Items where Division is "Faculty of Music Art" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | E | G | I | J | K | M | P | S | T | V | Z
Number of items: 116.

A

Angelov, Goranco (2017) Зурлата во Република Македонија во публикации од странски истражувачи. In: Етнолог/Ethnologisт. Македонско етнолошко друштво, pp. 180-187. ISBN ISSN 1409-6404.

Angelov, Goranco (2017) Фариз Хајрула – зурлаџија и изработувач на „Каба“ зурли во Р. Македонија (презентација). In: Меѓународна музичко-научна манифестација „Струшка музичка есен“, 8-10 Sept 2017, Struga. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Зурлата и сродните инструменти на неа на Балканот. In: „Традиција и современост во фолклорот на балканските народи“. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Зурлата во Р. Македонија во публикации од странски истражувачи. In: Ретроспективи и перспективи на македонската фолклористика и етнологија, 12 Oct 2017, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Ангеле Маркоски од Брвеница – изработувач и инструменталист на кавал. In: 41. меѓународна музичко-научна манифестација: Струшка музичка есен 2016 „Традицијата како инспирација“. Сојузот на композиторите на Македонија - СОКОМ, pp. 154-165. ISBN 978-9989-801-18-1

Angelov, Goranco (2017) Материјали за изработка на традиционалниот музички инструмент зурла-зурна во Р.Македонија и Р. Бугарија. In: Проекции на културните традиции: България - Македония. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ - София, pp. 243-254. ISBN 978-954-322-884-3

Angelov, Goranco (2017) Фестивалот и семинарот за изворни народни музички инструменти и песни „Пеце Атанасовски“ како афирматори на музичката фолклорна традиција. In: Годишен зборник, Универзитет „Гоце Делчев - Штип, Музичка академија. Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, pp. 173-177. ISBN ISSN 1857-7296

Angelov, Goranco (2017) Теренско истражување во Р. Бугарија, с. Каврикирово. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Теренско истражување, пеливански борби во село Чалакли. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Годишен концерт 2017 Музичка академија, проф. Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2017) Новодишен концерт на традиционални инструменти 2017, Музичка академија, УГД - Штип, проф. Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2017) Новодишен концерт на традиционални инструменти 2017, Музичка академија, УГД - Штип, проф. Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco and Jovanov, Ilco (2017) Семинар за изворни инструменти и песни Прилеп 2017. In: Семинарот за изворни народни инструменти и песни - Прилеп. (Unpublished)

D

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2017) Концерт на Татјана Џорлева-Ана Гацева, пијано - четирирачно дуо. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2017) Џорлева-Гацева пијано концерт за 4 раце. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2017) Koнцерт за пијано 4 раце на Татјана Џорлева и Ана Гацева. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Ilieva, Marija (2017) Koнцерт за виолина и пијано. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Ilieva, Marija (2017) Kонцерт за виолина и пијано во рамките на „Берово-град на културата 2017". [Performance] (Unpublished)

E

Emilija, Potevska Popivoda (2017) Организација и менаџмент на Фестивалот МОДОАРС 2017. [Performance] (Unpublished)

G

Gaceva, Ana and Dzorleva, Tatjana (2017) Пијано рецитал на Ана Гацева и Татјана Џорлева. [Performance] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2017) Уметничката транспозиција на фолклорот изразена преку употреба на фолклорните елементи во делото „Илинденски диптих“ за: мешан хор, вокален солист и гудачки оркестар од Стојан Стојков. Годишен зборник - 2017 Музичка академија (4). ISSN 1857-7296

Gavrilovski, Goce (2017) Уметничката транспозиција на фолклорот изразена преку употреба на фолклорните елементи во делото „Стара песна“, концертни сцени за симфониски оркестар, опус 27 од композиторот Тома Манчев. Македонски фолклор, 39 (72). pp. 153-168. ISSN 0542-2108

Gavrilovski, Goce and Mihajlovski, Angele (2017) „Осамен напевен воздив“, две пиеси од Циклус за пијано, Гавриловски Гоце. [Performance]

