Одржливо користење на водните ресурси во Република Македонија

Mitev, Trajce (2011) Одржливо користење на водните ресурси во Република Македонија. PhD thesis, Софијски универзитет ''Св. Климент Охридски", Софија, Бугарија.

[thumbnail of Прикачениот фајл е автореферат од докторатот. Целосната верзија со слики и графици е во библиотека или кај авторот.]
Preview
Text (Прикачениот фајл е автореферат од докторатот. Целосната верзија со слики и графици е во библиотека или кај авторот.)
Avtoreferat_Doktorat.pdf

Download (666kB) | Preview

Abstract

В рамките на ограниченията, околната среда може да се адаптира към
антропогенният натиск, при условие че се вземат мерки за минимизиране на негативните
последици и за предотвратяване на необратимите увреждания.
Въпреки това, невъзможността за справяне с кумулативните ефекти от антропогенния
натиск, съвместно с последиците от климатичните промени вече са причина много от
реките на Македония и водните й басейни да изпитват значителен стрес. Когато
сладководните екосистеми са изложени на риск и тяхната производителността е намалена,
съществува риск, че те няма да бъдат в състояние да предоставят пълната гама от
екосистемни услуги за хората.
Състоянието на водните ресурси на Република Македония е пряко свързано с
екосистемните услуги, които предоставят на обществото и трябва да бъде разглеждано в
контекста на устойчивото им използване. Водните ресурси на Република Македония
оказват и ще оказват все по-голямо значение за нейното икономическо развитие. Достъпът
до чиста вода и непрекъснато водоснабдяване е от съществено значение за
функционирането и развитието на редица стопански отрасли - енергетиката, индустрия,
селското и горско стопанство и др. Водните ресурси трябва да се управляват устойчиво за
да се гарантира продължаването на икономическия просперитет на тези сектори.
Международният опит показва, че управлението на водните ресурси само от гледна точка
на задоволяване на нуждите на хората и производството, без да се отчита нуждата от вода
на екосистемите може да създаде рискове, както за околната среда, така и за обществото.
Устойчивото използване на водните ресурси в отраслите на националното стопанство не може да бъде постигнато при липса на съображения, свързани с целостта на екосистемите
и услугите, които те предоставят.
Един от основните въпроси е свързан именно с това – Стремейки се към
икономически растеж, разполага ли Република Македония с достатъчно водни ресурси за
да го поддържа при запазване на добро състояние на нейните водни екосистеми? В
състояние ли е страната да управлява водните си ресурси устойчиво за бъдещите
поколения. Това в съответствие с принципите за устойчиво развитие означава , че тя
трябва да се стреми към постигане на такова управление на водите, което да гарантира, че
използването на този ценен ресурс е устойчиво за околната среда и икономиката.
Основната цел на дисертацията е да отговори на поставените по-горе въпроси и да
повиши общественото съзнание за това как отраслите на националното стопанство
използват и управляват водните ресурси. И по конкретно да анализира използването на
водните ресурси от отделните стопански сектори и да идентифицира ключовите проблеми
във всеки един от тях породени от използването им. Втората важна цел е свързана с
проучване на възможните решения на тези проблеми, което ще доведе до формулиране на
препоръки към правителството и секторните политики, към предлагане на подходи и
механизми, чрез които може да се постигне устойчиво управление на водните ресурси и
устойчив икономически растеж на страната, като цяло.
Във връзка с тези нови идеи е свързана и основната цел на дисертацията, а
именно:
Да се очертаят основните проблеми на Република Македония, свързани с
използването на водните ресурси в ключовите за развитието на страната стопански
отрасли и да се оценят подходите на тяхното използване в контекста на устойчивото им
развитие.
Във връзка с така поставената цел произтичат и конкретните задачи:
- разработване на концептуална рамка за оценка устойчивото използване на
водните ресурси на страната;
- да се проучи европейската практика по отношение на индикаторите за
устойчиво развитие на околната среда и конкретно на водните ресурси;
- да се обосноват индикатори за устойчиво използване на водните ресурси на
национално ниво;
- да се оценят водните ресурси на страната в контекста на климатичните
промени;
- да се идентифицират основните проблеми, свързани с използването на
водните ресурси на страната на базата на избраните индикатори;
9
- да се обосноват необходимите бъдещи действия за напредък в устойчивото
използване на водните ресурси
Индикаторите могат да се използват успешно като инструмент осигуряващ
информация на вземащите решения, свързани с околната среда. Това е възможно, тъй като
те могат да превърнат достиженията на природните и социални науки в управляеми
единици информация, която може да улесни вземането на решения. Те могат да помогнат
измерването и калибрирането на напредъка в околната среда за целите на устойчивото
развитие. Те могат да осигурят ранно предупреждение, алармиране навреме за
предотвратяване на икономически, социални и екологични щети. Те също са важни
инструменти, за споделяне на идеи, мисли и ценности, защото, както каза един управляващ
орган,“We measure what we value, and value what we measure.”

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Engineering and Technology > Environmental engineering
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Trajce Mitev
Date Deposited: 18 Sep 2013 14:19
Last Modified: 18 Sep 2013 14:19
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/7469

Actions (login required)

View Item View Item