Влијанието на странските директни инвестиции во Р.Македонија врз вработеноста за период 1997-2011 година

Miceski, Trajko and Cabuleva, Kostadinka and Miladinov, Goran (2012) Влијанието на странските директни инвестиции во Р.Македонија врз вработеноста за период 1997-2011 година. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 4 (1). ISSN 1857- 7628 (Unpublished)

[thumbnail of T.Miceski,K.Cabuleva,G.Miladinov-GZ-2012.doc] Text
T.Miceski,K.Cabuleva,G.Miladinov-GZ-2012.doc

Download (909kB)

Abstract

Тема на разработка во овој труд се странските директни инвестиции (СДИ) во Република Македонија и нивното влијание врз вработеноста за временски период од 1997-2011 година. Една од најважните и чувствителни области за секоја земја се странските директни инвестиции.Тие се дефинирани не само како едноставен трансфер на пари, но и како мешавина на финансискии материјални средства како што се технологиите, менаџерските способности, маркетинг вештините и други средства.Постои голема дебата во литературата во врска со влијанието на СДИ врз економскиот раст.Традиционалниот аргумент се наведува дека приливот на СДИ го подобрува економскиот раст, а со тоа ги подобрува и можностите за вработување.Во нашата анализа се забележува дека влијанието на СДИ врз вработеноста за анализираниот временски период е умерено, а тоа главно се должи на ниското ниво на гринфил инвестициите и недоволната атрактивност на пазарот на труд за странските инвеститори. Овие наоди се доста важни за креаторите на политиката и се предлага неопходност од стратегиски пристап во таа област.

Клучни зборови: СДИ, вработеност, регресиона анализа

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Natasa Stojovska
Date Deposited: 10 Feb 2014 12:12
Last Modified: 10 Feb 2014 12:12
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/9070

Actions (login required)

View Item View Item