Items where Author is "Kamceva, Milka"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 61.

Article

Kamcev, Nikola and Kamceva, Gordana and Velickova, Nevenka and Kamceva, Milka (2013) 60 години служба за трансфузија на крв, 60 години организирано крводарување во општина Штип. IV Македонски конгрес на историја на медицината.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Gordana and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Velickova, Nevenka and Ikonomovska, Lidija (2010) Pre-transfusion testing of blood examples at WU transfusiology at General Hospital in Stip, Republic of Macedonia. Vox Vox Sanguinis, 99 (1). ISSN 1423-0410

Gjorgjeska, Biljana and Kamcev, Nikola and Panov, Zoran and Zajkova-Paneva, Vesna and Gjorgieva Ackova, Darinka and Smilkov, Katarina and Kamceva, Gordana and Kamceva, Milka (2008) Влијанието на концентрацијата на тешките метали во серумот врз здравјето кај рударската популација во Пробиштип. Епилепсија, 1. pp. 55-66. ISSN 1409-617x

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Velickova, Nevenka and Kamceva, Gordana (2008) The incidence of HbsAg, anti-HCV, anti-HIV and treponema pallidum antibodies in repeated blood donors for the eastern part of Republic of Macedonia. Vox Sanguinis, 95 (1). pp. 269-270. ISSN 1423-0410

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Ivanova, Liljana and Kamceva, Milka (2004) 50 години организирано крводарување во општина Штип со очекувани предизвици во наредниот период и можна организациона поставеност на трансфузиолошката служба во Република Македонија. II Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka (2002) Detection of HBsAg and HCV antibodies at i.v drug users. 10th Internacional Congress of Infectious Diseases, Singapore, 11-14 March, 2002.

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola and Gajdardziska-Siskova, Dijana and Karagozova, Glorija and Vitlarova, Jordanka (2002) Hepatitis B and C at drug addicts of i.v.drugs. 10th Internacional Congress of Infectious Diseases, Singapore, 11-14 March, 2002.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (2001) Развој на крводарителството во Република Македонија со посебен осврт врз развојот во општина Штип. Прв конгрес за историја на медицината.

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola and Todorovska, Elizabeta and Starova, A and Dejanov, Ivan (1994) Icidence of HBsAg and HCV antibodies among workers exposed to HBV and HCV infection in Stip Medical Centre. Современи аспекти на вирусните хепатити со посебен осврт на хепатитот Ц.

Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Ivanova, Liljana and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Sotirovska, Ljubica and Starova, A and Todorovska, Elizabeta (1994) Incidence of HCV antibodies among blood donors in Stip area. Современи аспекти на вирусните хепатити со посебен осврт на хепатитот Ц.

Kamceva, Milka and Dejanov, Ivan and Kamcev, Nikola and Dimovska, Nikolina and Kostovska, Stojanka and Todorovska, Elizabeta (1994) Occurrence of HCV infection in patients viral hepatitis in the Infectious Diseases Clinic, Stip, 1991-1992. Современи аспекти на вирусните хепатити со посебен осврт на хепатитот Ц.

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola and Girova, Vaska and Spasov, Mijalce (1990) Компликации на очите кај заболени од бруцелозис. Прилози (Contributions). ISSN 0350-1914

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola and Karevski, Metodija (1990) Клинички и епидемиолошки карактеристики на епидемија на дизентерија бациларис. Прилози (Contributions). ISSN 0350-1914

Kamcev, Nikola and Ivanova, Liljana and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Eftimova, Liljana (1990) Наше двегодишно искуство во лекување на болни во дневната трансфузиолошка болница. Прилози (Contributions). ISSN 0350-1914

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Испитување присуство на анти-ХИВ антитела во серум од доброволни дарители на крв и пациенти од неколку ризични групи. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola (1989) СИДА - сите заедно ќе ја победиме. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Посттрансфузиони реакции на крв и крвни компоненти во изминатите шест години во работните единици на ро Медицински центар-Штип. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Постигнати резултати на полето на крводарителството во општина Штип за периодот 1979-1988 година. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Детекција на HBsAg кај доброволни дарители на крв. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola (1989) Постинфективна антирабична профилакса со HDC – вакцина на лица јавени во период од 1985-1988 година. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Крвни групи АБО, Rh фактор и застапеност на крвните подгрупи А2 и А2Б кај населението од источниот здравствен регион во СРМ. Delo 74. ISSN 0350-2821

