Items where Division is "Faculty of Educational Science" and Year is 2001

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | S
Number of items: 3.

K

Kitanov, Blaze (2001) Толкување на песната "Очи" во учебникот по литература за трета година во средното образование. In: Втор научен собир на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија "Јазикот во учебниците за средното образование", Скопје.

S

Stojanov, Trajce (2001) Тројцата сурови реалисти: Кјеркегор, Ниче и Достоевски. СУМ: Списание за уметност (31). pp. 112-124. ISSN 1409-6455

Stojkov, Stojko (2001) Застарен и погрешен приод во интерпретацијата на средновековната историја на македонскиот народ. Историја, 37 (1-2). pp. 127-132. ISSN 0579-0263

This list was generated on Tue Oct 3 08:35:48 2023 CEST.