Items where Author is "Sovreski, Zlatko"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 55.

Article

Simonovski, Petar and Avramov, Nikola and Simeonov, Simeon and Milev, Sasko and Sovreski, Zlatko (2017) Impact of the Structural Forms of Diaphragm Spring Beginning on Dynamic Durability of Diaphragm Springs of Vehicle Clutches. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 36 (3). pp. 291-300. ISSN 2307-4531

Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Dzidrov, Misko and Sovreski, Zlatko and Dimitrov, Sasko (2016) Dynamic Strain of Diaphragm Spring on Vehicles Friction Clutches Depending on the Spring Angle. International Journal of Scientific & Engineering Research, 7 (4). pp. 1448-1452. ISSN 2229-5518

Simeonov, Simeon and Sovreski, Zlatko and Cvetkov, Slavco and Dzidrov, Misko and Dimitrov, Sasko (2016) Влијание на температурата врз триболошките параметри на фрикционите спојки за моторни возила. Predavanja po pozivu sa megjunarodnim ucescem, Savetovanje u Kostolcu. ISSN 978-86-912927-5-1

Sovreski, Zlatko and Simeonov, Simeon and Hristovska, Elizabeta and Jovanovska, Vangelica and Dzidrov, Misko (2016) Одређивања утицаја адитива у уља на раду мотора са унутрашњим сагоревањем преко експерименталних тестирања. Predavanja po pozivu sa megjunarodnim ucescem, Savetovanje u Kostolcu. ISSN 978-86-912927-5-1

Sovreski, Zlatko and Causevski, Anton and Simeonov, Simeon and Hristovska, Elizabeta and Jovanovska, Vangelica (2016) Емисија и имисијата на гасови во атмосферата од термоелектрани во Република Македонија. Predavanja po pozivu sa megjunarodnim ucescem, Savetovanje u Kostolcu. ISSN 978-86-912927-5-1

Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Sovreski, Zlatko and Dzidrov, Misko and Dimitrov, Sasko (2015) Impact of graphite and sooton the tribological parameters of the friction lining for the motor vehicles clutches. Годишник на висше училище по телекомуникации и пощи, 1 (1). pp. 25-29. ISSN 2367-8437

Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Dzidrov, Misko and Sovreski, Zlatko and Dimitrov, Sasko (2015) Impact of the Thread Diameter on the Tribological Parameters of the Friction Lining for the Motor Vehicles Clutches. International Journal of Scientific & Engineering Research, 6 (10). pp. 1101-1105. ISSN 2229-5518

Sovreski, Zlatko and Simeonov, Simeon and Dzidrov, Misko and Cvetkov, Slavco and Dimitrov, Sasko and Kukuseva, Maja (2015) Заштита од пожара са економског аспекта у енергетици. Међународно саветовање: Oдрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац, 1 (S15). pp. 164-172. ISSN ISBN 978-86-919499-0-7

Sovreski, Zlatko and Dzidrov, Misko and Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Dimitrov, Sasko (2015) Енергетска ефикасност као енергетска карактеристика термалних система у републици Македонији. Међународно саветовање: Oдрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац, 1 (S15). pp. 67-69. ISSN ISBN 978-86-919499-0-7

Simeonov, Simeon and Sovreski, Zlatko and Cvetkov, Slavco and Dzidrov, Misko and Milev, Sasko (2015) Утицај дебљине чиниесте пружине у спојке моторних возила врз њихове напоне. Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац, Костолац, мај 2015, 1 (S15). pp. 87-92. ISSN ISBN 978-86-919499-0-7

Sovreski, Zlatko and Jovanovska, Vangelica and Jovanovski, Nikola and Dzidrov, Misko and Pop-Andonov, Goran and Mitev, Trajce (2014) Развој и перпективе гасно турбинског погона у савремене возила. Odrzlivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa Kostolac - Zbornik Radova, 2014 (279). pp. 159-163. ISSN 978-86-912927-3-7

Sovreski, Zlatko and Simeonov, Simeon and Mitev, Trajce and Pop-Andonov, Goran and Dzidrov, Misko (2014) Технологии комбинованих циклуса за интегровање гасификације термоенергетских постојења у функции заштите животне средине. Odrzlivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa Kostolac - Zbornik Radova, 2014 (279). pp. 153-159. ISSN 978-86-912927-3-7

Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Sovreski, Zlatko and Dzidrov, Misko and Milev, Sasko (2014) Фрикционе материјале за спојнице моторна возила. Odrzlivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa Kostolac - Zbornik Radova, 2014 (279). pp. 182-190. ISSN 978-86-912927-3-7

Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Sovreski, Zlatko (2014) Потрошња енергије, економски развој и цене: доказ са временске серие за CESEE земље. Odrzlivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa Kostolac - Zbornik Radova, 2014. pp. 96-105. ISSN 978-86-912929-3-7

Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Sovreski, Zlatko (2014) Energy consumption, economic development and prices: Time series evidence in CESEE countries. Comparative Political Economy: Regulation eJournal.

Dzidrov, Misko and Mirakovski, Dejan and Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Sovreski, Zlatko (2013) Economic Freedom And Conflicts Tendencies In The Balkan Countries. International Journal of Scientific & Technology Research, 2 (10). pp. 47-50. ISSN 2277-8616

Dzidrov, Misko and Mirakovski, Dejan and Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Sovreski, Zlatko (2013) Relationship between economic freedom and conflict in the Balkan region. International Journal of Scientific & Engineering Research, 4 (10). pp. 433-436. ISSN 2229-5518

Jovanovska, Vangelica and Jovanovski, Nikola and Sovreski, Zlatko (2013) Input factors for Successful Implementation of Decentralized Bioenergy Projects in Practice. Machines Technologies Materials, 7 (8). pp. 8-13. ISSN 1313-0226

Sovreski, Zlatko and Jovanovska, Vangelica and Jovanovski, Nikolce and Paspalovski, Toni and Pop-Andonov, Goran and Sinani, Feta (2013) Захтеви моторних уља од аспекте ограничења емисије штетних гасова. Odrzlivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa Kostolac - Zbornik Radova, 2013, 300 (342). pp. 181-184. ISSN 978-86-912929-2-0

Sovreski, Zlatko and Jovanovska, Vangelica and Jovanovski, Nikolce and Paspalovski, Toni and Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Josheski, Dushko (2013) Енергетска ефикасност и економска оправданост индивидуалног станбеног објекта преко побољшања топлинске изолације. Odrzivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa Kostolac, 2013, 300 (342). pp. 185-191. ISSN 978-86-912927-2-0

Jovanovska, Vangelica and Jovanovski, Nikola and Sovreski, Zlatko and Pop-Andonov, Goran and Sinani, Feta (2013) Fuels made from agricultural biomass - (biogas) alternative types(Alternativne vrste goriva iz poljoprivredne biomase - biogas). Odrzlivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa Kostolac - Zbornik Radova, 2013 (342). pp. 66-77. ISSN 978-86-912929-2-0

Jovanovska, Vangelica and Jovanovski, Nikola and Paspalovski, Toni and Sovreski, Zlatko (2013) Greenhouse gas emissions from transport source. GV- CONF 2013. pp. 247-249. ISSN 1339-2778

Paspalovski, Toni and Mojsoska, Natasa and Jovanovska, Vangelica and Jovanovski, Nikola and Sovreski, Zlatko (2013) Replacement (reconstruction) of the active steel end zone of the turbogenerator. GV-CONF 2013. pp. 659-663. ISSN 1339-2778

Simeonov, Simeon and Danev, Darko and Cvetkov, Slavco and Sovreski, Zlatko and Dimitrov, Sasko (2012) Optimization of diaphragme springs for clutches motor vehicles clutches. Proceedings of Electronic International Interdisciplinary Conference 2012. pp. 630-635. ISSN 1338-7871

Sovreski, Zlatko and Josheski, Dushko and Feta, Sinani and Tasevski, Angel and Tevdov, Vladimir (2012) Economic analysis of the investments for clean production in TPP. Proceedings of Electronic International Interdisciplinary Conference 2012. pp. 636-639. ISSN 1338-7871

Mojsoska, Natasa and Stefanov, Goce and Sovreski, Zlatko (2012) Resistance testing analysis of stator winding for prophylastic tracking of large turbogenerators. EIIC 2012. pp. 613-616. ISSN 1338_7871

Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Dimitrov, Sasko and Sovreski, Zlatko (2012) Influence of the number of the clutch engagement on the wearing of friction linings of clutches for motor vehicles. Technical Gazette, 19 (2). pp. 447-449. ISSN 1330-3651

Sovreski, Zlatko and Minovski, Dragan and Causevski, Anton and Mojsoska, Natasa and Sovreski, Goran (2012) Утицај могучег увоџења нових електрана на ветар на електроенергетски систем у Републици Македонији. Zbornik radova, april 2012, Pozarevac, Srbija. pp. 156-163.

