Кривично-правни, криминолошки и криминалистички карактеристики на кривичното дело тешка кражба - со посебен осврт врз провалите на каси –

Arsova, Elena (2017) Кривично-правни, криминолошки и криминалистички карактеристики на кривичното дело тешка кражба - со посебен осврт врз провалите на каси –. Masters thesis, University of Goce Delcev Stip.

[thumbnail of Magisterska - Elena Arsova.pdf]
Preview
Text
Magisterska - Elena Arsova.pdf

Download (527kB) | Preview

Abstract

Главен предмет на обработка во магистерскиот труд е кривичното дело тешка кражба преку неговите кривично – правни, криминолошки и криминалистички карактеристики.Кривичното дело тешка кражба, заедно со кражбата спаѓаат во најманифестираните од сите кривични дела против имотот. Посебен осврт во трудот е даден на провалите на каси, како еден од видовите на тешка кражба, според објектот на нападот.
Главниот проблем е посебно појаснет преку:кривично–правните карактеристики извршител, жртва, законско битие, објект на заштита, соучесништво и соизвршителство, потикнување и помагање, криминолошките карактеристики причини и фактори, обем и динамика,временска и просторна распространетост, криминалистичките карактеристики криминалната ситуација, начинот на извршување,трагите, личноста на сторителот, виктимолошките карактеристики, постапувањето на органите за кривичен прогон по дознавање за постоење на кривичното дело тешка кражба, како и превентивните активности кои се потребни да се превземат.
Главната цел која треба да се постигне со трудот е да се помогне во ефективноста и ефикасноста на расветлувањето, откривањето и спречувањето на овој вид кривично дело, како и откривање и приведување кон кривична санкција на сторителот на ова дело.
Клучни зборови:Тешка кражба, кривично дело, каси, провала, кривично-правни карактеристики, криминолошки карактеристики, криминалистички карактеристики, сторител, жртва, траги.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Social Sciences > Law
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Dimitar Ljubotenski
Date Deposited: 24 Aug 2017 07:33
Last Modified: 24 Aug 2017 07:33
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/18099

Actions (login required)

View Item View Item