Изолација и идентификација на бактерии од рудниците Алшар и Саса Isolation and identification of bacteria from mines Alshar and Sasa

Taleski, Vaso and Boev, Blazo and Mitrev, Sasa and Mirakovski, Dejan and Zdravkovska, Milka and Arsov, Emilija and Dimitrova, Marija and Kebakoska, Sara and Stefanoska, Glorija and Jusufovski, Emilijan and Mitev, Kiril (2017) Изолација и идентификација на бактерии од рудниците Алшар и Саса Isolation and identification of bacteria from mines Alshar and Sasa. [Project] (Submitted)

[thumbnail of Proekt Alshar i Sasa,  2016 Final.pdf]
Preview
Text
Proekt Alshar i Sasa, 2016 Final.pdf - Accepted Version

Download (795kB) | Preview

Abstract

Во различни рудници зависно од рудата која е присутна присутни се различни видови бактерии кои се способни во својот метаболизам да ги користат присутните минерали.
Во последните години се користат методи на екстракција на некои видови руди со помош на бактерии, процес наречен био-рударство (Biomining), значително поефтин и поефикасен од класичните начини и побезбеден за околината. Метали кои се добиваат преку вакви процеси се: злато, бакар и ураниум а во развој се методи за екстракција на никел, цинк, кобалт и олово. Присуството на арсен во некои руди ја намалува нивната вредноста. Постојат бактерии како што е на пример Acidithiobacillus ferrooxidans кои можат да ја намалат концентрацијата на арсен.
Рудникот Саса е во експлоатација од пред околу 70 години и од него се добива олово и цинк. Рудникот Алшар има историја која датира уште од Античка Македонија и во него има: антимон, арсен, талиум и лорандит (талиумов арсеничен сулфат).
Во проектот ќе се одредуваат бактериските диверзитети во двата рудника Саса и Алшар, разликите на изолираните бактерии и нивните особини во зависност од присуството на различните метали. Очекуваме и откривање на нова до сега неоткриена бактерија.
Во почетни испитувања од рудникот Алшар изолиравме и докажавме две бактерии: Pseudmonas fluorescens и Aeromonas hydrophyla.

In various mines, depending on the present ores different bacterial strains capable to use that particular ores in their metabolic processes.
Recently, some bacterial strains are used for extraction of some types of ores in a process named biomining, significantly cheaper comparing with classical methods and more safely for the environment.
Metals extracted with these methods are: copper, gold and uranium and under development are methods for extraction of nickel, cadmium, zinc, cobalt and lead.
Presence of arsenic decrease the value of the ores. Bacteria as Acidithiobacillus ferrooxidans may decrease arsenic concentration.
Active exploitation of lead and zinc from mina Sasa is about 70 years. History of mine Alshar date back from Antic Macedonia and posses: antimony, arsenic, thalium and lorandit (thalium arsenic sulphate).
In this project, bacterial diversity in both mines Sasa and Alshar will be determineted, differences of isolated bacteria and their possibilities in relation of presence of different metals.
We expect detection of new, unknown bacteria.
In short pilot study from mine Alshar we isolated and identified two bacterial strains: Pseudmonas fluorescens and Aeromonas hydrophyla.

Item Type: Project
Subjects: Medical and Health Sciences > Basic medicine
Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Engineering and Technology > Environmental engineering
Agricultural Sciences > Other agricultural sciences
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Vaso Taleski
Date Deposited: 23 Jan 2018 11:59
Last Modified: 23 Jan 2018 11:59
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/18009

Actions (login required)

View Item View Item