Items where Division is "Faculty of Music Art" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | E | G | I | J | K | M | N | P | S | T | V | Z
Number of items: 140.

A

Angelov, Goranco (2014) Изработувањето на гајди во с. Ињево од страна на инструменталистот Јован Митев – Вано. In: Македонски фолклор. Институт за фолклор “Марко Цепенков“ - Скопје, Skopje, pp. 197-206. ISBN 0542-2108

Angelov, Goranco (2014) Гуслата во кратовско – гусларот Станко Стојанов од с. Туралево, Кратовско. Музејски гласник, 7. pp. 98-114. ISSN 1857-5374

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување за време на одвивањето на Галичка свадба с. Галичник (Западна Македонија). [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување за време Пеливански натпревари во село Шутово, Кичевско. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Зурлата кај Албанците во Кичево и кичевско. In: Музичко-научна манифестација „Струшка музичка есен“ Сработи, преработи, надработи. Сојуз на композиторите на Македонија (СОКОМ), pp. 101-108. ISBN 978-9989-801-12-9

Angelov, Goranco (2014) Некои тонски карактеристики кај гајдата. In: Музика - списание за музичка култура. Сојуз на композитори на Македонија, pp. 108-116. ISBN 1409-6579

Angelov, Goranco (2014) Народните музички инструменти во функција на етнотуризмот - со посебен осврт на зурлата и тапанот. Етнолог, 16. pp. 206-215. ISSN 1409-6404

Angelov, Goranco (2014) Соло гајда „Традиционални напеви“. [Performance]

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување во Делчево - зурлите и тапаните за време на сунет кај ромите. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување за време на одржувањето на фестивалот на Русалии во с. Секирник, Струмичко. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Семинар за изворни народни инструменти и песни (свирење и пеење). . (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Промоција на книгата „Музичкиот инструмент Ќемане во Македонија“ од авторот Горанчо Ангелов. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. ISBN 978-9989-642-83-8

Angelov, Goranco (2014) Зурнаджийската музика преди и след интернет (Зурлаџиската музика пред и по интернет). In: Добре дошли в киберия! Записки от дигиталния терен. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, Софија, Р. Бугарија, pp. 317-325. ISBN 978-954-8458-49-8

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување с. Микрево, Сандански, Р. Бугарија. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување за време на одвивањето на Пијанечко-малешевска свадба 2014 во Делчево (Источна Македонија). [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Доц. м-р Горанчо Ангелов „Годишен концерт на студентите по традиционални инаструменти 2014 год.“. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Folklore Institute Marko Cepenkov - Skopje, Museum of Musical Instruments. In: Proceedings of The Museum of History - Shumen. Regional Museum of History - Shumen, pp. 255-263. ISBN 0861-9581

Angelov, Goranco (2014) Музичкиот инструмент ќемaне во Македонија. Орска и инструментална народна традиција, 10 . Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. ISBN 978-9989-642-83-8

Angelov, Goranco (2014) The function of the zurla players in the Pelivan wrestling in some parts of the Republic of Macedonia. In: Fourt symposium of the ICTM study group for music and dance in Southeastern Europe, 24-30 Sept 2014, Belgrade-Petnica, Serbia. (Unpublished)

D

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2014) Концерт на пијано дуото Ана Гацева и Татјана Џорлева во Кочани. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2014) Концерт на пијано дуото Ана Гацева и Татјана Џорлева во Штип. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2014) Концерт на пијано дуото Ана Гацева и Татјана Џорлева во Велес. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Gaceva, Ana (2014) Целовечерен концерт на четирирачно пијано, на пијанистките Ана Гацева и Татјана Џорлева во концертната сала на Факултетот за музичка уметност во Скопје. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Skarik, Milica and Krstev, Vladimir and Dokuzov, Vasil (2014) Годишен концерт на Музичката академија при УГД - Штип. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Potevska, Emilija and Marinova, Emilija (2014) Фестивал на современа музика МОДОАРС 2014. [Performance] (Unpublished)

E

Efremov, Jordan (2014) Самостојна ликовна изложба од циклусот Биопрогресија - Куманово 2014. [Show/Exhibition]

