Посттрауматски мекоткивен импиџмент на скочен зглоб: артроскопски наод и клинички резултати

Mitev, Konstantin and Mladenovski, Saso and Kaftandziev, Igor (2014) Посттрауматски мекоткивен импиџмент на скочен зглоб: артроскопски наод и клинички резултати. Прилози, Одд. мед. науки, 35 (1). ISSN 1857-9345

[thumbnail of MANU trud- K. MITEV.pdf]
Preview
Text
MANU trud- K. MITEV.pdf

Download (414kB) | Preview

Abstract

Вовед: Ограничената дорзална флексија и болната состојба на скочниот зглоб која е резултат на триењето на зглобните ткива ,и причината и ефектот на променетата зглобна биомеханика е познат како Импиџмент синдром. Пострауматски повреди ,како дисторзии и скршеници во предел на скочниот зглоб , се главни причини за импиџмент синдром ,кој резултира со хронична болка во скочниот зглоб.
Цел: Цел на трудот е евалуација на клиничките резултати кај пациентите третирани артроскопски поради постоење на преднонадворешен мекоткивен импиџмент после повреда на скочниот зглоб.
Методи: Клиничките резултати на дванаесет пациенти третирани артроскопски поради преднонадворешен импиџмент ,се евалуирани во студијата помеѓу 2010-2012 година.
Ретроспективна студијата со просечно време на следење од една година.Испитани се седум од женски 5 од машки пол со просечна возраст од 43.6 години.
Резултати : Предоперативен скор (American ankle and foot score) беше просечно 68(63-71) бода , а после операција 92 (87-95)бода.
Заклучок: Мекоткивен импиџмент на скочниот зглоб доведува до болна и ограничена дорзална флексија и плантарна екстензија придружено со ефузија и болна осетливост на палпација посебно во предел на предно надворешен компартмент. Артроскопскиот дебридман на артрофиброзата е ефикасен метод за подобрување на зглобната функција.
Клучни зборови : артроскопија, импиџмент ,скочен зглоб.

Item Type: Article
Subjects: Medical and Health Sciences > Clinical medicine
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Konstantin Mitev
Date Deposited: 22 Mar 2016 12:42
Last Modified: 22 Mar 2016 12:42
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15617

Actions (login required)

View Item View Item