Хидротермални промени во дел од наогалиштето Алшар

Boev, Blazo and Serafimovski, Todor and Petrov, S. (1990) Хидротермални промени во дел од наогалиштето Алшар. Faculty of Geology and Mining - Stip, Ohrid.

[thumbnail of rudni_naogalista_Boev.pdf] Text
rudni_naogalista_Boev.pdf

Download (2MB)

Abstract

Полиметалното рудно наоѓалиште на Антимон, ѕрсен, телију и злато Алшар се наоѓа во рамките на Кожувскиот вулкански комплекс. Овој вулкански комплекс во основа е изграден од интермедиарни до кисели стени кои во основа се претсавени со: латити, андезити, кварцлатити, риолити, трахити и група на преодни стени помеѓу нив. Основната карактеристика на оваа група на стени е таа да припаѓа на серијата на калко алалните стени. Староста на овој вулкански комплекс е плопценска до плеистоцеска. Рудното наоѓалиште Алшар е во парагенетска врска со овој вулкански комплекс. Тоа е наоѓалиште о контактно метасомски тип, односно рудната минерализација на антимон, арсен и талијум се наоѓа во контактните делови помеѓу магматските стени (представени со субвулкански тела на литити) и околните карбонатни стени (претставени со долимати).

Item Type: Book
Subjects: Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Natural sciences > Other natural sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Blazo Boev
Date Deposited: 28 Nov 2012 14:18
Last Modified: 12 Jun 2014 10:00
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2344

Actions (login required)

View Item View Item