G

Gavrilovski, Goce (2014) „Медитација со микс- комбинации“, Вокализа за мешан хор. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce (2014) Фолклорните елементи во Суита бр.1, од балетот „Лабин и Дојрана“ на композиторот Трајко Прокопиев. In: Музичкo-научна манифестација „Струшка музичка есен“, 12-14 Sept 2014, Struga, Macedonia. (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2014) Festival of contemporary music - Modoars 2014 Гавриловски Гоце- „Ехо“, за виолончело и пијано. [Performance] (In Press)

Gavrilovski, Goce (2014) Goce Gavrilovski- "Don Serbez", koncertantna piesa za sopran, tenor i pijano. [Performance]

I

Ilic, Blagica (2014) Сценска адаптација на градски игри од Велес. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Between Social Transformation and Continuity: Bektashi Sufi Music Tradition in the Republic of Macedonia. Review of European Studies, 6 (2). pp. 63-80. ISSN 1918-7173

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Global cultural processes in the continuity and the prospective of the musical tradition. Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 3 (2). pp. 271-276. ISSN 2305-9494

J

Jakimovska, Jana (2014) Balkon zum Balkan. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2014) I was gonna paint... [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2014) Paratissima Skopje. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana (2014) Solo exhibition in Gevgelija. [Show/Exhibition]

Jakimovska, Jana and Egorova, Viktorija and Egorov, Igor and Smilkov, Nikola (2014) Mentor of a student exhibition. Paratissima Torino.

Janevski, Vladimir (2014) Теренско истражување во селата Бегниште и Ресава. [Image] (Unpublished)

Janevski, Vladimir (2014) Реквизите при изведба на орската традиција. Балканската култура низ призмата на фолклористичкото - етнолошките истражувања. pp. 349-356. ISSN 978-9989-642-84-5 (In Press)

Janevski, Vladimir (2014) Народните ора прикажани во текстилното народно творештво. Етнолог, 16. ISSN 1409-6404

Janevski, Vladimir (2014) Глувонемите ора, нивната стилска и морфолошка анализа. Македонски фолклор, 36 (69). ISSN 0542-2108

Janevski, Vladimir (2014) Форми во македонските играорни обрасци. Зборник на трудови - Илинденски денови, 6. pp. 4-9.

Janevski, Vladimir (2014) Нашето село... [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2014) Хајри Мате Дике. [Video]

Janevski, Vladimir (2014) Традиционалната музика и игра на Балканот. [Video]

Janevski, Vladimir (2014) Методика на народни ора - скрипта. ISBN 978-608-244-145-0.

Janevski, Vladimir (2014) Семинар - Илинденски денови VI. In: Семинар за традиционална музика и игра, 29 July-01 Aug 2014, Bitola, R.Macedonia.

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2014) Концертна турнеа низ Македонија. [Video] (In Press)

Jankoski, Marjan (2014) Камерен концерт на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“ во чест на официјалната промоција на книгата „Името е нашата татковина“ напишана од група автори на Македонскиот манифест. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2014) Песни на Вевчанската душа - гостување, промоција на нови музички дела и нивна музичка изведба на Националната телевизија МТВ1. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2014) Гостување, промоција и музичка изведба на композиција „Васиљке ќиске босиљке“ (за камерен оркестар“) на Марјан Јанкоски на националната телевизија МТВ1. [Performance]

Jankoski, Marjan and Polizova-Dimovska, Letka and Spasov, Dragan (2014) Светски хорски олимписки игри - настап на Драган Спасов, студент по народни инструменти во Рига, Летонија. [Performance]

K

Kitanovski, Antonijo (2014) „Медена ноќ“ игран филм на режисерот Иво Трајков, Тони Китановски автор на музиката. [Composition]

Kitanovski, Antonijo (2014) Колонизацијата и асимилацијата на вардарскиот дел на Македонија, документарен филм. [Video]

Kitanovski, Antonijo (2014) Тони Китановски трио со американски гости-артисти на првиот Џез Фестивал во Битола 2014. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2014) African Friend, original composition from the CD 3x3, by Toni Kitanovski Trio. Skopje Jazz Festival, Skopje.

