Изотропен состав на сулфурот во сулфидите од As-Sb наоѓалиште Алшар

Serafimovski, Todor and Boev, Blazo and Mudrinik, C (1990) Изотропен состав на сулфурот во сулфидите од As-Sb наоѓалиште Алшар. Geologica Macedonica (1). pp. 165-172. ISSN 0352-1206

[thumbnail of izotopen_1990.pdf]
Preview
Text
izotopen_1990.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Во трудов се прикажани резултатите од најновите испитувања на изотропниот состав на сулфурот во сулфидните минерали од основните рудни парагенези во As-Sb наоѓалиште Алшар. Испитувањата се извршени на мономинерални проби на антимонит, и тоа од различни генерации, потоа на реалгар, аурипгмент и маркасит.
Резултатите од извршените испитувања недвосмислено укажуваат дека сулфурот во сулфидните минерали од наоѓалиштето Алшар е од ендогено потекло. Опсегот на варијациите на bS се движи од границите од +0.351 до -5.600 за антимонитните, од -1.640 до -3.770 за реалгарите и аурипигментите и -6.840% за маркаситот. Изотопниот состав на сулфидот во дел на антимонитните покажува мошне блиски вредности со метеористите, меѓутоа, во антимонитните од третата генерација и другите сулфидни минерали се забележува одредена фракционација на сулфурот и неговото осетно избогатување со лесниот изотроп S. Ваквите обележја се карактеристични за ниско температурните хидротермални наоѓалишта, во чија група спаѓа и третираното As-Sb Наоѓалиште Алшар. Сепак, добиените резултати покажуваат дека сулфурот, а веројатно и другите рудни метали во наоѓалиштето, водат од длабоките делови на земјината кора и горната обвивка.

Item Type: Article
Subjects: Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Natural sciences > Other natural sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Todor Serafimovski
Date Deposited: 05 Dec 2012 10:32
Last Modified: 19 Jun 2013 08:14
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/3040

Actions (login required)

View Item View Item