Недефинирани книжевни дефиниции

Mladenoski, Ranko (2004) Недефинирани книжевни дефиниции. Спектар, 22 (43-44). pp. 175-184. ISSN 0352-2423

[thumbnail of Ranko Mladenoski za knizevno teoriska terminologija.pdf]
Preview
Text
Ranko Mladenoski za knizevno teoriska terminologija.pdf

Download (22MB) | Preview

Abstract

Овој труд претставува елаборација на проблемот поврзан со формализацијата на терминолошкиот систем во науката за литературата со тоа што посебен акцент се става на терминологијата во областа на теоријата на книжевноста како значајна научна поддисциплина во рамките на општата наука за литературата. Прво во трудот се илустрираат, од дијахрониски аспект, различните, па дури и контрадикторните дефиниции на исти термини во различни книжевно-теориски школи и методологии што, секако, создава недопустлив научен неред во рамките на конкретната научна дисциплина. Како примери се посочуваат термините „сиже“, „фабула“, „тема“, „мотив“, „лик“, „метафора“, „метонимија“, „реализам“, „веродостојност“, „веројатност“ итн. при што се нагласуваат различните и, многу често, нејасни и конфузни дефиниции за овие термини во книжевно-теориските трудови. Со оглед на ваквата регистрирана состојба со конфузијата во дефинирањето на одреден број термини во општата наука за литературата и конкретно во теоријата на книжевноста, во заклучокот од трудот се потсетува на неопходноста од унифицирање на поимањето за книжевно-теориските термини, односно создавање на еден релативно стабилен книжевно-теориски метајазик во што, секако, треба да се вклучи еден поширок круг на книжевни теоретичари, книжевни историчари и книжевни критичари.

Item Type: Article
Subjects: Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Philology
Depositing User: Ranko Mladenoski
Date Deposited: 06 Mar 2015 12:46
Last Modified: 06 Mar 2015 12:46
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12852

Actions (login required)

View Item View Item