Интерна скрипта по Облигационо право

Ampovska, Marija and Belovski, Vojo (2015) Интерна скрипта по Облигационо право. ISBN 978-608-244-169-6.

Full text not available from this repository.

Abstract

Учебното помагало Облигационо право – општ дел (скрипта) е наменета за студентите на прв циклус на правни студии како учебно помагало за предметот Облигационо право и согласно намената е усогласена со наставната програма што за овој предмет е предвидена на Правниот Факултет при Универзитетот "Гоце Делчев" во Штип.
Интерната скрипта е поделена во пет целини: Прв дел – Поим, извори и начела на облигационото право; Втор дел – Општо учење за облигационите односи; Трет дел – Видови облигациони односи. Материјата што е вообичаено содржана во предметната програма облигационо право – општо учење за облигациите, општо учење за договорите, посебни видови договри, облигациони односи што настануваат со причинување на штета и други облигациони односи и преостанати облигации, освен во предметот Облигационо право, се среќава и во предметите Договорно право и Отштено право, кои што согласно важечката студиска програма се изучуваат на прв циклус студии, како изборни предмети во трета година. За таа сметка, а со цел да нема повторување на одредени наставни содржини, целата на Облигационото право како посебен предмет на изучување и целта на оваа скрипта е совладување на општото учење за облигациите, како и воведување во основите на договорното и отштетното право, што треба да претставува една база која ќе ја поставиме со овој наставен предмет, за натамошно надоградување на студентите на полето на Договорното и Отштетното право.

Item Type: Teaching Resource
Subjects: Social Sciences > Law
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Marija Radevska
Date Deposited: 10 Jun 2015 12:13
Last Modified: 10 Jun 2015 12:13
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13259

Actions (login required)

View Item View Item