Агроекологија

Koleva Gudeva, Liljana and Mihajlov, Ljupco and Trajkova, Fidanka (2014) Агроекологија. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-090-3

Full text not available from this repository.

Abstract

Учебникот е концепиран според постоечкиот наставен план и програма за предметот Агроекологија, што се изучува на прв циклус студии на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип и иситиот може да им послужи и на студентите од други земјоделски факултети. Учебникот може да им биде од корист на студентите од втор и трет циклус студии на Земјоделскиот факултет и други сродни факултети, сите останати производни, стручни и научни чинители од областа на земјоделството и екологијата.
Во учебникот се опфатени теми од областа на агроекологијата презентирани во 11 поглавја: 1. Вовед, 2. Основни поими во екологијата, 3. Босфера - организираност и функционирање, 4. Агроеколошки аспекти на глобaлните промени, 5. Земјоделството и агроекологијата, 6. Примена на еколошките принципи во земјоделството, 7. Абиотски фактори, 8. Биотски фактори, 9. Животната средина како стрес, 10. Загадување и заштита на животната средина, 11. Глобално затоплување.

Item Type: Book
Subjects: Agricultural Sciences > Agriculture, forestry, and fisheries
Divisions: Faculty of Agriculture
Depositing User: Fidanka Trajkova
Date Deposited: 13 Nov 2014 11:26
Last Modified: 13 Nov 2014 11:26
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11327

Actions (login required)

View Item View Item