Болка по забна екстракција (Pain after tooth extraction)

Dimova, Cena and Petrovski, Mihajlo and Jovanovska, Daniela and Maksimovska, Katerina (2014) Болка по забна екстракција (Pain after tooth extraction). In: 21-ви Меѓународен научен студентски конгрес, 9-11 May 2014, Охрид, Р.Македонија.

[thumbnail of poster prezenacija 1.pdf]
Preview
Text
poster prezenacija 1.pdf

Download (805kB) | Preview
[thumbnail of Kniga Abs Stud 2014.pdf]
Preview
Text
Kniga Abs Stud 2014.pdf

Download (26MB) | Preview

Abstract

Цел на трудот е да се спореди аналгетскиот ефект на два препарати при состојба со постекстракциони болки.
Во испитувањето беа вклучени 20 пациенти (со клиничка дијагноза Parodontitis chronica на бочни заби во долната вилица), поделени во две групи од по 10 испитаници и тоа: прва група со 12 типични екстракции и втора група со 10 атипични екстракции (со сепарација на корени).
Пациентите беа проследени секојдневно во тек на 14 дена од аспект на појава на постекстракциони болки.
Кај 12 пациенти (60%) беше утврдено појава на болки и кај шест од нив беше аплициран препаратот Аlvogyl производство на Septodont, Франција, a кај останатите шест јодофор дрен натопен воSol. Chlumsky.
Кај 3 пациенти од првата група (33%) и кај 6 пациенти од втората група (66%) постоеше појава на болка по екстаракција во текот на првиот и вториот ден, а во текот на третиот ден се појави болка уште кај еден пациент од првата (10%) и кај двајца од втората група (20%).
Намалувањето на болката кај пациентите со Аlvogyl се случуваше по средно 20-30 мин од аплицирањето на лекот, додека кај пациентите со аплициран дрен средно за 15-20 минути. Повторно аплицирање на лекот Alvogyl беше извршено само кај 2 пациенти.
Атрауматската работа при екстракција треба да биде императив во превенцијата на постекстракционите компликации, како и благовременото контролирање на зараснувањето на екстракционите рани.

The aim of this effort is to compare the analgesic effect of two preparation situation of after tooth extraction pain.
The study included twenty patients (with clinical diagnosis Periodontitis chronica in the lateral teeth in the lower jaw), divided in two groups of ten subjects, as follows: the first group of 12 typical extractions and a second group with ten atypical extractions (separation of the roots).
The patients were followed for 14 days with respect to the occurrence of post extraction pain.
In 12 patients (60%) was found pain and in six of them the product was applied ALVOGYL production Septodont, France, a six remaining in jodoform strip used as drain impregnated in Sol Chlumsky.
At three patients of the first group (33%) and six patients of the second group (66%) there was pain after extraction during the first and second day, and during the third day appeared more pain at one more patient of the first group (10%) and two more patients of the second group (20%).
The reduction of pain in patients with ALVOGYL occurred after 20- 30 min of secondary application of the drug, while patients with high applied drain for 15-20 min. Again applications of Alvogyl was performed in two patients, only.
Atraumatic work at extraction should be imperative in the prevention of complications like after extraction pain, and prompt control of the extraction wound healing.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: Medical and Health Sciences > Basic medicine
Medical and Health Sciences > Clinical medicine
Medical and Health Sciences > Health sciences
Medical and Health Sciences > Other medical sciences
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Cena Dimova
Date Deposited: 14 May 2014 13:46
Last Modified: 14 May 2014 13:46
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/9931

Actions (login required)

View Item View Item