Items where Division is "Faculty of Tourism and Business Logistics" and Year is 2005

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | J | K | M | T
Number of items: 8.

D

Dimitrov, Nikola (2005) Карактеристични просторно-популациски обележја на селските населби во регионот на Битола. Prilozi (Contributions) III. pp. 227-242.

Dimitrov, Nikola (2005) Местото и улогата на наставникот по географија во работата на стручниот актив. Просветен работник, Година 52 (919-924), page11, Скопје.

Dimitrov, Nikola (2005) Употреба на новите геоинформации во образовниот систем на Р.Македонија. In: Форум: Нова ера во картографијата во Македонија, 16 Nov 2005, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Dimitrov, Nikola (2005) Демографски контрасти на населението во Република Македонија според националност, мајчин јазик и вероисповед (Попис 1994-2002). Зборник од Третиот конгрес на географите од Република Македонија. pp. 192-205.

J

Jakovlev, Zlatko (2005) Теоретските поставки на маркетингот. Списание „Економија и бизнис”. ISSN 1409-6781

K

Kondinska, Lidija and Dimitrov, Nikola (2005) Application of theory graphs in coloring of the geographical maps. III Конгрес на географите на Македонија. pp. 414-422.

M

Markoski, Blagoja and Dimitrov, Nikola (2005) Баба Планина со Пелистер - планинарско-туристичка карта Baba Mountain with Pelister - mountaineer-tourist map. Геомап, Скопје.

T

Talamdzioska, Danica and Dimitrov, Nikola (2005) За првпат во Република Македонија натпревар за цртање карта за животната средина. Образовни рефлексии (2). pp. 68-72. ISSN 1409-5270

This list was generated on Sat May 15 13:28:31 2021 CEST.