Определување на содржина на тешки метали во почви од Злетово

Zajkova-Paneva, Vesna and Krstev, Boris and Boev, Blazo and Krstev, Aleksandar (2009) Определување на содржина на тешки метали во почви од Злетово. Natural resources and technologies, 3 (3). ISSN 185-6966

[thumbnail of 14.pdf]
Preview
Text
14.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Во овој труд е определена содржината на 10 тешки метали во 679 примероци од 400m x 400m мрежа од Злетово, со методата на атомско емисиона спектрометрија (As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Zn и Mn) и атомско абсорпциона спектрометрија со ладни пареи. За идентификување на загадените делови од испитуваната област, е искористена едноелементна статистичка анализа на добиените вредности (exploration data analyses). Најдени се зголемени концентрации за тешките метали во испитуваната област, посебни за Cd, Pb, Zn и Mn, јасно го одцртувааат излевањето на јаловиштето. Исто така високи концентрации на овие метали се најдени и в осеверниот дел од испитуваната област, последица на рударските активности во рудниците Злетово. Се забележуваат и подрачја со високи концентрации за испитуваните тешки метали, за кои причината за зголементи концетрации е од природно потекло, како за Pb, Zn, As во најсеверните подрачја од испитуваната област, или високите концентрации за As во мерните точки јужно и југоисточно од Пробиштип, како и Ni во мерните точки северозападно и југоисточно од испитуваната област.

Item Type: Article
Subjects: Engineering and Technology > Environmental engineering
Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Aleksandar Krstev
Date Deposited: 17 Dec 2012 10:41
Last Modified: 17 Dec 2012 10:41
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/3741

Actions (login required)

View Item View Item