Items where Division is "Faculty of Tourism and Business Logistics" and Year is 1999

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | K | P
Number of items: 3.

D

Dimitrov, Nikola (1999) Брнички водопад. Ревија Екологија, месечно издание за еколошка култура, Vol 5 (40), page 18, Скопје.

K

Koteski, Cane (1999) Интервју за научниот труд ,,Влијанието на патните комуникации врз просторната разместеност и демографскиот развој на селата во старата општина Прилеп во периодот од 1953-1991 година и незината поделба на пет нови општини: Прилеп, Долнени, Тополчани, Кривогаштани и Витолиште. Весник: Просветен работник, p.15, Macedonia.

P

Petrevska, Biljana (1999) Prikaz knjige: Sigurnost u turizmu. Turizam, 49 (1). p. 99. ISSN 0494-2639

This list was generated on Fri Sep 24 04:25:10 2021 CEST.