Sovreski, Zlatko and Causevski, Anton and Simeonov, Simeon and Mitev, Trajce and Tevdov, Vladimir (2012) Загаџивање животне средине емисијом загаџивача из термоенергетских постројења у Републици Македонији. Зборник радова, Пожаревац, Србија. pp. 221-227. ISSN ISBN 978-86-912927-1-3

Sovreski, Zlatko and Causevski, Anton and Tasevski, Angel and Sumanska, Marija and Ristova, Emilija (2012) Gas emission from thermal power plants in Macedona. Machines, Technologies, Materials (2/2012). pp. 30-34. ISSN 1313-0226

Sovreski, Zlatko and Spasovski, Orce and Tasevski, Angel and Simeonov, Simeon and Mitev, Trajce (2012) Packing the products from the ecological point of view. International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM (Machines, Tecnologies, Materials). pp. 34-35.

Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Koteski, Cane and Sovreski, Zlatko (2011) The world energy production, consumption and productivity in the energy sector, population and the per capita growth: Regression analysis. Munich Personal RePEc Archive (34359). p. 12. ISSN 34359

Sovreski, Zlatko and Causevski, Anton and Tasevski, Angel and Simeonov, Simeon (2011) Strategy for the hydrogen transition. MOSATT 2011, 4. pp. 414-420. ISSN 1338-5232

Spasovski, Orce and Mitev, Trajce and Sovreski, Zlatko (2011) Concentration of heavy metals in the environment around Zletovo mines. Procceding of the XI-th national conference with international participation of the open and underwater mining of minerals. pp. 417-421.

Sovreski, Zlatko and Spasovski, Orce and Stefanovska Ceravolo, Ljubica and Sumanska, Marija and Mitev, Trajce (2011) Importance of planing in the protection on the environment. International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM (Machines, Tecnologies, Materials) (5). pp. 18-20. ISSN 1313-0226

Sovreski, Zlatko and Spasovski, Orce and Stefanovska Ceravolo, Ljubica and Cekerovska, Marija and Mitev, Trajce (2011) Importance of Planning in the Protection of the Environment. International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM (Machines, Tecnologies, Materials), 5 (3/2011). pp. 18-20. ISSN 1313-0226

Conference or Workshop Item

Sovreski, Zlatko and Bouchner, Petr and Novotny, Stanislav and Dzidrov, Misko and Hristovska, Elizabeta (2019) Human-Machine Interaction of Electric Vehicle. In: ICEST 2019 54th international scientific conference on information, communication and energy systems and technologies, 27-29 June 2019, Ohrid, Macedonia.

Sovreski, Zlatko and Talevski, Nikolce and Josevski, Zoran and Hristovska, Elizabeta and Dzidrov, Misko and Sinani, Feta (2019) Global logistic perspectives about quality of the concept for management of the communal waste in the environment. In: Savetovanje u Kostolcu.

Sovreski, Zlatko and Talevski, Nikolce and Josevski, Zoran and Hristovska, Elizabeta and Jovanovska, Vangelica and Dzidrov, Misko (2019) Logistic aspects of the activities of the rolling stock of the public communal company Prilep 2017. In: Savetovanje u Kostolcu.

Sovreski, Zlatko and Sinani, Feta and Simeonov, Simeon and Hristovska, Elizabeta and Todorovski, Ljupco (2017) Application of mathematical modeling with the help of a specialized licensed Virtual Crash 3.0 for a specific traffic accident in Republic of Macedonia. In: Drugi Kongres Udruženje Sudskih Vještaka Crne Gore, Oct 2017, Budva, Montenegro.

