Items where Division is "Faculty of Medical Science" and Year is 1990

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 9.

Article

Gjorgjeska, Biljana (1990) Physicochemical basic for the microbicidal action of aqueous solution of polyvinylpyrrolidonone - iodine. Kemija u indistriji, 39. pp. 275-279. ISSN 0022-9830

Gjorgjeska, Biljana (1990) Physicochemical basis for the microbicidal action of disinfection solutions. I. Polyvinylpyrrolidinone-iodine. International Journal of Pharmaceutics, 65 (28). pp. 35-41. ISSN 0378 - 5173

Gjorgjeska, Biljana (1990) Примена на дериватна UV - спектрофотометрија за симултано определување на нафазолин и дифенхидрамин во капки за нос. Билтен на сојузот на здруженијата на фармацевтите и фармацевтските техничари на СР.Македонија (1,2). pp. 69-73. ISSN YU ISSN - 0897

Gjorgjeska, Biljana (1990) Определување на metamizol natrium во фармацевтски препарати. Билтен на сојузот на здруженијата на фармацевтите и фармацевтските техничари на СР.Македонија. pp. 60-63. ISSN YU - 0897

Kamcev, Nikola and Ivanova, Liljana and Vitlarova, Jordanka and Kamceva, Milka and Eftimova, Liljana (1990) Наше двегодишно искуство во лекување на болни во дневната трансфузиолошка болница. Прилози (Contributions). ISSN 0350-1914

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola and Girova, Vaska and Spasov, Mijalce (1990) Компликации на очите кај заболени од бруцелозис. Прилози (Contributions). ISSN 0350-1914

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola and Karevski, Metodija (1990) Клинички и епидемиолошки карактеристики на епидемија на дизентерија бациларис. Прилози (Contributions). ISSN 0350-1914

Nikolova, Jasminka and Kamcev, Nikola and Dejanov, Ivan and Nikolov, Risto and Ivanova, Liljana (1990) Биолошка активност на плазмин-инхибиторите во патогенезата на венските тромбози. Прилози (Contributions). ISSN 0350-1914

Conference or Workshop Item

Gjorgjeska, Biljana (1990) Modeling of partition coefficient. In: The fifth international course and coference on the interface between mathematics, chemistry and computer science, 25-30 June1990, Dubrovnik, Croatia.

This list was generated on Sun Jul 12 13:20:47 2020 CEST.