Items where Division is "Faculty of Economics" and Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | J | M | T
Number of items: 9.

F

Fotov, Risto (2003) Социјалниот и економскиот ефект од капиталното финансирање на пензиските фондови. Списание за теорија и практика - Економија и Бизнис.

J

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2003) Наставни стратегии. Годишен зборник - Annual Miscellaneous Collection.

M

Matlievska, Margarita (2003) Developing Process on National Assessment Report on Sustainable Development of Republic of Macedonia. Proceedings of the Conference "EASY-ECO 2 - Evaluation of Sustainability", Vienna, 15 - 17 May 2003. pp. 366-368.

Miceski, Trajko (2003) Улогата на вредносниот систем на менаџерите во ефектуирањето на човечките ресурси во фирмите (докторска дисертација). PhD thesis, Универзитет "Св.Кирил и Методиј"-Скопје.

Miceski, Trajko (2003) Христијанскиот придонес за градење на вредносните системи на лидерите. Annals of papers ASA (2003/2004) (19/20). pp. 175-185.

Miceski, Trajko (2003) Економско-социјални аспекти на тутунопроизводството во Република Македонија. Annals of papers ASA (2003/2004) (19/20). pp. 187-198.

Miceski, Trajko (2003) Авторезиме на докторска дисертација "Улогата на вредносниот систем на менаџерите во ефектуирањето на човечките ресурси во фирмите". PhD thesis, Универзитет "Св.Кирил и Методиј"-Скопје.

T

Talevski, Jove and Temjanovski, Riste (2003) Application of graph theory in domain the geography and military geography. Современа македонска одбрана, 8 (III). pp. 77-94. ISSN 1409-8199

Temjanovski, Riste (2003) Градовите како центри на мобилност на населението во Република Македонија. Географски разгледи - Скопје, 37. ISSN 0435-3722

This list was generated on Tue Feb 25 13:39:27 2020 CET.