Items where Division is "Faculty of Philology" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M
Number of items: 20.

M

Mladenoski, Ranko (2004) Духот на слободоумните. Портал, 5 (9-10). pp. 114-115. ISSN 1409-9713

Mladenoski, Ranko (2004) Книга за книгите. Современост, 52 (1). pp. 146-148. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Нагласен асемантизам. Портал, 5 (9-10). pp. 113-114. ISSN 1409-9713

Mladenoski, Ranko (2004) Книга за македонскиот преродбенски век. Портал, 5 (9-10). pp. 116-117. ISSN 1409-9713

Mladenoski, Ranko (2004) Синтеза на фолклорното и современото во циклусот „Марко Крале“ од Блаже Конески. Современост, 52 (1). pp. 64-76. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Динамичен дискурс во променлив сетинг. Современост, 52 (2). pp. 71-79. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Семантичките слоеви во „Папокот на светот“. Современост, 52 (3). pp. 69-83. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Сонот на Асен Каваев. Стожер, 8 (81-83). pp. 39-40. ISSN 1500-6000

Mladenoski, Ranko (2004) Сложена и динамична композициска структура. In: Методи Манев, Корени на животот, корени на смртта. Друштво за наука, уметност и културна иницијатива, Свети Николе, pp. 260-277. ISBN 9989-923-07-8

Mladenoski, Ranko (2004) Книга за гордите и непокорни Македонци. Спектар, 22 (43-44). pp. 245-249. ISSN 0352-2423

Mladenoski, Ranko (2004) Недефинирани книжевни дефиниции. Спектар, 22 (43-44). pp. 175-184. ISSN 0352-2423

Mladenoski, Ranko (2004) Борците и со збор. ЛИК, „Нова Македонија“, 60 (20375). p. 14. ISSN 0350-4298

Mladenoski, Ranko (2004) Наративните сегменти во романот „Пророкот од Дискантрија“ од Драги Михајловски (втор дел). Современост, 52 (5). pp. 79-88. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Неслучајна критика за неслучаен автор. Современост, 52 (5). pp. 148-149. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Книжевни преобразби на фолклорот. Стожер, 8 (78-80). p. 36. ISSN 1409-6005

Mladenoski, Ranko (2004) Анегдотски фолклорни записи. Културен живот, 49 (3). pp. 87-88. ISSN 0047-3731

Mladenoski, Ranko (2004) Поетска обнова на детството. Современост, 51 (4). pp. 157-158. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Литературно-фолклорни и јазични студии. In: Книжевната критика за делото на Радован П. Цветковски. Дирекција за култура и уметност, Скопје, pp. 222-224. ISBN 9989-872-27-9

Mladenoski, Ranko (2004) Наративните сегменти во романот „Пророкот од Дискантрија“ од Драги Михајловски (прв дел). Современост, 51 (4). pp. 78-89. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Бескрајната имагинација на малиот човек. Културен живот, 49 (3). pp. 56-63. ISSN 0047-3731

This list was generated on Tue May 22 04:00:09 2018 CEST.