Kitanovski, Antonijo (2014) Toni Kitanovski Big Band Orchestra, performance. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2014) Toni Kitanovski Big Band at Bitfest, Bitola 2014. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2014) Toni Kitanovski trio concert at Whynot Jazz Room, New York City. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2014) Toni Kitanovski, performance at Nublu Jazz festival2014, Studio 151 New York City, NY. [Performance]

M

Micanov, Georgi and Filipovski, Viktor and Tufekcievski, Kiril and Micanova, Katerina (2014) Џез Концерт Гоце Мицанов Џез Квартет. [Performance]

Micanov, Georgi and Micanova, Andreana and Tufekcievski, Kiril and Sekulovski, Aleksandar (2014) International Jazz Day Skopje 2014. [Performance]

Micanov, Georgi and Micanova, Katerina (2014) Меморијален концерт за "Санда Бикова". [Performance]

Micanov, Goce (2014) Џез Концерт Гоце Мицанов и Џезобел Квартет. [Performance] (In Press)

Mihajlovski, Angele (2014) Хуманитарен концерт на професори од Музичката академија. [Performance]

Mihajlovski, Angele (2014) Прсната техника - клучен фактор за пијанистичката интерпретација - скрипта. ISBN 978-608-244-125-2.

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan (2014) Целовечерен концерт со музичкиот состав „Портал“ во преддворјето на црквата Св. Богородица во Скопје. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Maksimova, Marija and Velickov, Slavce and Mihajloska, Bojana and Filova, Despina and Dineva, Lina and Arsov, Darko and Saklev, Andrej (2014) Концертна турнеја на студентите од Музичката академија и ученици од ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ - Штип. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Ristova - Mihajlovska, Milena (2014) Music and literature – an ideal fusion for catharsis. In: VII Международная научная интернет - конференция "Общество, общности, человек : в поисках "вечного мира", 17 Nov 2014, Internet Conference.

Miteva, Zlatka (2014) Програмска музика за соло флејта на XX век. ISBN 978-608-244-073-6.

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Micanov, Goce and Poptomova, Blagica (2014) Концертен настап на меморијалниот концерт за Санда Бикова во УГ „Безистен" во Штип. [Performance]

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2014) Kонцерт на „Trio Akademico" во Ликовен салон Велес. [Performance]

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2014) Kонцерт на „Trio Akademico" во НУЦК „Ацо Шопов" Штип. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2014) Концерт на „Trio Akademico" во НУЦК „Антон Панов" во Струмица. [Performance]

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2014) Концерт на „Trio Akademico" во НУЦК „Трајко Прокопиев" Куманово. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2014) Концерт на "Тrio Аkademico" на музичкиот фестивал "Скопско Лето 2014". [Performance]

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko and Jankoski, Marjan (2014) Концерт на ТРИО АКАДЕМИКО во НУ Центар за Култура Битола - мала сала. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko and Poptomova, Blagica and Micanov, Goce and Angelov, Goranco and Mihajlovski, Angele (2014) Настап на Хуманитарен концерт за д-р Евица Бојаџиева во Мултимедијален Центар - Штип. [Performance] (Unpublished)

N

Nasev, Lence (2014) Методски можности на реализација на музичкиот фолклор во образовниот процес. In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи. Научно - стручна конференција со меѓународен карактер, 14 May 2014, Stip, Macedonia.

Nasev, Lence (2014) Технологијата во музичкото образование - истражувања и можности. In: Научна конференција „Реформите во воспитно-образовниот систем во Република Македонија“, Денови на педагогија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Филозофски факултет, Институт за педагогија, 2014.

Nasev, Lence (2014) Родна Величковска: Македонско традиционално народно певање – етномузиколошки огледи. Македонски фолклор (69). pp. 247-252. ISSN 0542-2108

Nasev, Lence (2014) Поглед кон дејноста на Томислав Шопов – истакнат македонски диригент (по повод 75 години од неговото раѓање и 45 години дејност). In: Традиција као инспирација, Међународни научни скуп, 11-12 Apr 2014, Banja Luka.

Nasev, Lence (2014) Correlation possibilities between teaching music and physic education. Balkan Art Forum. pp. 221-226. ISSN ISBN:978-86-85239-15-1

Nasev, Lence (2014) Features of musical traditions in Macedonia through the centuries. Традиција као инспирација, Тематски зборник, Бања Лука, 2014, ISBN 978-99938-27-13-9. pp. 189-197.

Nasev, Lence (2014) Methodological possibilities of realization of music folklore in the educational process. Современото воспитание и образование-состојби, предизвици и перспективи. pp. 103-106. ISSN 978-608-242-001-1

Nasev, Lence (2014) Rodna Veličkovska: glasbeni dijalekti v tradicionalni makedonski ljudski obredni pesmi (recenzija treh knjig). Glasba v šoli in vrtcu letnik XVIII (1-2). pp. 59-64. ISSN 1854-9721

Nasev, Lence (2014) Битола и mузичките врски меѓу Македонија и Србија. Конзулска Битола и историските современите и идните културни и уметнички врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија ISBN 978-608-65122-3-1. pp. 247-249.

