Практикум по Агроекологија -рецензиран практикум-

Trajkova, Fidanka and Koleva Gudeva, Liljana and Mihajlov, Ljupco (2018) Практикум по Агроекологија -рецензиран практикум-. ISBN 978-608-244-490-1.

[thumbnail of Praktikum po  agroekolgija_naslovna + sodrzina.pdf]
Preview
Text
Praktikum po agroekolgija_naslovna + sodrzina.pdf

Download (758kB) | Preview

Abstract

Во последните децении од развојот на човештвото очигледно е влошувањето на состојбата со природните ресурси како резултат на нивното нерационално користење и постепено деградирање. Со цел да се произведе повеќе храна, во земјоделското производство вообичаено се употребаат вештачки ѓубрива, пестициди, вископриносни сорти, наводнување и фосилни горива. Но, овој процес не може вечно да трае поради зголемувањето на човечката популација, климатските промени и уништувањето на природната биолошка разновидност. Агроекологијата и концептот на оддржливост дожувуваат подем во седумдесетите години на XX век како резултат на претходно наведената состојба со природните ресурси. Крајната цел на агроеколошките истражувања секогаш е одржливост на системите за производство на храна и донесување на практични стратегии за постепено доближување до одржливо земјоделство.
Практикумот е концепиран според постоечкиот наставен план и програма за предметот Агроекологија, што се изучува на прв циклус студии на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип и иситиот може да им послужи и на студентите од други земјоделски факултети. Истиот може да им биде од корист на студентите од втор и трет циклус студии на Земјоделскиот факултет и други сродни факултети, сите останати производни, стручни и научни чинители од областа на земјоделството и екологијата .
Во практикумот се опфатени теми од областа на агроекологијата презентирани во 12 вежби: 1. Адаптивни карактеристики на растенијата кон режимот на светлина и вода; 2. Обезбедување на оптимален индекс на лисна површина; 3. Искористување на производната површина; 4. Закони на приносот; 5. Класификација на климата по Грачанин; 6. Конструкција на климадијаграм по Walter; 7. Одредување на температурните прагови; 8. Упатство за изготвување на проектна задача по предметот Агроекологија; 9. Влијанието на климатските промени на земјоделството во Република Македонија; 10. Генетски модифицирани растенија: ЗА или ПРОТИВ?; 11. Стандарди во земјоделското производство; 12. Одржливо земјоделство и агроеколошки индикатори.

Item Type: Teaching Resource
Subjects: Agricultural Sciences > Agriculture, forestry, and fisheries
Divisions: Faculty of Agriculture
Depositing User: Fidanka Trajkova
Date Deposited: 20 Nov 2017 09:53
Last Modified: 12 Mar 2018 07:34
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/18607

Actions (login required)

View Item View Item