Accounting as a control system

Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar (2011) Accounting as a control system. International Jubilee Scientific Sonference, Economics and Management in the 21st Century-Solutions for Sustainability and Growth.

[thumbnail of ACCOUNTING AS A CONTROL SYSTEM.pdf] Text
ACCOUNTING AS A CONTROL SYSTEM.pdf

Download (388kB)

Abstract

Функцията „контрол" представлява наблюдаване и сравняване на действително получените резултати с предварително планираните и извършване на своевременни промени в индивидуалното и груповото поведение и в организацията като цяло. Основната причина, поради която ръководителите осъществяват контрол, е ефективността на организацията.
Функцията контрол не е нещо еднократно, едноактно, едноаспектно, а процес на наблюдение и оценяване на организационната ефективност и предприемане на действия, с които се поддържа или подобрява организационната ефективност.
От своя страна, счетоводтвото притежава силата и възможностите да бъде възприемано имено като контролна система, тъй като то не само генерира резултати, но и дава възможност тези резултати да бъдат интепретирани в управленските решения на ръководното тяло на организацията.
Цел на настоящия доклад е да разгледа как точно счетоводството и създаваната от него информация може да бъде възприемана кано контролна система и как чрез информацията, генерирана от счетоводството може да се осъществи ефективен контрол и постигане на високо ефективни резултати в организацията.

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Blagica Koleva
Date Deposited: 22 Nov 2012 10:38
Last Modified: 23 Nov 2012 14:43
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/1672

Actions (login required)

View Item View Item