Хидрохемиски карактеристики на подземните и површинските води од рудното наоѓалиште „Луке“ – Крива Паланка

Mircovski, Vojo and Stefanova, Violeta and Petrov, Gose and Ivanovski, Laste and Pesovska, Silvana and Angelov, Vanco and Strezovski, Bojan (2018) Хидрохемиски карактеристики на подземните и површинските води од рудното наоѓалиште „Луке“ – Крива Паланка. Podeks-Poveks '18. ISSN ISBN 978-608-65530-4-3

[thumbnail of Vojo Mircovski et all..pdf]
Preview
Text
Vojo Mircovski et all..pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Во овој труд се прикажани добиените резултати од хидрохемиските испитувања на површинските и подземните води од рудното наоѓалиште Луке - Крива Паланка.
Зголемена содржина во однос на МДК се регистрирани во поедини проби само кај Fe, As Ni, и Cd, што се должи на интеракцијата на геолошката средина и рудната минерализација со подземните води кои се движат низ овие средини.
Во однос на содржината на анјоните и катјоните водите од изворите спаѓаат во класата хидрокарбонатни, група калциски води, прв тип (HCO3>Ca+Mg), кои води вообичаено се слабо
минерализирани.
Според анализираните параметри водите не покажуваат агресивност кон бетон, армиран бетон и метални конструкции.
Клучни зборови: Луке, водоносник, хидрохемиски карактеристики, вода, полиметалично сулфидно наоѓалиште.

Item Type: Article
Subjects: Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Violeta Stefanova
Date Deposited: 04 Feb 2019 09:08
Last Modified: 13 Aug 2019 10:17
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21363

Actions (login required)

View Item View Item