Креирање на можности за зголемување на вработеноста во РМ со избор на модели за финансирање на иновативни идеи, преку користење на информации од ревидираните финансиски извештаи на компаниите

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miceski, Trajko and Dimitrova, Janka and Gaber, Stevan and Koleva, Blagica and Atanasovski, Viktor (2018) Креирање на можности за зголемување на вработеноста во РМ со избор на модели за финансирање на иновативни идеи, преку користење на информации од ревидираните финансиски извештаи на компаниите. [Project]

[thumbnail of Poster-Proekt Olivera Gjorgieva-Trajkovska....pdf]
Preview
Text
Poster-Proekt Olivera Gjorgieva-Trajkovska....pdf

Download (247kB) | Preview

Abstract

Интерес за работењето на деловните субјекти имаат голем број на интерни и екстерни стејкхолдери. За донесување на квалитетни деловни одлуки потребни се информации. Финансиските извештаи се основен извор на информации за работењето на деловните субјекти. Информациите содржани во финансиските извештаи добиваат на тежина и веродостојност, односно го зголемуваат својот кредибилитет пред пошироката јавност со чинот на ревидирање на истите.
Меѓународните стандарди за финансиско известување и Меѓународните ревизорски стандарди, претставуваат општа регулативна рамка за подготвување на финансиските извештаи и вршењето на ревизија на истите, со што се обезбедува унифициран начин на финансиско известување и достапност на информациите за финансиската состојба и успешност на компаниите на глобално ниво.
Информациите презентирани во финансиските извештаи, комбинирани, споредени, ставени во сооднос, даваат показатели и коефициенти за оперативната активност, профитабилноста, рентабилноста, ефикасноста на користењето на средствата, финансиската стабилност и ликвидност, како и за политиките за исплата на дивиденди и заработувачката по акција.
За да се овозможи пазарна трансформација на капиталот, како и ефикасна алокација на потребните слободни финансиски ресурси, потребно е да има организирани финансиски пазари и институции и регулативна рамка за нивно функционирање. Финансирањето на развојните планови и проекти на компаниите, кои ја зголемуваат можноста на компаниите за отворање на нови работни места (како во постоечките, така и во новите компании) може да биде од: сопствени извори (реинвестирање на остварената добивка), банкарски кредити, примарна и секундарна емисија на хартии од вредност (акции и корпоративни обврзници) и секако преку странски директни инвестиции. Избраниот модел на финансирање има директно влијание врз натамошниот тек на активностите и успешноста на компаниите, како и врз зголемување на човечкиот потенцијал.
Токму затоа ова истражување ќе биде насочено кон дефинирање и идентификување на информативната функција на презентирањата во финансиските извештаи, кредибилитетот на презентирањата кој се постигнува со ревидирањето на финансиските извештаи при носењето одлуки за избор на модели за финансирање на развојните проекти на компаниите и поттикнување на вработивањето на млади, стручни кадри.

Item Type: Project
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Olivera Trajkovska
Date Deposited: 01 Feb 2019 08:08
Last Modified: 01 Feb 2019 08:08
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/20964

Actions (login required)

View Item View Item