Items where Author is "Ivanova, Liljana"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 13.

Article

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Ivanova, Liljana and Kamceva, Milka (2004) 50 години организирано крводарување во општина Штип со очекувани предизвици во наредниот период и можна организациона поставеност на трансфузиолошката служба во Република Македонија. II Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine.

Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Ivanova, Liljana and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Sotirovska, Ljubica and Starova, A and Todorovska, Elizabeta (1994) Incidence of HCV antibodies among blood donors in Stip area. Современи аспекти на вирусните хепатити со посебен осврт на хепатитот Ц.

Nikolova, Jasminka and Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Nikolov, Risto and Ivanova, Liljana (1990) Биолошка активност на плазмин-инхибиторите во патогенезата на венските тромбози. Прилози (Contributions). ISSN 0350-1914

Kamcev, Nikola and Ivanova, Liljana and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Eftimova, Liljana (1990) Наше двегодишно искуство во лекување на болни во дневната трансфузиолошка болница. Прилози (Contributions). ISSN 0350-1914

Conference or Workshop Item

Kamcev, Nikola and Vitlarova, Jordanka and Ivanova, Liljana and Kamceva, Milka (2004) Деплетирани еритроцитни (ер) концентрати кај болни со инсуфициенција на коскена срцевина лекувани во дневната трансфузиолошка болница во Штип. In: II Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine, 29 Sept-02 Oct 2004, Ohrid, Macedonia.

Vitlarova, Jordanka and Kamcev, Nikola and Ivanova, Liljana and Dejanova, Vesna and Trokovska, Vesna and Veresa, Viktor (2001) Крводарителството во општина Штип во период 1979-2000 година. In: 29ти Октомвриски средби, 29 Oct 2001, Ohrid, Macedonia.

Vitlarova, Jordanka and Kamcev, Nikola and Ivanova, Liljana and Dejanova, Vesna and Trokovska, Vesna and Veresa, Viktor (2001) Крводарителството во општина штип во период од 1979-2000 година. In: 29ти Октомвриски средби, 2001, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Ivanova, Liljana (2000) Национална стратегија-основен предуслов за безбедна крвна трансфузија-наши искуства. In: 1st Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-13 Oct 2000, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Ivanova, Liljana (2000) Терапија со цела крв, еритроцитни концентрати, плазма и плазма компоненти кај болни лекувани во Дневната трансфузиолошка болница во Штип. In: 1st Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-13 Oct 2000, Ohrid, Macedonia.

Vitlarova, Jordanka and Kamcev, Nikola and Ivanova, Liljana and Prickova, Irina and Paneva, Zaklina and Kamcev, Donce (2000) Терапија со еритроцитни концентрати сиромашни со леукоцити кај пациенти хронично зависни од трансфузија-наши искуства. In: 1st Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-13 Oct 2000, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Ivanova, Liljana (2000) Ризик од посттрансфузиски Хепатитис Б тип кај болни трансфундирани со HBsAg негативна крв. In: 1st Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-13 Oct 2000, Ohrid, Macedonia.

Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Ivanova, Liljana (2000) Посттрансфузиска појава на HCV антитела кај болни трансфундирани со неконтролирани HCV антитела и HCV антитела негативни еритроцитни концентрати во адитивен раствор-наши искуства. In: 1st Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-13 Oct 2000, Ohrid, Macedonia.

Vitlarova, Jordanka and Kamcev, Nikola and Ivanova, Liljana and Kirov, Lazo and Siskov, Zoran (2000) Профилакса на длабоки венски тромбози со ниско молекуларен хепарин кај пациенти со фрактура на фемур, хоспитализирани и оперирани во Oртопедското одделение во Штип. In: 1st Congress of Macedonian Society of Transfusion Medicine, 10-13 Oct 2000, Ohrid, Macedonia.

This list was generated on Sun Jul 25 11:46:52 2021 CEST.