Gavrilovski, Goce and Mihajlovski, Angele and Filova, Despina (2017) Goce Gavrilovski, Piano Cucle for solo piano, playing by Despina Filova. [Performance] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce and Mihajlovski, Angele and Stosic, Mateja (2017) Tokatina C F G C F C- Gavrilovski Goce, Piano Mateja Stosic. [Performance] (Unpublished)

Gulaboski, Rubin (2017) Electrochemistry of common Radoinuclides-Part 1-Complexes of Radionuclides. . (Unpublished)

I

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2017) The Music Education of the Future Teachers: Developing Pedagogical Knowledge and Musical Activities. In: 9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), 01-04 Feb 2017, Nice, France. (In Press)

J

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2017) На аскер ќе одам - ДВД. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2017) Махмуд се готви... [Video]

Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Ilic, Blagica and Angelov, Goranco and Gavrilovski, Goce (2017) Традиционалната музичка култура во градот Штип од крајот на XIX и почетокот на XX век. [Project] (Submitted)

Jankoski, Marjan (2017) Изведба на композицијата „На пат за дома“ од авторот Марјан Јанкоски во Нови Сад (Р. Србија). [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Kolev, Ile and Petrev, Sasko and Gjorgjievska, Elena and Naumovski, Stojance and Panov, Zlatko and Dautovski, Ratko (2017) Целовечерен концерт на Марјан Јанкоски „Портал“ на фестивалот „Есенски музички свечености“. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Petrev, Sasko and Kolev, Ile and Djorgievska, Elena and Panov, Zlatko and Naumovski, Stojance and Dautovski, Ratko (2017) Целовечерен концерт на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“ во Демир Капија. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Petrev, Sasko and Kolev, Ile and Djorgievska, Elena and Panov, Zlatko and Naumovski, Stojance and Dautovski, Ratko (2017) Авторско аудио „ЦД“ насловено „РОЖБА“ на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“. [Audio]

K

Kitanovski, Antonijo (2017) SKIN, composition for a contemporary dance performance. [Composition]

Kitanovski, Antonijo (2017) Toni Kitanovski & Cherkezi Orchestra, closing ceremony of Liburnia film festival, Opatija, Croatia. [Performance]

Kitanovski, Antonijo and Kuzmanov, Kiril (2017) Big Band, Concert Jazz Orchestra. [Project] (Unpublished)

Krstev, Vladimir and Lazarevski, Vladimir (2017) Концерт на дувачко камерно дуо „Македониум“. [Performance]

Kuzmanov, Kiril (2017) ЗЏМ Биг Бенд и Македонска Филхармонија - ' Baby It's Cold Outside ' , Чарли Паркер со гудачки оркестар. [Performance] (Unpublished)

M

Micanov, Georgi (2017) Концерт Гоце Мицанов и студентите при МА УГД Штип. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Georgi and Haralampovski, Vance (2017) Новогодишен концерт-студенти од ЏЕЗ ОДДЕЛ. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Georgi and Haralampovski, Vance (2017) Работилница - современи влијанија во џез и импровизираната музика. [Performance] (Unpublished)

Micanov, Georgi and Josifovski, Oliver and Filipovski, Viktor (2017) Гоце Мицанов Трио - Концерт Интернационален ден на џез музиката. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2017) Пијано рецитал Ангеле Михајловски (Парачин, Р. Србија). [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2017) Пијано рецитал - Ниш, Р. Србија 07.10.2017 год. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2017) Пијано рецитал, ФМУ - СКопје, 14.11.2017 год. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2017) Пијано рецитал Ангеле Михајловски (Ќустендил 2017). [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Filova, Despina (2017) Пијано рецитал Ангеле Михајловски (ШКЛ 2017). [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Filova, Despina and Gavrilovski, Goce (2017) "Осамен напевен воздив", Циклус за пијано, д-р Гоце Гавриловски. [Video]

Mihajlovski, Angele and Ristov, Dragan and Ristova - Mihajlovska, Milena (2017) Пијано рецитал - Ангеле Михајловски. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka (2017) Авторско ЦД на композиторката Јана Андреевска. [Audio]

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko and Trajkova, Nevenka (2017) Новогодишен концерт на студентите од катедрата за дувачки инструменти (Флејта, кларинет и камерна музика). [Performance]

Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Концерт на ансамблот „КонТемпора“ во рамки на програмата „Современи европски композитори“. [Performance]

P

Pavlovski, Branko and Skarik, Milica (2017) Рецитал на Бранко Павловски и Милица Шкариќ. [Performance]

Petrusevski, Petrus and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2017) Еволутивниот пат на музичкиот инструмент контрабас. Muzika, 20 (23). pp. 39-45. ISSN 1409-6579

Popovski, Saso (2017) Мултимедијална културна манифестација „Рокенролот - прогресивна алатка за значајни промени во општеството". In: Рокенролот - прогресивна алатка за значајни промени во општеството, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2017) БИТ ФЕСТ 2017. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2017) Петровац Џез Фестивал 2017. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2017) On Mountain Top - Saso Popovski trio. [Composition]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Filipovski, Viktor (2017) We've met (Memories) - Saso Popovski trio. [Composition]

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Kocev, Slavco (2017) Демирхисарско културно лето 2017. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Bejkov, Ivan and Parushev, Mihail and Ivanov, Ivan (2017) Интернационален ден на џезот - Битола 2017. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2017) Концерт во Штип „Уметничка пролет“ 2017. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2017) Ema Popivoda - piano recital in Brussels. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2017) Koncert ena Ema Popivoda vo Nis, Srbija. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija (2017) Late Night Museum - Concert of Ema Potevska Popivoda. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Dobaj, Milica (2017) Концерт на Милица Добај - сопран и Ема Попивода - пијано. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Pavlovski, Branko (2017) Концерт на Бранко Павловски и Ема Попивода. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Petkov, Bojan (2017) Концерт „Ех Ауро“. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Концерт на ансамблот КонТемпора во Скопје. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Miteva, Zlatka and Gavrilovski, Goce (2017) Концерт на ансамблот КонТемпора во Штип. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2017) Рецитал на Игор Дурловски - бас Дино Имери - пијано. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2017) Вечер посветена на љубовта рецирал на Никола Стојчевски - тенор и Елена Сиљаноска - пијано. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2017) Реквием од В.А.Моцарт. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2017) Млади оперски надежи „Коста Трпков“. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan (2017) Pris je t'aime. [Performance] (Unpublished)

Prosev, Dejan and Nikolovski, Marjan (2017) Аида опера од Џ.Верди. [Performance] (Unpublished)

S

Skarik, Milica (2017) Музички работилници за наставници по пијано во музичкото училиште „Пијанофорте“ - Скопје. In: Музички работилници за наставници по пијано во музичкото училиште „Пијанофорте“, Sept 2017, Skopje, Macedonia.

Skarik, Milica (2017) Историја на пијанизмот 1 (е-учебник). Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Македонија. ISBN 978-608-244-362-1

Skarik, Milica and Manoilova, Glorija (2017) Пијано рецитал на Глорија Маноилова студент во класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Srbinovski, Goran and Manoilova, Glorija and Trbojevik, Tanja (2017) Концерт на класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ со студентите Горан Србиновски, Глорија Маноилова и Тања Трбојевиќ. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2017) Документарен филм посветен на „Светлана Антоновска – македонската челична дама“. [Video]

Stojanoski, Hristo (2017) Пијано настап на Промоцијата „Светлана Антоновска – македонската челична дама“ – Салон 19,19. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2017) Организатор, селектор, промотор и учесник на настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“ 2017 година. Видео концерт промоција на монографија. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2017) Аудио продуцент на снимка од концерт на четирирачно дуо Ана Гацева и Татјана Џорлева во ФМУ - Скопје (ноември 2017). [Audio] (Unpublished)

Stojanoski, Hristo (2017) Аудио продуцент на снимка од концерт на Ангеле Михајловски одржан во ФМУ – Скопје (ноември 2017година). [Audio] (Unpublished)

T

Trajanov, Boris (2017) P. Mascagni Cavalleri Rusticana- Alfio- duetto with Vesna Ginovska from the stage rehearsal for 70th Anniversary of Macedonian Opera in Skopje, 28.10.2017. [Performance]

Trajkova, Nevenka (2017) Скрипта - Развивање на пијанистичка техника, слушни вештини и правилна интерпретација на избрани дела за пијано од македонски композитори. ISBN 978-608-244-422-2.