Sovreski, Zlatko (2014) The traffic accident happened on the crossroad made of the main road Skopje-Ohrid with the str. Boulevard “Boris Kidric” in town Kicevo. In: Driver-Car Interaction & Safety, 10-12 Sept 2014, Decin, Czech Republic.

Sovreski, Zlatko (2014) Идентификација, марканти и технологии на идентификатори на возилата од аспект на техничките експертизи – вештачења. In: 35 години јубилеј Биро за судски вештачења, 8-9 May 2014, Ohrid, Macedonia.

Sovreski, Zlatko (2014) Методи за откривање на идентификатори, фалсификување на идентификатори и осигурителни измами. In: 35 години јубилеј Биро за судски вештачења, 8-9 May 2014, Ohrid, Macedonia.

Sovreski, Zlatko (2014) Контрола на идентификатори и постапка при идентификација на возило. In: 35 години јубилеј Биро за судски вештачења, 8-9 May 2014, Ohrid, Macedonia.

Pop Andonov, Goran and Stoilova, Svetla and Mirakovski, Dejan and Sovreski, Zlatko and Krstev, Dejan and Panov, Zoran (2013) Study of rail transport along the Trans-European corridors of the Republic Macedonia. In: Scientific conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, 16-18 Oct 2013, Sofia, Bulgaria.

Soklevski, Toni and Sovreski, Zlatko (2013) The impact of logistics on organizational competitiveness. In: Scientific Conference 2013, 10-14 June 2013, Zilina, Slovakia.

Sovreski, Zlatko and Mojsoska, Natasa and Paspalovski, Toni and Jovanovska, Vangelica and Jovanovski, Nikola and Pop-Andonov, Goran (2013) Analiza motornih ulja s pomoci infracrvene spektroskopie. In: Odrzivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa Kostolac - Zbornik Radova, Kostolac 2013.

Jovanovska, Vangelica and Sovreski, Zlatko and Sambevska, Katerina and Kocovska, Marija and Josheski, Dushko (2013) Komparativna analiza na parametre na cleaning in place системот (CIP) namenjen za čiščenje u mlečnoj industrji. In: Odrzivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa Kostolac - Zbornik Radova, 16 May 2013, Kostolac.

Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Danev, Darko and Sovreski, Zlatko and Dimitrov, Sasko (2013) Impact of metal wire on the tribological parameters of the fiction lining. In: Proceedings in Global Virtual Conference, 8-12 Apr 2013, Zilina, Slovak Republic.

Cvetkov, Slavco and Dimitrov, Sasko and Simeonov, Simeon and Sovreski, Zlatko and Dzidrov, Misko (2013) Influence of the position of an aperture derived in the initial material on the drawing workability of the cold rolled metal sheets. In: GV-CONF 2013, 8-12 Apr 2013, Zilina, Slovak Republic.

Stefanovska Ceravolo, Ljubica and Mirakovski, Dejan and Polenakovik, Radmil and Ristova, Emilija and Sovreski, Zlatko (2012) Indoor Air Quality (IAQ) as a Parameter Affecting Workplace Productivity. In: 9th International Congress "Machines, Technolоgies, Materials", 19-21.09.2012 , Varna, Bulgaria.

Sovreski, Zlatko and Tasevski, Angel and Minovski, Dragan and Mitev, Trajce and Sovreski, Goran (2012) Начини повезивањa на комбиновану јединицу мале снаге у системима за грејање/ Начини на конектирање на когенеративни единици со мала моќност во топлификациони системи. In: Zbornik radova, april 2012, Pozarevac, Srbija.

Project

Dimitrovski, Zoran and Cvetkov, Slavco and Dzidrov, Misko and Sovreski, Zlatko and Dimitrov, Sasko and Jakimovska, Svetlana and Stojanova, Teodora (2015) Воведување на нови стандарди за задолжителна инспекција на машините и опремата за апликација на пестициди. [Project] (Submitted)

First, Jiri and Kadlecova, Jana and Sovreski, Zlatko (2012) Hygiena dopravních prostředků. [Project] (Submitted)

First, Jiri and Holba, Stanislav and Ripa, Robin and Sovreski, Zlatko and Zahora, Miroslav (2012) Pasivní bezpečnost dopravních prostředků. [Project] (Submitted)

This list was generated on Wed Jan 20 08:14:58 2021 CET.