Геомеханички карактеристики на варовникот од наоѓалиштето „Рашанец” и нивна корелација со брзината на еластичните бранови

Dimov, Gorgi and Mircovski, Vojo and Stefanova, Violeta and Petrov, Gose and Doneva, Blagica (2017) Геомеханички карактеристики на варовникот од наоѓалиштето „Рашанец” и нивна корелација со брзината на еластичните бранови. In: X Стручно советување со меѓународно учество Подекс – Повекс ’17, 03-05 Nov 2017, Ohrid, Macedonia.

[thumbnail of 3.3. Gorgi Dimov.pdf]
Preview
Text
3.3. Gorgi Dimov.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Во овој труд презентирани се геофизичките и геомеханичките карактеристики на варовникот од каменоломот Рашанец. Во теренски и лабораториски услови е изведен одреден обем на истражни работи со цел да се дефинираат инженерско-геолошките и геотехничките карактеристики на варовникот од наоѓалиштето Рашанец. Целта на геофизичките испитувања е врз основа на брзината на простирање на еластичните лонгитудинални сеизмички бранови да се дефинира соодветната длабина на варовникот како корисна суровина, како и да се помогне во дефинирањето на физичките карактеристики и состојбата на карпестата маса. За потребите на овој труд развиени се два сеизмички профили и со интерпретација на резултатите добиени долж овие профили издвоени се две еластични средини.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Blagica Doneva
Date Deposited: 13 Dec 2017 11:29
Last Modified: 13 Dec 2017 11:29
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/18623

Actions (login required)

View Item View Item