Items where Division is "Faculty of Music Art" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T | V | Z
Number of items: 131.

A

Andonovski, Marjan (2012) Стилски карактеристики на ората кај Мијаците. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 229-236. ISSN 1857-8659

Angelov, Goranco (2012) Теренско истражување во село Ињево поврзано со верскиот празник Лазара. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Целовечерен концерт на студентите од катедрата за Етнокореологија, класа доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2012) Концерт на студентите од катедрата за Етнокореологија, класа доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2012) Теренско истражување во Кичево. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Новогодишен концерт на студентите по традиционални инструменти во класата на доц. м-р Горанчо Ангелов, катедра за Етнокореологија. [Video]

Angelov, Goranco (2012) Годишен концерт на студентите по традиционални инструменти од катедрата за Етнокореологија, класа Доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2012) Теренско истражување с. Куклиш Употребата на зурлите и тапаните за време на пеливанските натпревари. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Штипско културно лето 2012. [Video] (Submitted)

Angelov, Goranco (2012) Изработувањето на традиционалниот музички инструмент зурла во Струга во 21 век, изработувачот Раде Ложанкоски. In: Музичка научна манифестација „Струшка музичка есен“, 15-16 Sept 2012, Струга, Македонија.

Angelov, Goranco (2012) Folk music instruments used by Balkan people with a special review to the instrument zurla. In: II Интердисциплинарна, меѓународна научна конференција „Балканскиот фолклор како интеркултурен код“, Познањ, Полска. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Folk musical maker Dragi Kostovski from Shtip, Macedonia (Изработувачот на народни музички инструменти Драги Костовски од Штип). In: Etnologist. Makedonsko etnolosko drustvo, Skopje, pp. 247-257. ISBN 1409-6404

Angelov, Goranco and Ribarski, Kiril (2012) Горанчо Ангелов, солист на зурла со септетот на Кирил Рибарски, тромбон. Свечената академија по повод 27 март, патронен празник на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. [Video]

Atanasov, Sasko (2012) Методски аспекти на ората во Пијанец. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 157-166. ISSN 1857-8659

C

Cicakovski, Timko (2012) Свадбениот циклус во Малешево. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 221-228. ISSN 1857-8659

D

Dzorleva, Tatjana (2012) Пијано рецитал Татјана Џорлева. [Performance] (Unpublished)

E

Efremov, Jordan (2012) Денови на штипската култура во Скопје - Порта Македонија. [Video]

G

Gavrilovski, Goce (2012) Концертантна соло- песна, Дај дуни -за машки вокал и пијано. [Composition] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2012) Оркестрациска и темброва идеја и нивната звучна материјализација во делото „Болеро“ од Морис Равел. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 25-34. ISSN 1857-8659

Gavrilovski, Goce (2012) Concert- "Zablealo", Санкт Петерсбург. [Performance]

H

Halimi, Teuta (2012) Примена на Гордон -Тестот за испитување на музичките способности на учениците во прво одделение (албански наставен јазик) на основните училишта во Тетово. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 95-106. ISSN 1857-8659

I

Ilik, Blagica (2012) Релевантни етнокореолошки и етнолошки карактеристики на орото Ибраим Оџа, претпоставка за следење на регионалната идентификација. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 203-214. ISSN 1857-8659

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2012) The Role of Music Education in Preserving Traditions in a Multiethnic Society. International Journal of Multidisciplinary Thought CD -ROM. pp. 159-163. ISSN 2156-6992

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2012) Spiritual islamic Music Tradition in The Balkans at The Time of The Ottoman State. Journal of Academic Studies, 14 (52). pp. 1-18. ISSN 1302-2431

Ivanova, Dunja (2012) Децата и музиката во виртуелната реалност. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 87-94. ISSN 1857-8659

J

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Алчност. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Бања. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Во трагата на бродот. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Гордиевата врвка. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Златен оков. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Нешто да ти кажам. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book cover illustration for Резервен живот. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) Book illustration for Берлински тополи. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2012) ID/Identities. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2012) Огледалце (Mirror), Solo Exhibition. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2012) Participation in the Third International Art Colony, Ohrid, Macedonia, 2012. In: Third International Art Colony, 23-29 April 2012, Ohrid, Macedonia.

Janevski, Vladimir (2012) Чешлање и плетење на коса кај девојка во с. Скочивир, битолско. In: etnologist.

Janevski, Vladimir (2012) Подготовка на сценска адаптација. Zbornik na trudovi IV, IV. pp. 4-10.

