Items where Author is "Bezovski, Zlatko"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 45.

Article

Jovanov, Tamara and Bezovski, Zlatko and Temjanovski, Riste (2020) Значење на маркетинг планот за успешно деловно работење. Macedonian International Journal of Marketing, 6 (11). pp. 131-137. ISSN 1857-9787

Jovanov, Tamara and Bezovski, Zlatko (2020) An insight into the content of the marketing plan as a guide for business operations. Macedonian International Journal of Marketing, 6 (12). pp. 7-16. ISSN 1857-9787

Bezovski, Zlatko and Poorani, Subitcha (2016) The Evolution of E-Learning and New Trends. Information and Knowledge Management, 6 (3). pp. 50-57. ISSN 2224-5758

Bezovski, Zlatko (2016) The Future of the Mobile Payment as Electronic Payment System. European Journal of Business and Management, 8 (8). pp. 127-132. ISSN 2222-2839

Bezovski, Zlatko and Hussain, Fida (2016) The Benefits of the Electronic Customer Relationship Management to the Banks and their Customers. Research Journal of Finance and Accounting, 7 (4). pp. 112-116. ISSN 2222-1697

Bezovski, Zlatko (2015) The Historical Development of Search Engine Optimization. Information and Knowledge Management, 5 (15). pp. 91-96. ISSN 2224-5758

Paceskoski, Vlatko and Bezovski, Zlatko and Davcev, Ljupco (2012) Globalization, growth, and poverty. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries toward European Integration 20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 28-30. ISSN 2221-5956

Bezovski, Zlatko and Davcev, Ljupco and Paceskoski, Vlatko (2012) Traffic sources for travel related web sites in Albania. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries toward European Integration 20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 199-206. ISSN 2221-5956

Davcev, Ljupco and Paceskoski, Vlatko and Bezovski, Zlatko (2012) The role of operational risk in the riskmanagement function. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries towards European Integration 20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 419-424. ISSN 2221-5956

Davcev, Ljupco and Paceskoski, Vlatko and Bezovski, Zlatko (2012) The role of operational risk in the risk management function. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries towards European Integration 20th October 2012 Elbasan, Albania. pp. 419-424.

Bezovski, Zlatko (2012) Conditions and perspectives of the electronic commerce in Republic of Macedonia. First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012, 1 (1). pp. 157-164. ISSN 1857-8373

Bezovski, Zlatko and Koceski, Saso (2011) Влијанието на надградбите на алгоритмот на пребарувачот Google врз онлајн бизнисите. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 3 (3). pp. 199-210. ISSN 1857-7059

Bezovski, Zlatko (2009) Матрица за е-бизнис настап на македонските компании и претприемачи. Yearbook, 2009 Faculty of Economics, Goce Delcev University, 1 (1). pp. 119-131. ISSN 1857- 7628

Bezovski, Zlatko (2007) Избор на клучни зборови - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (645). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) До посетители преку пребарувачите - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (640). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Најбрзо до посетители преку ППЦ(PPC) - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (635). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Електронска препродажба - афилијација - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (630). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Изградба на мрежа од влезни линкови - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (625). p. 13. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Како да привлечете посетители - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (615). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Заработете со Google AdSense - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (610). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Запознајте се со HTML, не каса - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (605). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Изработка на веб-страница - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (600). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Регистрација на домен и хостинг - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (596). p. 6. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Продавница за маици со ваш дизајн - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (588). p. 5. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Потребни вештини и знаења - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (583). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Уредување на блог - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (578). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Од идеја до профит - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (573). p. 5. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Основни елементи на ској Интернет Бизнис - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (568). ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Форми на Интернет приходи - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (563). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Македонија не е изолиран пазар – Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (560). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Изградба на претприемнички мрежи. Еконосмки Развој - Списание на Економскиот Институт - Скопје, 9 (3). pp. 257-275.

Bezovski, Zlatko (2007) Претприемнички мрежи. Претприемништво - Проблеми, дилеми и перспективи. pp. 213-218. ISSN 978-9989-2020-8-7

Monograph

Bakaradze, Ekaterine and Bezovski, Zlatko and Grabova, Perseta and Hasaj, Alkida and Jurcic, Ana and Kalemi, Marsel and Natsvlishvili, Ia and Simic, Ruzica (2010) Teaching Methods - Policy Possibilities for Public Discussion. Discussion Paper. Interactivity Foundation, USA.

Conference or Workshop Item

Bezovski, Zlatko (2015) Inbound Marketing - a new concept in digital business. In: 15th International Scientific Conference Society, Economy, Law, Technology and Humanity, 20–21 Nov 2015, Sibiu, Romania.

Book

Bezovski, Zlatko (2007) Оптимизација на пребарувањето -(привлекување посетители на комерцијалните веб страни од Интернет пребарувачите). 2ри Август - Штип, Stip, Macedonia. ISBN 978-9989-909-54-2

Bezovski, Zlatko and Gorgiev, Borjan (2007) Претприемнички мрежи и препораки за нивна изградба. 2ри Август - Штип, Штип, Македонија. ISBN 978-9989-909-56-6

Bezovski, Zlatko and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Gorgiev, Borjan (2007) Извори и форми за финансирање на малите и средни претпријатија. 2ри Август, Штип. ISBN 978-9989-909-55-9

Gorgiev, Borjan and Bezovski, Zlatko (2007) Методи за проектирање на информациски системи во менаџментот. 2ри Август, Штип. ISBN 978-9989-909-58-0

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Bezovski, Zlatko (2007) Процес на кредитирање на претпријатијата. 2ри Август. ISBN 978-9989-909-57-3

Project

Bezovski, Zlatko and MIlanov, Dusan (2011) Е-Бизнис Клуб. [Project]

Thesis

Bezovski, Zlatko (2014) The search engine optimization as a tool for the internet businesses from Macedonia. PhD thesis, Faculty of Economics - Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.

Bezovski, Zlatko (2007) Оптимизација на пребарувањето во Република Македонија како можност за некомерцијален трансфер на технологија. Masters thesis, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.

Video

Bezovski, Zlatko (2012) Е-Бизнис Клубот при УГД на Канал 5 телевизија. [Video]

Teaching Resource

Bezovski, Zlatko (2016) Е-Бизнис Практикум. . (Unpublished)

Bezovski, Zlatko (2016) E-Бизнис Скрипта. . (Unpublished)

This list was generated on Mon Aug 3 16:39:40 2020 CEST.