Практикум по фармацевтска технологија 2

Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Cvetkovski, Aleksandar (2019) Практикум по фармацевтска технологија 2. ISBN 978-608-244-686-8 .

Full text not available from this repository.

Abstract

Овој практикумпретставува прво учебно помагало од областа на Фармацевтска технологија 2, на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „ Гоце Делчев “ во Штип. Содржината кореспондира со прифатената програма за практичнатанастава наменета за студентите по фармација. Потребата од создавање на вакво учебно помагало –практикуме во релација со недостигот на соодветен наставен материјал по предметот фармацевтска технологија 2. Паралелно со негобеше оформенаи скрипта, што студентите ќе можат да го користат за добивање на практични искуства од оваа област.Содржината на практикумоте поделена на 10главни поглавја и неколку поднаслови за попрегледно следење на практичната материја. При изработката на овој труд авторите консултирале бројни библиографски единици што се однесуваат на современите приоди и достигнувања. Истите претставуваат релевантни научни извори, но и литература за понатамошно проширување на сознанијата од областа на фармацевтската технологија.Тематските содржини се елаборирани системски, децидно и прегледно што ќе овозможи лесно, концизно и едноставно совладување на практичнитесодржини по предметот Фармацевтска технологија 2. Секако, практикумот е еднакво корисени за веќе дипломираните студенти, како прирачник за брзо повторување и потсетување на претходно наученото.

Item Type: Teaching Resource
Subjects: Medical and Health Sciences > Other medical sciences
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Elena Drakalska
Date Deposited: 13 Jan 2020 10:58
Last Modified: 13 Jan 2020 10:58
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/23256

Actions (login required)

View Item View Item