Items where Author is "Kamceva, Milka"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Article

Kamcev, Nikola and Kamceva, Gordana and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Velickova, Nevenka and Ikonomovska, Lidija (2010) Pre-transfusion testing of blood examples at WU transfusiology at General Hospital in Stip, Republic of Macedonia. Vox Vox Sanguinis, 99 (1). ISSN 1423-0410

Gjorgjeska, Biljana and Kamcev, Nikola and Panov, Zoran and Zajkova-Paneva, Vesna and Gjorgieva Ackova, Darinka and Smilkov, Katarina and Kamceva, Gordana and Kamceva, Milka (2008) Влијанието на концентрацијата на тешките метали во серумот врз здравјето кај рударската популација во Пробиштип. Епилепсија, 1. pp. 55-66. ISSN 1409-617x

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Velickova, Nevenka and Kamceva, Gordana (2008) The incidence of HbsAg, anti-HCV, anti-HIV and treponema pallidum antibodies in repeated blood donors for the eastern part of Republic of Macedonia. Vox Sanguinis, 95 (1). pp. 269-270. ISSN 1423-0410

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Ivanova, Liljana and Kamceva, Milka (2004) 50 години организирано крводарување во општина Штип со очекувани предизвици во наредниот период и можна организациона поставеност на трансфузиолошката служба во Република Македонија. II Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka (2002) Detection of HBsAg and HCV antibodies at i.v drug users. 10th Internacional Congress of Infectious Diseases, Singapore, 11-14 March, 2002.

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola and Gajdardziska-Siskova, Dijana and Karagozova, Glorija and Vitlarova, Jordanka (2002) Hepatitis B and C at drug addicts of i.v.drugs. 10th Internacional Congress of Infectious Diseases, Singapore, 11-14 March, 2002.

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola and Todorovska, Elizabeta and Starova, A and Dejanov, Ivan (1994) Icidence of HBsAg and HCV antibodies among workers exposed to HBV and HCV infection in Stip Medical Centre. Современи аспекти на вирусните хепатити со посебен осврт на хепатитот Ц.

Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Ivanova, Liljana and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Sotirovska, Ljubica and Starova, A and Todorovska, Elizabeta (1994) Incidence of HCV antibodies among blood donors in Stip area. Современи аспекти на вирусните хепатити со посебен осврт на хепатитот Ц.

Kamceva, Milka and Dejanov, Ivan and Kamcev, Nikola and Dimovska, Nikolina and Kostovska, Stojanka and Todorovska, Elizabeta (1994) Occurrence of HCV infection in patients viral hepatitis in the Infectious Diseases Clinic, Stip, 1991-1992. Современи аспекти на вирусните хепатити со посебен осврт на хепатитот Ц.

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola and Karevski, Metodija (1990) Клинички и епидемиолошки карактеристики на епидемија на дизентерија бациларис. Прилози (Contributions). ISSN 0350-1914

Kamcev, Nikola and Ivanova, Liljana and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Eftimova, Liljana (1990) Наше двегодишно искуство во лекување на болни во дневната трансфузиолошка болница. Прилози (Contributions). ISSN 0350-1914

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Испитување присуство на анти-ХИВ антитела во серум од доброволни дарители на крв и пациенти од неколку ризични групи. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola (1989) СИДА - сите заедно ќе ја победиме. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Посттрансфузиони реакции на крв и крвни компоненти во изминатите шест години во работните единици на ро Медицински центар-Штип. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Постигнати резултати на полето на крводарителството во општина Штип за периодот 1979-1988 година. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Детекција на HBsAg кај доброволни дарители на крв. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola (1989) Постинфективна антирабична профилакса со HDC – вакцина на лица јавени во период од 1985-1988 година. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Крвни групи АБО, Rh фактор и застапеност на крвните подгрупи А2 и А2Б кај населението од источниот здравствен регион во СРМ. Delo 74. ISSN 0350-2821

Conference or Workshop Item

Kamcev, Nikola and Kamceva, Gordana and Velickova, Nevenka and Kamceva, Milka (2013) 60 години Служба за трансфузија на крв, 60 години организирано крводарување во општина Штип. In: 4 Македонски конгрес за историја на медицина со меѓународно учество, 18-19 Apr 2013, Скопје.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Gordana and Kamceva, Milka and Velickova, Nevenka (2009) Undesired effects from blood transfusion at the daily transfusion hospital with the PHI" General hospital" in Stip. In: III Congress of the Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-14 June, 2009, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Gordana and Kamceva, Milka and Velickova, Nevenka (2009) Autologous blood transfusion on operated patients of the orthopedic section of the public health institution general hospital in Stip. In: III Congress of the Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-14 June 2009, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Velickova, Nevenka (2007) Појава на длабоки венски тромбози на долните екстремитети и пулмонален емболизам кај пациенти со срцеви заболувања хоспитализирани и лекувани во ЈЗУ Општа болница во Штип. In: 17th Congress of the doctors of R. Macedonia with intrenational participation, 10-13 Oct 2007, Ohrid.

Kamceva, Milka and Karagozova, Glorija and Siskova, Dijana and Ikonomovska, Lidija and Zlatkova, V and Velickova, Nevenka (2007) Epidemiological characteristics of the humane brucellosis with ill at the age of 15 treated at the infective ward in Stip. In: IV Congress of Macedonian pediatric association with international participation, 18-22 September, Ohrid, 2007.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka and Vitlarova, Jordanka and Ikonomovska, Lidija and Zlatkova, V and Velickova, Nevenka (2007) Transfusion of erythrocyte concentrates at ill people with special clinical conditions hospitalized and treated at the children’s ward in Stip. In: IV Congress of Macedonian pediatric assosiation with international participation, 18-22 September, 2007, Ohrid, R. Macedonia.

Book

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola (2007) Најчести инфективни болести во Република Македонија. Црвен крст на Република Македонија, Скопје. ISBN 9989-2007-4-2

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (2002) Трансфузиолошки аспекти на hepatitis C вирусна инфекција. НУ-Народна библиотека „Гоце Делчев"-Штип.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (2001) Трансфузиски трансмисивни заболувања. Народна библиотека „Гоце Делчев" - Штип.

This list was generated on Mon Jan 20 11:03:52 2020 CET.