Практикум по фитопатологија

Mitrev, Sasa and Arsov, Emilija (2015) Практикум по фитопатологија. ISBN 978-608-244-158-0.

Full text not available from this repository.

Abstract

Овој практикум е наменет за практична настава по предметот Фитопатологија, за студентите на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Работата во фитопатолошката лабораторија бара придржување кон посебни прописи и услови на работа (хигиенски и заштитни мерки), не само во нашата фитопатолошка лабораторија туку тие прописи важат за повеќето лаборатории.

Неколку основни правила и прописи пред почнување со работа во фитопатолошката лабораторија:

- Пред почетокот на реализацијата на практичните лабораториски вежби, неопходно е студентите да имаат одредено претходно искуство во употребата на лабораториската опрема и инструменти, да ги имаат прочитано правилата за работа во фитопатолошката лабораторија и строго да се придржуваат кон тие правила на работа;

- За вежбите по фитопатологија, секој студент мора задолжително да има лабораториски бел мантил, водоотпорен маркер за стакло и практикум;

- Пред почеток со работа во лабораторијата задолжително треба да се измијат и дезинфецираат рацете;

- При практичната работа, вратите и прозорците треба да бидат затворени за да се спречи контаминација на хранливите медиуми и културите со кои се работи;

- Употребените инструменти и стаклениот материјал да беде ставен на строго пропишани места;

- Бактериолошките ези (платинести) задолжително се согоруваат пред и по работа со бактерискиот материјал, додека пластичните ези се фрлаат на пропишаните места;

- Работните површини после завршувањето со вежбите се средуваат, дезинфицираат и се оставаат чисти за следната вежба.

Item Type: Teaching Resource
Subjects: Agricultural Sciences > Agricultural biotechnology
Divisions: Faculty of Agriculture
Depositing User: Emilija Arsov
Date Deposited: 06 Apr 2015 14:25
Last Modified: 23 Dec 2016 13:05
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13028

Actions (login required)

View Item View Item