Микропропагација на домат (Lycopersicon esculentum Mill.)

Koleva Gudeva, Liljana and Trajkova, Fidanka and Miteva, Tanja (2006) Микропропагација на домат (Lycopersicon esculentum Mill.). Годишен зборник на ЈНУ Земјоделски институт, Скопје, XXIV/V. pp. 76-80.

[thumbnail of Koleva-Gudeva et al_Zbornik ZI_2006_07.pdf]
Preview
Text
Koleva-Gudeva et al_Zbornik ZI_2006_07.pdf

Download (21MB) | Preview

Abstract

о овој труд е даден краток преглед на експерименталните резултати од ефектот на некои цитокинини и ауксини врз органогенезата и регенерацијата на експлантати од домат во ин витро услови.
Како експериментален материјал беше користена една сорта на домат (Lycopersicon esculentum Mill.) Belle F1. Како експлантанти беа користени апикални пупки и сегменти од котиледони изолирани од асептички из'ртени семиња и потоа култивирани на MS медиум (Murashige и Shoog, 1962). Беше испитуван ефектот на различните концентрации на цинтокинините BAP и KIN во комбинација со различни концентариции на ауксините IAA и IBA. Пет недели по поставувањето на почетните експлантите на медиумот беа извршени мерења за бројот на формираните корени, лисни розети и калус.
Во зависност од концентрацијата и комбинацијата на цитокинините и ауксините, процентот на формирањето на корени, лисни розети и калус беше различен. Комбинацијата BAP + IBA се покажа како најефикасна во формирањето на лисни розети, додека комбинацијата KIN+ IAA го стимулира формирањето на корени кај сите испитувани експлантанти. Аликалните пупки во споредба со сегментите од котиледоните покажаа поголема способнист за формирање на регенеранти како и нивна мултипликација во in vitro услови.

Item Type: Article
Subjects: Agricultural Sciences > Agriculture, forestry, and fisheries
Natural sciences > Biological sciences
Divisions: Faculty of Agriculture
Depositing User: Fidanka Trajkova
Date Deposited: 04 Feb 2013 18:04
Last Modified: 04 Feb 2013 18:04
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5495

Actions (login required)

View Item View Item