Janevski, Vladimir (2012) Кореографското творештво на Трајко Прокопиев во ансамблот Танец. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 135-140. ISSN 1857-8659

Janevski, Vladimir (2012) Кореографското творештво на Трајко Прокопиев во ансамблот Танец. Yearbook - Faculty of Music Art, 3 (3). pp. 135-139. ISSN 1857-8659

Janevski, Vladimir (2012) Komitskoto oro. In: Сто години од балканските војни, 3-4 Dec 2012, MANU - Skopje.

Janevski, Vladimir (2012) Narodnata nosija vo Ovce Pole. Documentation. Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Штип.

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2012) Душата на беровската чалгија. [Image] (Unpublished)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2012) Нашата методика. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2012) Чувари на традицијата. [Video]

Jankoski, Marjan (2012) Концерт на женскиот младински хор при хорското студио „Рустико“-Скопје и настап на Марјан Јанкоски во композицијата „Ливада “ и деловите: „Ливада“, „Утро“ „Танц на цвеќињата“, „Косачи“ и „Игра“ од композиторот и диригент Запро Запров. [Performance]

Jankoski, Marjan (2012) Скрипта „Оркестар на народни инструменти 1“. ISBN 978-608-4504-71-9.

Jankov, Ivana (2012) Акордската структура застапена во вокалната кантата „Псалми“ од композиторот Стојан Стојков. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 43-52. ISSN 1857-8659

Jankov, Ivana (2012) Годишен концерт 2012 Факултет за музичка уметност при Унивезитетот „Гоце Делчев“- Штип. [Performance] (In Press)

Jankov, Ivana and Gavrilovski, Goce (2012) Ивана Јанков - Гоце Гавриловски: Анализа на музичките параметри од аспект на интерпретација во дел од хорското творештво на Стефан Гајдов. Струшка музичка есен. pp. 21-27. ISSN ISBN 978-9989-801-10-5

Jankov, Ivana and Gavrilovski, Goce (2012) Анализа на музичките параметри од аспект на интерпретацијата во дел од хорското творештво на Стефан Гајдов (1905 – 1992). In: Struska muzicka esen, 2012. (Unpublished)

Jovic, Tihomir (2012) Полифонијата во композицијата Fantasia Corale од Томислав Зографски. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 35-42. ISSN 1857-8659

K

Kitanovski, Antonijo (2012) Тони Китановски, Оффест интернационален фестивал, Скопје 2012. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2012) Астибо џез фестивал 2012, Штип. Радио Слободна Европа.

Kitanovski, Antonijo (2012) Тони Китановски и Черкези , Нирнберг , (Ganzenlos) Limitless festival, 2012. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2012) "M&M". [Audio]

Kitanovski, Antonijo (2012) "Mother Sea". [Composition]

Kitanovski, Antonijo (2012) ЕЈN Bari, Italy 2012, Химна. Нова Македонија, 22695.

Kitanovski, Antonijo (2012) Музиката Орнет Колмен(Ornette Coleman). Masters thesis, University Goce Delcev - Stip.

Kitanovski, Antonijo (2012) Toni Kitanovski & Cherkezi, Schwabisch Gmund. Schwabisch Gmund.

Kitanovski, Antonijo (2012) Toni Kitanovski i Cherkezi, Lent internacionalen festival, Maribor 2012_evropska prestolnina na kulturata. [Performance]

Kitanovski, Antonijo and Sekulovski, Aleksandar (2012) "Lagrimas negras" by Miguel Matamoroz. [Performance]

Kostov, Stojance (2012) Историски аспекти на орската традиција во Овче Поле. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 149-156. ISSN 1857-8659

L

Lazarevski, Vladimir (2012) Concert of Macedonian Philharmonic "Kirilica" with soloist Vladimir Lazarevski, Vladimir Krstev, Paskal Krapovski & Vanco Stojanovski. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2012) Concert of Music Progressive quartet & West Coast Symphony - BITFEST 2012. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2012) Concert of Music Progressive quartet & West Coast Symphony Orchestra - Vancouver, Canada - Skopje summer fest 2012. [Performance] (Unpublished)

Lazarevski, Vladimir (2012) Concert of Music Progressive quartet, Balkan Music Night 2012, Concord, MA. USA. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2012) Kvintet za oboa i gudaci od Artur Blis - Analiza i interpretaciski problemi. Muzikalni Horizonti, XLVI (5). pp. 18-20. ISSN 1310-0076

Lazarevski, Vladimir (2012) MC Mondays - Music Progresive Quartet Concert - New York,USA. [Performance]

M

Marinoska, Frosina (2012) Орската традиција во село Врбјани – Прилепско поле. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 187-194. ISSN 1857-8659

