Практичнаta настава и нејзината реализација на Факултетот за образовнни науки во Република Македонија

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana and Smilkov, Nikola and Cackov, Kiril (2013) Практичнаta настава и нејзината реализација на Факултетот за образовнни науки во Република Македонија. In: Научни скуп „Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитењским (педагошким) факултетима“, 06 Dec 2013, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању. (Unpublished)

[thumbnail of Јованова%2C Попеска%2C Смилков%2C Цацков ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА НА ФОН.pdf]
Preview
Text
Јованова%2C Попеска%2C Смилков%2C Цацков ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА НА ФОН.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Практичната настава и нејзината примена е клучно прашање кое се поставува на сите факултети кои образуваат наставници во Југоисточна Европа, вклучувајќи ја и Република Македонија. Поставеноста на практичната настава, нејзината застапеност, начинот на организација и реализација се едни од клучните аспекти инкорпорирани во иновираните судиски програми на наставничките факултети кои се одраз на потребата за континуирано учење и интеграција на практичната настава во редовниот процес на учење како форма за оспособување за тоа што значи идна професија на студетите на наставничките факултети.
Во трудот се прикажани теоретските анализи за практичната настава, нејзината поставеност во наставниот план и програма на Педагошките факултети во Р. Македонија со посебен осврт на Факултетот за Образовни науки. Конкретно, анализирана е моменталната состојба со примената на практичната настава, начинот на нејзината реализација, формите на организација, како и целите и задачите кои треба да се постигнат со незјината имплеменнтација.
Во таа смисла, на Факултетот за образовни науки практичната настава се реализира во четири последователни фази кои се карактеризираат со различни задачи и активности на студентите и различен степен на нивна вклученост при тоа систематски и постепено водејќи ги кон посакуваната и проектирана цел – оспособување на студентите, идни наставници и воспитувачи за успешна реализација на практичната настава, односно подготовка за нивната идна професија.

Item Type: Conference or Workshop Item (Speech)
Subjects: Social Sciences > Educational sciences
Divisions: Faculty of Educational Science
Depositing User: Snezana Jovanova
Date Deposited: 25 Feb 2014 14:49
Last Modified: 07 Aug 2015 09:41
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/9326

Actions (login required)

View Item View Item