Значење на соодветна орална хигиена за состојбата на оралното здравје кај студенти на медицинските науки/ Significance of proper oral hygiene for oral health condition of medical science students

Dimova, Cena and Papakoca, Kiro and Zlatanovska, Katerina and Naskova, Sanja and Zarkova-Atanasova, Julija and Petrovski, Mihajlo and Terzieva-Petrovska, Olivera and Rogoleva, Sonja and Kocovski, Darko (2018) Значење на соодветна орална хигиена за состојбата на оралното здравје кај студенти на медицинските науки/ Significance of proper oral hygiene for oral health condition of medical science students. [Project] (Unpublished)

[thumbnail of OB.06.50 Барање за финансирање на научно  истражувачки проект за р..pdf]
Preview
Text
OB.06.50 Барање за финансирање на научно истражувачки проект за р..pdf - Accepted Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Целта на оваа студија e да се утврди:
1. Состојба на орално здравје кај студенти од медицинските науки
2. Утврдување на навиките за одржувањето на оралната хигиена кај студенти на Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип, Факултет за медицински науки.
3. Подобрување на знаењето и навиките за одржување на квалитетна орална хигиена
4. Подобрување на општото и оралното здравје.
Во оваа студијата / предлог проект ќе бидат вклучени 800 студенти на Факултетот за медицински науки, студенти во прва и втора година во академска 2017/2018 и 2018/2019. Испитувањата ќе бидат спроведени по следниот редослед:
- Проверка на оралното здравје и навиките на орална хигиена на почетокот на летен семестар 2017/2018,
- Одржување на предавања за здрави навики во исхрана и одржување на орална хигиена
- Проверка на оралното здравје и навиките на орална хигиена на крајот на летен семестар 2018/2019,
- Ќе се направи процена во промената на одржувањето на оралната хигиена по спроведена едукација за подобрување на оралното здравје. Индексот на забниот плак (според Silness and Löe) и КЕП индекс ќе се користат за одредување на нивото на плак и кариесните заби.
Очекувани резултати
- Подигање на нивото на личната орална хгиена
- Подобрување на орално здравје, во смисол на отстранување на штетни навики, како пушење цигари и консумирање алкохол.
(The purpose of this study is to determine:
1. State of oral health among students of medical sciences
2. Determining the habits for maintaining oral hygiene among students at the University "Goce Delchev" - Stip, Faculty of Medical Sciences.
3. Improving knowledge and habits for maintaining quality oral hygiene
4. Improving general and oral health
In this study / project proposal will be included 800 students at the Faculty of Medical Sciences, students in the first and second year in the academic 2017/2018 and 2018/2019. The investigations will be conducted in the following order:
- Oral Health Check and oral hygiene habits at the beginning of summer semester 2017/2018,
- Maintain lectures on healthy eating habits and maintenance of oral hygiene,
- Oral health check and oral hygiene habits at the end of summer semester 2018/2019,
- An assessment will be made of the change in the maintenance of oral hygiene following an education to improve oral health. The dental records (according to Silness and Löe) and the Decay, Missing, Filling Teeth index (DMFT) will be used to determine the level of plaque and caries.
Expected results
- Raising the level of personal oral hygiene
- Improve oral health, in terms of removing harmful habits, such as smoking cigarettes and drinking alcohol.)

Item Type: Project
Subjects: Medical and Health Sciences > Basic medicine
Medical and Health Sciences > Clinical medicine
Medical and Health Sciences > Health sciences
Medical and Health Sciences > Other medical sciences
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Cena Dimova
Date Deposited: 01 Feb 2019 10:04
Last Modified: 01 Feb 2019 10:04
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/21227

Actions (login required)

View Item View Item