Items where Author is "Josimovska, Elena"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 20.

Article

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2020) Театарските активности во Штип пред изведбата на првата опера во Македонија во 1925 година. Театарски гласник (94/95). pp. 55-59. ISSN 0351-9600

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2018) Реконструкција на бомбашкиот атентат во Штип од 1911 година. Гласник, 62 (1-2). pp. 86-100. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2017) Театарската дејност на соколските друштва во Македонија во периодот меѓу двете светски војни. Театарски гласник (88/89). pp. 103-110. ISSN 0351-9600

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2017) Слепиот гуслар Филип Митре неисцрпен извор на „Кралски песни“ од XIX век. Muzika, 20 (23). pp. 59-64. ISSN 1409-6579

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Девет децении од првата оперска сцена на репертоарот на штипскиот театар. СУМ: Списание за уметност. pp. 121-137. ISSN 1409-6455

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2015) Војничките театри на Македонскиот фронт низ фотографскиот објектив (1916-1918). Театарски гласник (84/85). pp. 139-144. ISSN 0351-9600

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Придонесот на учениците и учителите од штипското образование низ историјата за афирмација на театарската традиција на Штип. Театарски гласник (82/83). pp. 96-101. ISSN 0351-9600

Book Section

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2016) Образовни институции во Штип на српски наставен јазик во периодот 1913-1941 година. In: Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р.Македонија и Р.Србија (Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, одржан на 30-ти и 31-ви октомври 2015 година во Битола). Конзулат на Р.Србија во Р. Македонија – Битола, Битола, pp. 667-674. ISBN 978-608-65122-5-5

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) The fate of the Jewish neighborhood in Stip after 11 March 1943. In: Евреите во Македонија, историја, традиција, култура, јазик и религија. Еврејска заедница во Република Македонија, Скопје, pp. 59-66. ISBN 978-608-65529-4-7

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Josimovska, Elena (2014) Животот во Штип по Букурешкиот мировен договор. In: Букурешкиот мировен договор, Македонија и Балканот - меѓународен научен собир по повод 100 -годишнината од потпишувањето на Букурешкиот мировен договор, 31 Oct-1 Nov 2013. Македонска Академија на науките и уметностите, Скопје, pp. 299-312. ISBN 978 608 203 119 4

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Социјално-здравствена заштита деце на територији данашње Македоније у годинама непосредно иза Великог рата. In: Istorija farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, Zbornik radova sa V naucno - strucnog skupa, 1 Nov 2013. Istorijski arhiv "Timocka krajina", Zajecar, R Srbija, pp. 219-227. ISBN 978 86 84483 234

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Жене које су пружиле медицинску помоћ Србији (уделу Македоније)У Првом светском рату. In: Историја медицине, фармације, ветерине и народна ѕдравствена култура, Зборник радова са VI научно-стручног скупа одржаног 2-3 октобра 2014 у Зајечару, књига 5. Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, pp. 45-50. ISBN 978-86-84483-24-1

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2013) Сведоштва за Брегалничката епидемија 1913. In: Сто години од Балканските војни, Прилози од научен собир одржан 3-4 декември 2012 год. во Скопје. МАНУ, Скопје, pp. 495-510. ISBN 978-608-203-100-2

Conference or Workshop Item

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Ратни дневници и рапорти лекара за рад у Македонији у Првом светском рату. In: VII научно-стручни скуп “Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура'' , 15–16 Oct 2015, Zajecar, Serbia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Образовни институции во Штип на српски наставен јазик во периодот 1913-1941 година. In: Шести меѓународен научен симпозиум „Афирмација, продлабочување и проширување, на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија“, 30 Oct-1 Nov 2015, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2014) Евреите и еврејските маала во сопствената меморија и меморијата на своите сограѓани. In: Меѓународна конференција: Евреите во Македонија: историја, традиција, култура, јазик и религија по повод 70 години од возобновувањето на работата на еврејската заедница во Македонија по Втората светска војна (1944 - 2014), 18-19 Dec 2014, MANU - Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2014) Жене које су пружиле медицинску помоћ Србији (у делу Македоније) у Првом светском рату. In: VI Naucno-strucni sobir- Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, 2-3 Oct 2014, Zajecar, R Srbija. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2013) Здравствената служба во Вардарска Македонија во време на Втората светска војна. In: IV Македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, 18-19 Apr 2013, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2003) Бошначкото маало во Штип до и по Балканските војни. In: Меѓународен научен симпозиум „Бошнаците на Балканот“, 13-14 Sept 2002, Skopje, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Hadzi-Vasileva, C and Kamceva, Milka and Vitlarova, Jordanka and Josimovska, Elena and Ikonomovska, Lidija and Kukubaeva Belik, Jasmina (2001) Раѓање и развој на професијата медицинска сестра во градот Штип. In: First Balkans Congress for History of Medicine, 2001, Strumica, Macedonia.

This list was generated on Tue Aug 3 05:18:40 2021 CEST.