Неинвазивна компјутерска метода за откривање на деформитети на ’рбетен столб

Jovanova, Jasna (2015) Неинвазивна компјутерска метода за откривање на деформитети на ’рбетен столб. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

[thumbnail of __tsclient_D_Magisterska Jasna Jovanova.pdf]
Preview
Text
__tsclient_D_Magisterska Jasna Jovanova.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Во овој труд се зборува за дијагноза и следење на идиопатска сколиоза, без
користење на какво било зрачење.
Дијагноза и следење на идиопатска сколиоза обично се спроведува со
користење на уред наречен scoliometer или почесто (за поточни резултати), X-
зраци на ’рбетот на пациентот. Ова значи дека пациентот е изложен на
значителена доза на јонизирачко зрачење, а факт кој е документиран при
јонизирачкото зрачење е дека се зголемува веројатноста за предизвикување
на дополнителни проблеми, особено кога пациентите се млади - децата и
адолесцентите.
Една нова идеја се заснова врз база на Kinect сензор, произведен од страна на
Microsoft, која заедно со сет на отворен код апликации, е можно да создаде 3D
репрезентација на површината на грб на човек, лесно и во реално време.
Сензорот користи инфрацрвени зраци и затоа е идеален за развој на систем
за дијагноза и следење на сколиозата, кој е безбеден, неинвазивен, евтин и
пренослив, со цел да се добијат релевантни индикатори за следење и
дијагноза на идиопатска сколиоза.
Клучни зборови:
Идопатска сколиоза, рендгенско зрачење, Kinect сензор, 3D реконструкција

ABSTRACT
This paper talks about the diagnosis and monitoring of idiopathic scoliosis without
using any radiation.
Diagnosis and monitoring of idiopathic scoliosis usually implemented using a device
called scoliometer or more (for more accurate results), X-rays of the spine of the
patient. This means that the patient is exposed to a significant dose of ionizing
radiance. A fact documented in ionizing radiation that increases the probability of
causing additional problems, particularly when patients are young children and
adolescents.
One new idea is based on the basis of Kinect sensor, manufactured by Microsoft,
which together with a set of open source applications, it is possible to create a 3D
representation of the surface of the back of a man, easily and in real time. Preferred
infrared sensor and is therefore ideal for the development of a system for the
diagnosis and monitoring of scoliosis, which is safe, non-invasive, inexpensive and
portable in order to obtain relevant indicators for monitoring and diagnosis of
idiopathic scoliosis.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Natural sciences > Computer and information sciences
Divisions: Faculty of Computer Science
Depositing User: Marjan Markov
Date Deposited: 16 May 2016 11:16
Last Modified: 16 May 2016 11:17
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15819

Actions (login required)

View Item View Item