Nasev, Lence and Pavlović, Saša (2014) Comparative analysis of curriculum of Republic of Macedonia and Republic of Srpska ‒ example of the analysis of teaching program documents of music from I to III grade. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 9 (13). pp. 105-116. ISSN 1857-8705

Naumovski, Stojance and Mihajlovski, Angele (2014) P. I. Tchaikovsky, Nocturne Op.19 No.4 for cello & piano. [Performance]

Nikolovska Vrateovska, Dance and Mihajlovski, Angele and Ristova - Mihajlovska, Milena (2014) The function of education and the scientific and research and artistic activity in the creation of human capital and knowledge - based economy in R. Macedonia. In: Knowledge - International Journal Scientific and applicative papers, 27-29 Nov 2014, Bansko, Bulgaria.

P

Pavlovski, Branko (2014) Работилница по кларинет и предавање на тема „Трската и нејзината обработка“ на Интернационалниот летен музички камп Струмица 2014. In: International Music Camp Strumica 2014, Aug 2014, Strumica, Macedonia. (Unpublished)

Popovski, Saso (2014) Фестивал на музика од светот. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso (2014) Селектор на артисти за интернационален Џез и Блуз Фестивал Кикинда - Р.Србија. FunTon music.

Popovski, Saso (2014) Вовед во Џез Теорија 1. ISBN 978-608-4708-54-4.

Popovski, Saso (2014) Меѓународен ден на џезот 2014. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso (2014) Ikona Sessions vol.2. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar (2014) Порта Џез Фестивал 2014. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar (2014) Бит Фест 2014. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana and Mihajlovski, Angele and Stojanoski, Hristo (2014) Уметнички селектор и менаџер на дел од концертите на фестивалот за современа музика Модоарс. [Project]

Potevska, Emilija and Pavlovski, Branko (2014) Emilija Potevska/ Branko Pavlovski - Concert for clarinet in piano in Skopje. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija and Pavlovski, Branko and Kazikos, Georgios (2014) Concert of Emilija Potevska - piano, Branko Pavlovski - clarinet and Georgios Kazikos - clarinet. [Performance] (Unpublished)

Potevska Popivoda, Emilija and Pavlovski, Branko (2014) Concert for Clarinet and Piano in Veles Emilija Potevska Popivoda/ Branko Pavlovski Modoars Festival 2014. [Performance] (Unpublished)

S

Skarik, Milica (2014) Интерпретациски проблеми на избрани дела за клавишни инструменти од Ј. С. Бах. Скопје: МИЦ. MIC, Skopje. ISBN 978-608-65218-5-1

Skarik, Milica (2014) Концерт „Музика за глас, виолончело и пијано“ со Гонца Богоромова - сопран, Паскал Краповски - виолончело и Милица Шкариќ - пијано. [Performance]

Skarik, Milica (2014) Concert of Ivo Mayer - countertenor and Milica Skarik - piano at Music Academy in Stip. [Performance]

Skarik, Milica (2014) Concert with Ivo Majer - countertenor, Milica Skarik - piano and Gonca Bogoromova - sopran in Catholic Church in Skopje. [Performance]

Skarik, Milica and Dzorleva, Tatjana and Pavlovski, Branko and Miteva, Zlatka and Mihajlovski, Angele (2014) Новогодишен концерт на студентите од вокално - инструменталниот оддел од Музичката академија при УГД - Штип. [Performance] (Unpublished)

Skarik, Milica and Grujovski, Aleksandar and Ivanova, Bisera and Sterjov, Petre and Lazarevski, Goran and Videnovik, Iva (2014) Концерт на студентите по пијано од класата на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Ivanova, Bisera and Zografska Belichanec, Panda (2014) Младите уметници во чест на Зографски. [Performance]

Skarik, Milica and Sterjov, Petre (2014) Хуманитарен концерт на Македонската филхармонија и студентите од државните факултети за музичка уметност. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2014) Концерт, четирирачно дуо, Ана Гацева и Татјана Џорлева. [Audio] (In Press)

Stojanoski, Hristo (2014) Промоција на документарно видео за настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“, автор на видеото: Христо Стојаноски 2014 година - Музичка Академија - Штип. [Video]

Stojanoski, Hristo (2014) Вечер на современа музика за пијано ОМУ „Ристо Јуруков“ Кочани. 28 Dec 2014. [Performance]

Stojanoski, Hristo and Kitanovski, Antonijo (2014) Вовед во теорија на аудио продукција - рецензирана скрипта. ISBN 978-608-4708-71-1.

