјата на музиката. [Video]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Concert - Ensemble ConTempora - Liege, Belgium. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) „Денови на македонска музика 2015“ Концерт на ансамблот КонТемпора со гости од ансамблот Aventure. [Performance]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Познавање на музичките инструменти и нивните функции во оркестарот и основи на музичките форми. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-147-4

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) GlassWorlds - concert, Kiev, Ukraine Museum of National Treasures. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2014) Concert - Ensemble ConTempora. [Performance]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2014) Каталог на делата на македонските композитори (1991 – 2011). Documentation. SOKOM, Skopje.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2014) „Денови на македонска музика“ 2014 Вокален концерт "Cantatissimo". [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2014) Glassworlds - "Sun" - composition for solo piano. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Чекор пред темнината - авторски компакт диск. [Audio]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Хармонија 1 - рецензирана скриптa. ISBN 978-608-4708-67-4.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Festival and conference for contemporary music “June in Buffalo” 2013. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Minifestival - Osterreich-Mazedonien. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Days of Macedonian Music 2013 - Koncert na Reconsil Ensemble Vienna. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Kreutzer Quartet & The New London Chamber Choir - Macedonia Now! [Performance]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Tvorestvoto na makedonskite kompozitori vo uslovi na tranzicija 1991-2012/1991-2001/2001-2012. In: Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990-2010), 25.01.2013, Sala Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Crna Gora. (Unpublished)

Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Jovanov, Ilco and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Skarik, Milica and Gavrilovski, Goce (2013) Факултет за музичка уметност. [Video]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Residency for composers. In: Residency for composers, 12-27.11.2012, Centre for composers, Visby, Sweden.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Рихард Штраус - Аспекти на оркестарскиот јазик и симфониската поема „Дон Кихот”. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). ISSN 1857-8659

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Workshop - Pro Ars. In: Rabotilnica so horot Pro Ars, 01-09.10.2012, Skopje.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Балетското творештво на Љубомир Бранѓолица. In: Струшка музичка есен, 15-16.09.2012, Струга.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Balkanicus - Eighth Annual Concert of Balkan Contemporary Music. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Concert of "New Born" Choir - Kosovo Conductor: Yilber Asllanaj. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) CD - Days of Macedonian music 2011. [Audio]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2011) In Silence, Secret, Her me, mother. [Composition]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2011) Присутноста, употребата и улогата на музичките инструменти во дел од оркестарското творештво на Томислав Зографски (1934- 2000). Yearbook - Faculty of Music Art, 2 (2). pp. 33-43. ISSN 1857-8659

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2010) Стручниот профил на дипломиран музички теоретичар - педагог. Yearbook - Faculty of Music Art, 1 (1). pp. 29-32. ISSN 1857-7296

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2009) Chamber music - Days of Macedonian Music 2008. [Audio]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2009) Star trail - for woodwind quartet. [Audio]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2008) Towards the rocks (Kon karpite) - delo za kameren ansambl. [Composition]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2000) Autumn morning (Esensko utro) - solo pesna. [Composition]

This list was generated on Wed Jan 26 13:54:19 2022 CET.