Состојби и перспективи за зголемување на наталитетот во Р.Македонија со осврт на идентификување на факторите на влијание

Miceski, Trajko and Fotov, Risto and Temjanovski, Riste and Kostadinovski, Aleksandar and Georgieva Svrtinov, Vesna and Cabuleva, Kostadinka and Josheski, Dushko and Stojovska, Natasa (2013) Состојби и перспективи за зголемување на наталитетот во Р.Македонија со осврт на идентификување на факторите на влијание. [Project] (In Press)

[thumbnail of Состојби и перспективи за зголемување на наталитетот во Р.Македонија.pdf]
Preview
Text
Состојби и перспективи за зголемување на наталитетот во Р.Македонија.pdf

Download (992kB) | Preview

Abstract

Загрижувачките состојби на наталитетот во Република Македонија, иницираат потреба од истражување, со предлагање на мерки за негово подобрување
Во 1994 година бројот на живородени деца во Р. Македонија изнесуваше 31421, а во 2004 година 23361, а додека во 2011 година 22770 живородени деца, што упатува на континуирано опаѓање.
Таквите состоби се диктирани од голем број на фактори меѓу кои посебно се истакнуваат бројот на склучени и разведени бракови.
Во тој поглед, бројот на склучените бракови во 1994 година изнесуваш 15736 , а додека пак во 2011 година е паднат на 14736.
Наспроти тоа бројот на разведени бракови континуирано се зголемува, од само 612 разведени бракови во 1994 година, тој број порасна на 1753 во 2011 година.
Бројот на невработени лица кои бараат работа подолго од една година во 2000 годна изнесуваше 218091, а пак во 2010 е зголемен на 250299 лица.
Бројот на обвинети полнолетни лица во 2000 година изнесуваше 8078, а бројот на осудени полнолетни лица изнесуваше 6496, а додека пак во 2010 година, бројот на обвинети лица е пораснат на 11239, а на осудени лица на 9169 лица.
Покрај овие фактори, врз наталитетот, големо влијание имаат и други квантитативни и квалитативни фактори, кои преку емпириското истражување ќе бидат идентификувани, анализирани и компарирани.
Целта на проектот е да ги идентификува факторите на влијание врз наталитетот во Р.Македонија, да креира модел на корелациска зависнст, модел на предвидување и предлог мерки за подобрување на наталитетот

Item Type: Project
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Kostadinka Cabuleva
Date Deposited: 09 May 2013 10:08
Last Modified: 07 Aug 2015 08:31
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/6268

Actions (login required)

View Item View Item