Items where Division is "Faculty of Tourism and Business Logistics" and Year is 2003

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | M
Number of items: 4.

D

Dimitrov, Nikola (2003) Методологија на ученичкото истражување во наставата по географија. Географски разгледи - Скопје. ISSN 1409-908X

Dimitrov, Nikola (2003) Природногеографски карактеристики и население. Природногеографски карактеристики и население - Битола.

Dimitrov, Nikola (2003) Географско - историски преглед на стопанскиот подем на Битола во XIX век. In: Трибина Битола низ вековите -VII во ред на тема Битола во XIX век - доселувања и доселеници, Миграции и демографски промени во Битола во XIX век, 03.11.2003, Битола.

M

Markoski, Blagoja and Dimitrov, Nikola (2003) Хидромелиоративен систем „Стрежово“. Географски разгледи - Скопје. ISSN 0435-3722

This list was generated on Thu Sep 23 14:16:17 2021 CEST.