Micanov, Goce (2012) Интерфест Битола 2012. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2012) Проблемите во клавирската техника и нивната рефлексија врз развојот на младите пијанисти. In: Проблемите во клавирската техника и нивната рефлексија врз развојот на младите пијанисти. (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2012) Значењето од примената на прстната гимнастика во решавањето на техничките проблеми при пијанистичката интерпретација. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 65-70. ISSN 1857-8659

Mihajlovski, Angele and Dzorleva, Tatjana (2012) Igor Stravinsky: Capriccio for Piano and Orchestra, I-st movement. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan (2012) „Македонски духовни конаци 2012“ Струга. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan (2012) Концерт по повод промоцијата на монографијата „Никола и Софија Незлобински“ по повод 70 години од смртта Др.Никола Незлобински. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Paneva, Saska (2012) Edvard Grieg, Piano Concerto in a minor, 1st movement. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana (2012) Новогодишен Концерт на студентите од катедрата по пијано при ФМУ - Штип. [Image] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana and Skarik, Milica (2012) Концертна турнеја на студентите од катедрата по пијано во Штип, Струмица, Кавадарци и Велес. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka (2012) Концерт со Дувачкиот оркестар на УГД - Штип. [Performance]

Miteva, Zlatka and Trajkova, Nevenka (2012) Kонцерт на студентите по флејта од класата на доц. м-р Златка Митева. [Performance] (Unpublished)

N

Nakova, Anita (2012) Солистички концерт, Анита Накова. [Performance]

Nakova, Anita (2012) Солистички концерт - Кочани. [Performance]

Nasev, Lence (2012) Улогата на семејството, наставникот по музичко образование и учебникот во откривање и поттикнување на музички талентирани ученици. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 81-86. ISSN 1857-8659

Nasev, Lence (2012) За жанрот синфониета. Tрадиција као инспирација, Дани Владе С. Милошевића, ISBN 978-99938-27-10-8. pp. 363-378.

Nasev, Lence (2012) О македонској црквеној музици. Зборник радова за VI мећународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Jeзик музике, Музика и религија ISBB 978-86-85991-44-8, III. pp. 19-23.

Nasev, Lence (2012) Music and movement. International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences, 40 (1). pp. 101-105. ISSN 1857-7679

Nasev, Lence (2012) Primena savremenih nastavnih sredstava u muzičkoj nastavi. Pedagoški fakultet u Jagodini, Međunarodni naučni skup, Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti, Vol 2, ISBN 978-86-7604-097-2. pp. 555-563.

Nasev, Lence (2012) Use of Learning Media in Music Education. Annual Miscellaneous Collection. pp. 85-93. ISSN 1409-9187

Nasev, Lence (2012) Игор Стравински: Структура првог става Концерта in Es – „Dumbarton Oaks“. In: VII Међународни научни скуп, Српски језик, књижевност, уметност, 26-27 Oct 2012, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу.

Nasev, Lence and Gavrilovski, Goce (2012) „Копачите” и „Приспивна” - Стефан Гајдов. Музичко-научна манифестација: Струшка музичка есен. pp. 13-19. ISSN ISBN 978-9989-801-10-5

P

Panova, Gordana and Panova, Blagica and Panov, Nenad (2012) Организиран третман на хронична болка во првиот мултидисциплинарен центар за болка во Македонија. II Kongres Udruzenja anesteticara Srbije sa medzunarodnim ucescem . p. 42. ISSN 978-86-88055-02-4

Popovski, Saso (2012) Afro Blue. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Micanov, Goce (2012) Goce Micanov/Oscar Salas/Oliver Josifovski/Saso Popovski Waltz For Sergej BIT Fest 2012. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Micanov, Goce and Sekulovski, Aleksandar (2012) Tema br. 2. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar and Micanov, Goce (2012) For Charles. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija (2012) Emilija Potevska - Concert for piano and orchestra. [Performance]

Potevska, Emilija (2012) Music from the Balkans to the Baltic - London, UK. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana (2012) Concert - piano duo - Potevska/ Djorleva. [Performance] (Unpublished)

S

Skarik, Milica (2012) Параметри за составување тестови за мерење на музички постигнувања. Годишен зборник 2011 на Факултетот за музичка уметност при УГД Штип, 2 (2). pp. 91-97. ISSN 1857-7296

Skarik, Milica (2012) Досегашни сознанија за мерењето на музичките искуства. Музика (17). ISSN 1409-5579

Skarik, Milica (2012) Музички работилници за изведба на избрани клавирски дела од Ј. С. Бах. In: Музички работилници, 22 мај, 23 мај, 30 мај и 1 јуни 2012 , Музичко училиште "Сергеј Михајлов" - Штип, Факултет за музичка уметност - Штип, Музичко училиште "Христо Јуруков" - Кочани, Музичко училиште "Стефан Гајдов" - Велес.

