Безбедносни аспекти од управување со конвенционална постројка за третман на отпадни води, согласно со законска регулатива во Р. Македонија

Andreevska Mitrovska, Anita and Golomeova, Mirjana and Nelepa Dameska, Daniela (2015) Безбедносни аспекти од управување со конвенционална постројка за третман на отпадни води, согласно со законска регулатива во Р. Македонија. Natural Resources and Technologies, 9 (9). ISSN 185-6966

Full text not available from this repository.

Abstract

Секојдневно расте загриженоста за зачувување на животната средина и современата законска регулатива на глобално ниво, исто како штосекојдневно расте и количината на отпадните води кои се акумулираатво колекторските системи на урбаните центри и се транспортираат допречистителните станици за отпадни води. Покрај зголемената грижаза квалитетот и квантитетот на водите, кои се испуштаат во околината,зајакнати се и законските мерки во однос на здравјето и безбедноста навработените. Во Република Македонија во тек се инвестиции во областа напречистителните станици за отпадни води и овој труд дава еден приказ напобарувањата од оперативна безбедност на постројките и технолошкителинии, најнапред од аспект на заштита на здравјето и животите навработените и населението.

Item Type: Article
Subjects: Engineering and Technology > Environmental engineering
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Afrodita Zendelska
Date Deposited: 11 Feb 2016 15:27
Last Modified: 11 Feb 2016 15:27
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15404

Actions (login required)

View Item View Item