Conference or Workshop Item

Kamcev, Nikola and Kamceva, Gordana and Velickova, Nevenka and Sorova, Meri and Delipetrov, Riste and Ivanovska, Verica and Kamceva, Milka (2013) Преваленција на HBsAg, анти HCV и анти HIV кај болни со хронична бубрежна инсуфициенција на хемодијализа при Клиничката болница во Штип. In: 41-ви Октомвриски средби со меѓународно учество, 03-06 Oct 2013, Struga.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Gordana and Velickova, Nevenka and Kamceva, Milka (2013) 60 години Служба за трансфузија на крв, 60 години организирано крводарување во општина Штип. In: 4 Македонски конгрес за историја на медицина со меѓународно учество, 18-19 Apr 2013, Скопје.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Gordana and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Velickova, Nevenka (2011) Преттрансфузиско испитување на крвни примероци во РЕ Трансфузиологија при Клиничката болница во Штип, Република Македонија. In: Second International Medical Congress-SEEMF, 07-10 Sept 2011, Nesebar, Bulgaria.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Gordana and Vitlarova, Jordanka and Panov, Zoran and Janevik-Ivanovska, Emilija and Kamceva, Milka and Richter, Kneginja (2011) Analysis of metals in the serum of professionally exposed population of blood-donors from the Buchim-Radovish mine and unexposed general population from the municipality of Shtip. In: Vox Sanguinis - The International Journal of Transfusion Medicine, 18-22 June 2011, Lisbon, Portugal.

Kamceva, Gordana and Kamcev, Nikola and Janevik-Ivanovska, Emilija and Kamceva, Milka (2011) Connection of the ABO blood group system from the whole blood groups with the diabetes mellitus typ 2 for the period 2005-2009. In: Vox Sanguinis - The International Journal of Transfusion Medicine, 18-22 June 2011, Lisbon, Portugal.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Gordana and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Siljanovski, Nikola (2010) Therapy with depleted erythrocyte concentrates and the occurrence of post-transfusion reactions with patients treated from bone marrow insufficiency at the daily blood transfusion hospital in Stip. In: Transfusion Medicine Congress of Serbia, 10-12 Nov 2010, Belgrade, Serbia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Gordana and Kamceva, Milka and Velickova, Nevenka (2009) Undesired effects from blood transfusion at the daily transfusion hospital with the PHI" General hospital" in Stip. In: III Congress of the Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-14 June, 2009, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Gordana and Kamceva, Milka and Velickova, Nevenka (2009) Autologous blood transfusion on operated patients of the orthopedic section of the public health institution general hospital in Stip. In: III Congress of the Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-14 June 2009, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Gordana and Kamceva, Milka and Velickova, Nevenka (2009) Несакани ефекти од трансфузија на крв во дневната трансфузиолошка болница при ЈЗУ „Општа болница“ во Штип. In: III Congress of Macedonian society of transfusion medicine, 10-14 June 2009, Ohrid, R. Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Velickova, Nevenka (2007) Појава на длабоки венски тромбози на долните екстремитети и пулмонален емболизам кај пациенти со срцеви заболувања хоспитализирани и лекувани во ЈЗУ Општа болница во Штип. In: 17th Congress of the doctors of R. Macedonia with intrenational participation, 10-13 Oct 2007, Ohrid.

Kamceva, Milka and Karagozova, Glorija and Siskova, Dijana and Ikonomovska, Lidija and Zlatkova, V and Velickova, Nevenka (2007) Epidemiological characteristics of the humane brucellosis with ill at the age of 15 treated at the infective ward in Stip. In: IV Congress of Macedonian pediatric association with international participation, 18-22 September, Ohrid, 2007.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka and Vitlarova, Jordanka and Ikonomovska, Lidija and Zlatkova, V and Velickova, Nevenka (2007) Transfusion of erythrocyte concentrates at ill people with special clinical conditions hospitalized and treated at the children’s ward in Stip. In: IV Congress of Macedonian pediatric assosiation with international participation, 18-22 September, 2007, Ohrid, R. Macedonia.