Skarik, Milica and Arsenski, Mihailo (2012) Рецитал (целовечерен концерт) на Михајло Арсенски - тенор и Милица Шкариќ - пијано. [Performance]

Skarik, Milica and Arsenski, Mihailo (2012) Lieder - Mélodies - Песни, Mihailo Arsenski - tenor, Milica Škariќ - piano. [Audio]

Skarik, Milica and Pavlovski, Branko (2012) Рецитал (целовечерен концерт) на Бранко Павловски - кларинет и Милица Шкариќ - пијано. [Performance]

T

Talevski, Vladimir (2012) Значењето на мотивацијата во музичко воспитно – образовниот процес. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 71-80. ISSN 1857-8659

Trajceva, Elena (2012) Поводи и места за играње во етничкиот предел Скопска Црна Гора. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 195-202. ISSN 1857-8659

Trajkova, Nevenka (2012) Концерт - Автобиографски портрети на македонски композитори Ване Аревски - флејта и Невенка Трајкова - пијано. [Performance]

Trajkova, Nevenka (2012) Концерт туба и пијано - Интерфест Битола 2012. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2012) Концерт туба и пијано, Виктор Карапанџов и Невенка Трајкова - Кочани Град на културата 2012. [Performance] (Unpublished)

Trajkovski, Aleksandar (2012) Уделот на домашните композитори во создавањето на музика за македонските играни филмови. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 53-64. ISSN 1857-8659

Trbojevik, Natasa (2012) Концерт на Мустафа Алимановски и Наташа Трбојевиќ во Уметничка галерија„Безистен“ Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2012) Концерт на Поповски Трајче - труба и Наташа Трбојевиќ - пијано во Уметничка галерија „Безистен“ Штип. [Performance]

V

Vasik, Olivera (2012) Русалиски поворки – сличности и разлики со други поворки. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 215-220. ISSN 1857-8659

Velickovska, Rodna (2012) Ороводните песни и нивната територијална дистрибуција во македонското традиционално обредно-пејачко изразување. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 167-186. ISSN 1857-8659

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Рихард Штраус - Аспекти на оркестарскиот јазик и симфониската поема „Дон Кихот”. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). ISSN 1857-8659

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Balkanicus - Eighth Annual Concert of Balkan Contemporary Music. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) CD - Days of Macedonian music 2011. [Audio]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Concert of "New Born" Choir - Kosovo Conductor: Yilber Asllanaj. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Residency for composers. In: Residency for composers, 12-27.11.2012, Centre for composers, Visby, Sweden.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Workshop - Pro Ars. In: Rabotilnica so horot Pro Ars, 01-09.10.2012, Skopje.

Z

Zdravkova-Dzeparoska, Sonja (2012) Балетската едукација во Штип. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 141-148. ISSN 1857-8659

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Традиционалната музичка практика во Република Македонија во услови на доминација на глобалната музичка култура, денес. Ethnologist, UDK 39 (14). pp. 154-159. ISSN 1409-6404

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Choral art in Republic of Macedonia. In: The 2nd International Sypmosium on Choral Art, Singing and Voice, 12-14 April 2012, Zagreb. (Unpublished)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Conditions of the Musical tradition in R.Macedonia. In: Workshop and presentation about conditions of the musical tradition in R.Macedonia, 22 November 2012, Istanbul, Turkish State Conservatory Music. (Unpublished)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Impact of economic determinants on the production of new works of art music. In: Interantional Journal of Arts and Science for Academic discplines, 1 -4 April 2012, Vienna. (In Press)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Impact of economic determinants on the production of new works of art music. International Journal of Business and Management Studies, 01 (03). pp. 459-465. ISSN 2158-1479

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Influence of social determinants in preference of public audience at music performances in the Republic of Macedonia. Sociology study, 2 (1). pp. 33-42. ISSN 2159 -5526

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) The Islamic Mystical Spiritual Music Tradition in the Era of New Musical Tendencies. Asian Social Science, 8 (6). pp. 170-175. ISSN 1911-2017

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) Modification in the musical tradition as a reflection of the modern musical trends. In: Third Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance, 17-23 April 2012, Berovo, R.Macedonia. (Unpublished)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Балетското творештво на Љубомир Бранѓолица. In: Струшка музичка есен, 15-16.09.2012, Струга.

This list was generated on Fri Apr 12 01:25:17 2024 CEST.