Trajkova, Nevenka (2017) Интерна скрипта од вежби I: За наставата по пијано и корепетиција читање прима виста. ISBN 978-608-244-428-4.

Trajkova, Nevenka (2017) Интерна скрипта од вежби II: За наставата по пијано и корепетиција транспонирање. ISBN 978-608-244-429-1.

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2017) Концерт на дуо Грациозо во Ксар Ел Кебир - Мароко, Африка. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2017) Гостување на дуо Грациозо, д-р Невенка Дуковска и м-р Кристина Палија во ТВ Сител. [Video]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2017) Новогодишен концерт на дуо Грациозо - „Музичка разгледница“ во Мултимедијален центар УГД Штип. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2017) Целовечерен концерт на д-р Невенка Дуковска (пијано) и м-р Кристина Палија (сопран) како Duo Grazioso во Лараче на турнеја низ Мароко, Африка. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2017) Концерт на дуо Grazioso во Лараче, Мароко. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Velkova, Pamela (2017) Концерт на современа македонска музика Трио Grazioso во Кавадарци. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Miladinov, David (2017) Концертен настап на Наташа Трбојевиќ со Давид Миладинов - тенор на Концерт 70 години јубилеј на „ДМУЦ Сергеј Михајлов“. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Jankoski, Marjan (2017) Концерт на Трио академико на Уметничката академија “Франц Лист“ во Печ Р.Унгарија ZMI Liszt Ferenc Hangversenyterem, Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Jankoski, Marjan (2017) Концерт на Трио академико на Уметничката академија во Нови Сад Р.Србија. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Jankoski, Marjan (2017) Kонцерт на Трио академико на меѓународниот фестивал на класична музика „Intervox“ во Музеј на Славонија во Осијек Хрватска. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2017) Концерт „Вечер на македонски автори“во Уметничката галерија „Безистен“ во Штип. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2017) Вечер на македонски автори - Концерт на Златка Митева и Наташа Трбојевиќ во Музејот на „Борис Христов“ во Софија Р.Бугарија. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Gavrilovski, Goce (2017) Издадено Аудио ЦД „ Music for flute and piano by Macedonian composers" (Музика за флејта и пијано од македонски композитори). [Audio] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Ristov, Vasko (2017) Концерт на Васо Ристов-труба и Наташа Трбојевиќ- пијано во “Јоаким Крчовски“ Крива Паланка. [Performance] (Unpublished)

V

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Muzički Festivala BUNT 5.0 “BUNT u gradu”. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) 40 Denovi na makedonska muzika. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Glassworlds - Hommages Aan Glass. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Komponistinnen aus Kroatien, Mazedonien, Serbien und Slowenien. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Skladateljice prostorov nekdanje Jugoslavije. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) The Transfiguration - string quartet. [Composition]

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Lazarevski, Vladimir and Miloshevski, Marjan and Bacevska, Katerina and Ivanov, Igor and Janev, Goran (2017) Во чест на 70 години од СОКОМ - Концерт на ансамблот за современа музика „КонТемпора“. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2017) Основните функции на музичките инструменти при разработка на оркестарската партитура. Годишен Зборник - 2017 Музичка Академија УГД, 4 (IV). pp. 9-24. ISSN 1857-7296

Z

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2017) Портрет на Сотир Голабовски (1937-2014). In: 42. Струшка Музичка Есен (1975-2017) „Музиката и поединецот“, 08-10 Sept 2017, Struga, Macedonia. (In Press)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2017) Evaluation of Music Education: Musical Competences and Self-confidence in Teaching. In: 8th Lumen International Conference RSACVP 2017, 7-8 Apr 2017, Suceava, Romania.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2017) Production of Macedonian contemporary music composers: stimulative measures for new musical works. Europian Journal of Humanities and Social Sciences, 1 (2017). pp. 27-31. ISSN 2414-2344

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2017) Историјатот и развојниот пат на гудачките инструменти виолина и виола(1). Годишен зборник 2017, 4. pp. 81-89. ISSN 1857-7296

This list was generated on Fri Apr 12 01:24:57 2024 CEST.