Откопување на оруднувањето од хор. XV хор. XVI со примена на подетажна метода за откопување со рушење на кровината одозгора надолу

Petrovski, Filip and Gocevski, Borce and Dosev, Tome and Mijalkovski, Stojance (2007) Откопување на оруднувањето од хор. XV хор. XVI со примена на подетажна метода за откопување со рушење на кровината одозгора надолу. In: I Стручно советување на тема: „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини” Подекс '07, 06-07 Dec 2007, Probistip, R. Makedonija.

[thumbnail of Trud 1. Otkopuvanje na orudnuvanjeto od hor. XV do hor. XVI so primena na podetaznata metoda za otkopuvanje so rusenje na krovinata odozgora nadolu.pdf]
Preview
Text
Trud 1. Otkopuvanje na orudnuvanjeto od hor. XV do hor. XVI so primena na podetaznata metoda za otkopuvanje so rusenje na krovinata odozgora nadolu.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Рудникот за олово и цинк “САСА” се наога во северо-исто;ниот дел на Р. Македонија, во централниот дел на Осоговскиот планински масив (2252м). Лоциран е околу 12км северно од Општина Македонска Каменица, во локација на околу 5км западно од бугарската граница. Првите геолоски истражувања на лежиштето на рудникот почнаа во 1954 год., кога е изготвен првиот елаборат за геолошко-рудните резерви во Осоговскиот регион. Од 1960/61 год. е донесена одлука за изградба и отворање на рудникот која трае до 29.11.1966 год., кога рудникот се пушта во производство.
Во овој труд е презентирана подетажната метода на откопување со рушење на кровината одозгора надолу, која се применува за откопување на оруднувањето од хор. XV до хор. XVI во рудникот за олово и цинк “САСА” во М. Каменица.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Engineering and Technology > Environmental engineering
Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Divisions: Faculty of Technology
Depositing User: Stojance Mijalkovski
Date Deposited: 25 Oct 2013 14:15
Last Modified: 25 Oct 2013 14:15
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/6142

Actions (login required)

View Item View Item