Нови методологии во образованието, доближување на теоријата и праксата

Velickova, Nevenka (2010) Нови методологии во образованието, доближување на теоријата и праксата. In: III Национален конгрес на Здружението на медицински сестри, техничари и акушерки на Р. Македонија, 30.09-03.10. 2010, Струга, Р.Македонија.

[thumbnail of plenarno predavanje]
Preview
Slideshow (plenarno predavanje)
Plenarno Predavanje_3_Nacionalen kongres.JPG - Presentation

Download (743kB) | Preview
[thumbnail of Novi metodologii vo obrazovanieto.ppsx] Slideshow
Novi metodologii vo obrazovanieto.ppsx - Presentation

Download (133kB)

Abstract

Вовед: Информациско-комуникациската технологија и примената на електронското учење (е-учење) се врвни и современи образовни алатки кои оставаат печат на наставниот процес во последно време. Имајќи го во предвид современото живеење, потребата од постојана и доживотна едукација од една страна, и финансискиот и економски расчекор од друга страна, Факултетот за медицински науки при Универзитетот “ Гоце Делчев “ успеа сето тоа да го сублимира и канализира, преку примената на е-учење и постојаната електронска комуникација помеѓу студентите и целокупниот наставен и соработнички кадар.
Цели на трудот: Да се евалуираат ефектите од примената на ИКТ и ЕКТС кај вонредните студенти во прва година во генерацијата 2010/2011г.
Методи: Врз база на годишниот извештај за работа како и самоевалуацијата која континуирано се води на Факултетот за медицнски науки, сумирани се резултатите од положеност за сите испити на сите вонредни студенти (мед.сестри/техничари, лаборанти, физиотерапевти, оптометристи или протетичари) по одделни сесиии. Врз база на анонимни анкети и интервјуа, дојдовме до следната констатација.
Резултати: Иако се работи за студенти кои се во постојан работен однос и најголем дел од нив со постојано место на живеење надвор од Штип, резултатите покажуваат дека над 80% од вонредните студенти успеваат да ги положат испитите од прв пат, токму благодарение на постојаниот контакт со наставниот кадар и ИКТ. Анкетните листови и многубројните контакти укажуваат на тоа дека ваквите резултати се производ на тоа што наставните материјали ги добиваат навремено и во електронска форма, и студентите се во постојан континуитет со наставниот процес подеднакво како и редовните студенти. На овој начин истите заштедуваат време и ги намалуваат своите финански трошоци (печатење на скрипти, наставни материјали, патни трошоци и др).ЕКТС нуди можност секоја нивна активност (консултации, семинарски работи итн) да биде вреднувана со одреден број на поени врз база на кои ќе се формулира крајната оценка. Интересен е податокот што над 50% од вонредните студенти се одлучуваат на полагање на испитите преку колоквиуми (два) и на тој начин полесно ја совладуваат наставната содржина, што е во контекст на ЕКТС.
Заклучок: Генерална констатација е дека вонредните студенти успешно и континуирано на прифаќаат ИКТ и благодарение на нејзе одлично ја совладуваат наставната содржина, независно дали се работи за фундаментални или клинички предмети.

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Subjects: Medical and Health Sciences > Basic medicine
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Nevenka Velickova
Date Deposited: 01 Mar 2013 09:03
Last Modified: 24 Feb 2014 09:09
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/3383

Actions (login required)

View Item View Item