Одржливиот развој и Европската Унија

Matlievska, Margarita (2007) Одржливиот развој и Европската Унија. The Proceedings from the 3-rd Congress of the ecologists of Macedonia, with international participation, 06.-09.10.2007, Struga, Macedonia.. pp. 421-427. ISSN ISBN 978-9989-648-13-7

[thumbnail of Matlievska_Struga_2007.pdf]
Preview
Text
Matlievska_Struga_2007.pdf

Download (332kB) | Preview

Abstract

ИЗВОД
Матлиевска М. (2008): Одржливиот развој и Европската Унија. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Одржливиот развој е дефиниран како принцип, како обврска, како цел и како право согласно Договорите со кои се конституира истата. Трудот се осврнува на вграденоста на принципите на одржливиот развој при градењето на политиките на ЕУ. Заклучоците упатуваат на фактот дека одржливиот развој е сеопфатна и главна цел на Европската Унија и нуклеус на европскиот модел на општество.
Воедно, имајќи ја предвид аспирацијата на Република Македонија за влез во Унијата, евидентно е дека таа ќе треба да ја следи нејзината генерална политика.

Клучни зборови: одржлив развој, договорите на Европската унија, политика.

ABSTRACT
Matlievska M. (2008): Sustainable development and the European Union. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Sustainable development is defined as a principle, an obligation, as a goal and as a right in the Treaties that establish the European Union. This Paper shows the incorporation of the sustainable development principles in the process of EU policy decision making. The conclusions lead to the fact that the sustainable development is a major and overarching goal of the EU and a nucleus of the European model of society.
Having in mind the Republic of Macedonia’s aspiration to become an EU Member State, it is obvious that the general Union policy should be followed.

Key Words: Sustainable Development, EU Treatments, policy

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Margarita Matlievska
Date Deposited: 11 Dec 2012 08:42
Last Modified: 11 Dec 2012 08:42
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/3258

Actions (login required)

View Item View Item