Kamceva, Milka and Karagozova, Glorija and Siskova, Dijana and Kamcev, Nikola and Ikonomovska, Lidija and Zlatkova, V and Velickova, Nevenka (2007) Epodemiological characteristics of the humane brucellosis with ill at the age of 15 treated at the infective ward in Stip. In: IV Congress of Macedonian Pediatric Association with International Participation, 18-22 Sept 2007, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka and Vitlarova, Jordanka and Ikonomovska, Lidija and Zlatkova, V and Velickova, Nevenka (2007) Transfusion of erythrocyte concentrates at ill people with special clinical conditions hospitalized and treated at the children's ward in Stip. In: IV Congress of Macedonian Pediatric Association with International Participation, 18-22 Sept 2007, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Dejanova, Vesna (2007) Control of the health condition of blood donors with the presence of markers of Hepatitis B and C. In: ISBT, 23-27 June 2007, Madrid, Spain.

Kamceva, Milka and Karagozova, Glorija and Siskova, Dijana and Kamcev, Nikola (2007) Клинички карактеристики на хуманата бруцелоза кај пациенти лекувани во инфективното одделение-Штип. In: III Macedonian Congress of Infectious Diseases, 13-16 May 2007, Ohrid, Macedonia.

Ikonomovska, Lidija and Stojmenova, J and Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola (2007) Компликации кај пациенти со herpes zoster ophtalmicus лекувани во очното одделение при Општата болница во Штип. In: III Macedonian Congress of Infectious Diseases, 13-16 May 2007, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Dejanova, Vesna (2007) Инциденција на treponema pallidum antitela кај доброволни дарители на крв од источниот дел на Република Македонија. In: III Macedonian Congress of Infectious Diseases, 13-16 May 2007, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka (2005) Prevention of transfusion transmissive bacterial infection in working unit Transfusiology in the Medical Center in Stip. In: International Society of Blood Transfusion, 02-06 July 2005, Athens, Greece.

Vitlarova, Jordanka and Kamcev, Nikola and Jankulovska, Stamenka and Cuckova, Biljana and Kamceva, Milka (2005) Prevention of posttransfusion reactions with use of leucoreduced erythrocyte concentrates in therapy of secondary anaemia in patients with malignant disease. In: International Society of Blood Transfusion, 02-06 July 2005, Athens, Greece.

Dejanova, Vesna and Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka (2005) Основни лабораториски тестови за дијагноза на хемостатски нарушувања кај болни во Медицинскиот центар во Штип. In: 4ти Конгрес на Медицинските Биохемичари на Македонија, 1-4 June 2005, Struga, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Dejanova, Vesna and Kamceva, Milka (2005) Фактори кои делуваат во добивање точни лабораториски резултати при одредување коагулациони тестови. In: 4ти Конгрес на Медицинските Биохемичари на Македонија, 1-4 June 2005, Struga, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Ivanova, Liljana and Kamceva, Milka (2004) Деплетирани еритроцитни (ер) концентрати кај болни со инсуфициенција на коскена срцевина лекувани во дневната трансфузиолошка болница во Штип. In: II Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine, 29 Sept-02 Oct 2004, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Dejanova, Vesna and Ikonomovska, Lidija (2004) Incidence of HBsAg, Anti HCV, Anti-HIV, Treponema Pallidum antibodies and CMV antibodies in blood donors from Macedonia. In: Vox Sanguinis, Edinburgh, 2004, 11-15 July, 2004, Edinburgh, UK.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka and Vitlarova, Jordanka and Ikonomovska, Lidija (2003) Tерапија со еритроцитни концентрати на болни со карцином на белите дробови и секундарна анемија во Дневната трансфузиолошка болница во Штип. In: III Congress of Macedonian Respiratory Society, 15-18 Oct 2003, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Dimitrova, Dijana and Dejanova, Vesna (2003) Incidence of Cytomegalo virus in Voluntereed blood donors in the Eastern Part of Republic of Macedonia proved with CMV IgG Instant Test and CMV IgG, M Instant Test. In: VIII European Congress of the International Society of Blood Transfusion, 5-9 July 2003, Istanbul, Turkey.