Stojanoski, Hristo and Mihajlovski, Angele and Paneva, Saska (2014) Организатор, селектор, промотор и учесник на настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“ 2014 година. [Performance]

T

Trajanov, Boris (2014) G. Puccini Tosca-Scarpia- Te Deum from the full performance in National Theatre Belgrade, Serbia. [Performance]

Trajanov, Boris (2014) G. Verdi Aida (13 Performances)- Amonasro - Triumphal Scene from the full performance in Open-Air Production from St. Margarethen Festival, Austria July, august 2014. [Performance]

Trajanov, Boris (2014) Reportage from the inauguration of Boris Trajanov as National Artist of Republic of Macedonia- Residence of the President of Republic of Macedonia- Skopje, 08.09.2014. [Performance]

Trajkova, Nevenka (2014) Концерт на вокално - инструментален оддел, настап на Невенка Трајкова со студенти од ФМУ при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2014) Новогодишен концерт на студентите од МА при УГД, Настап на д-р Невенка Трајкова со студент по кларинет. [Performance]

Trajkova, Nevenka (2014) Концерт „Музички хоризонти“ флејта и пијано Ване Аревски и Невенка Трајкова Штипско културно лето 2014. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka (2014) Culture and Human Development Through Music Education: Specifics of the Interpretation and Complementariness in Chamber Musicianship, Characteristic for the Educational Development of Music Students. International Journal of Sciences, 14 (1). pp. 538-545. ISSN 2307-4531

Trajkova, Nevenka (2014) The Educational Process in Mastering and Developing Pianistic Technique through Performance of Modern Pieces for Intermediate and Advanced Level Students. International Journal of Sciences:, Vol 13 (No 1). pp. 357-365. ISSN 2307-4531

Trajkova, Nevenka (2014) Mеѓународен Арт фестивал „Дојрана“ 20-28 јуни 2014 Дојран, Невенка Трајкова - уметнички директор на фестивалот. [Project] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina (2014) Новогодишен концерт - сопран и пијано - м-р Кристина Палија и д-р Невенка Трајкова. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2014) Концерт на Вокално инструменталниот оддел на Музичката академија. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2014) Концерт на Игор Димов - кларинет (студент во класата на доц.Бранко Павловски) и Наташа Трбојевиќ - пијано. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2014) Концерт на Александар Стефановски -кларинет (во класата на доц.Бранко Павловски и Наташа Трбојевиќ-пијано. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2014) Новогодишен концерт на студентите од вокално - инструменталниот оддел од Музичката академија при УГД - Штип. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa (2014) Концерт на студентите по соло пеење. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa and Runceva, Danica (2014) Концерт на Даница Рунчева и Наташа Трбојевиќ на МА во Штип. [Performance] (Unpublished)

V

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2014) „Денови на македонска музика“ 2014 Вокален концерт "Cantatissimo". [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2014) Concert - Ensemble ConTempora. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2014) Glassworlds - "Sun" - composition for solo piano. [Performance]

Z

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Влијанието на културната политика и творештвото на македонските композитори во Република Македонија. Muzika (br.20). pp. 38-58. ISSN 1409-6579

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2014) Влијанието на модерните тенденции на музичкото наследство во руралните делови во Република Македонија. In: Seminar in SOAS University of London, London, UK. (Unpublished)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2014) Correlations between the acquired knowledge and practical applications in the class teaching on the subject of music education. In: International Conference for Academic Disciplines, 6-10 Apr 2014, Vienna, Austria.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2014) The music education subject in modern educational trends in the Republic of Macedonia. Journal of Teaching and Education, 3 (1). pp. 555-560. ISSN 2165-6266

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2014) Каталог на делата на македонските композитори (1991 – 2011). Documentation. SOKOM, Skopje.

This list was generated on Fri Apr 12 01:25:08 2024 CEST.