Vitlarova, Jordanka and Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka and Dimitrova, Dijana (2003) Incidence of HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV and Treponema pallidum antibodies in blood donor of high school and students population in Stip municipality - Republic Macedonia. In: VIII European Congress of the International Society of Blood Transfusion, 5-9 July 2003, Istanbul, Turkey.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Ikonomovska, Lidija (2003) Трансфузија на измиени еритроцитни концентрати кај болни со инсуфициенција на коскена срцевина или супресија поради хемотерапија и иридациона терапија во Дневната трансфузиолошка болница во Штип. In: XVI Конгрес на лекарите на Р.М., 4-7 June, 2003, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Ikonomovska, Lidija and Jankulovska, Stamenka (2003) Инфективни ризици поврзани со трансфузија на целокупна крв, еритроцитни концентрати, свежа изогрупна и универзална плазма-наши искуства. In: IInd Macedonia Congress of Infectious Diseases, 20-24 May 2003, Ohrid, Macedonia.

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Siskova, Dijana and Karagozova, Glorija and Grkov, Velik and Ikonomovska, Lidija (2003) Профилакса на Hepatitis B кај деца родени од HBsAg позитивни мајки во Mедицински центар во Штип. In: IInd Macedonia Congress of Infectious Diseases, 20-24 May 2003, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Hadzi-Vasileva, C and Kamceva, Milka and Vitlarova, Jordanka and Josimovska, Elena and Ikonomovska, Lidija and Kukubaeva Belik, Jasmina (2001) Раѓање и развој на професијата медицинска сестра во градот Штип. In: First Balkans Congress for History of Medicine, 2001, Strumica, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Ivanova, Liljana (2000) Национална стратегија-основен предуслов за безбедна крвна трансфузија-наши искуства. In: 1st Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-13 Oct 2000, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Ivanova, Liljana (2000) Терапија со цела крв, еритроцитни концентрати, плазма и плазма компоненти кај болни лекувани во Дневната трансфузиолошка болница во Штип. In: 1st Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-13 Oct 2000, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Ivanova, Liljana (2000) Ризик од посттрансфузиски Хепатитис Б тип кај болни трансфундирани со HBsAg негативна крв. In: 1st Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-13 Oct 2000, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Ivanova, Liljana (2000) Посттрансфузиска појава на HCV антитела кај болни трансфундирани со неконтролирани HCV антитела и HCV антитела негативни еритроцитни концентрати во адитивен раствор-наши искуства. In: 1st Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-13 Oct 2000, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka and Siskova, Dijana and Vitlarova, Jordanka and Karagozova, Glorija (1999) Серолошка дијагноза на хепатитис “Ц“ инфекција кај болни хоспитализирани во РЕ на медицински центар во Штип. In: Ist Macedonia Congress of Infectious Diseases, 16-19 June 1999, Ohrid, Macedonia.

Kamceva, Milka and Siskova, Dijana and Karagozova, Glorija and Kamcev, Nikola (1999) Хепатални лезии при акутна бруцелоза кај болни лекувани во инфективното одделение од 1986-1998 година. In: Ist Macedonia Congress of Infectious Diseases, 16-19 June 1999, Ohrid, Macedonia.

Book

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola (2007) Најчести инфективни болести во Република Македонија. Црвен крст на Република Македонија, Скопје. ISBN 9989-2007-4-2

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (2002) Трансфузиолошки аспекти на hepatitis C вирусна инфекција. НУ-Народна библиотека „Гоце Делчев"-Штип.

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (2001) Трансфузиски трансмисивни заболувања. Народна библиотека „Гоце Делчев" - Штип.

This list was generated on Fri Jun 5 18:40:55 2020 CEST.