Теоретски аспектина комуникацијата како процес за размена на информации

Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon (2014) Теоретски аспектина комуникацијата како процес за размена на информации. In: First International Scientific Conference: Social change in the global world, 11-13 Sept .2014, Stip, Republic of Macedonia.

[thumbnail of CPLRM-Suzana, Andon m.pdf]
Preview
Text
CPLRM-Suzana, Andon m.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Комуникацијата е широко експлоатиран поим или, поточно
кажано, општествен феномен за кој во современата наука
постојат различни дискурзивни пристапи. Но, без разлика на
пристапниот дискурс, во секој од нив комуникацијата ја
потврдува безусловноста на своето постоење како предуслов
за функционирање на човекот како битие, на општеството
како систем. Пристапот што се применува во овој труд ја
застапува тезата дека во основа на комуникацијата е
информацијата и оттаму комуникацијата претставува
активен процес на размена на информации, процес на
креирање и разменување пораки во рамки на една мрежа со
меѓусебно зависни односи. Осврнувајќи се на теоретските
аспекти на комуникацијата како процес за размена на
информации, во трудот посебен акцент се става на
внатрешната комуникација и нејзиното суштинско значење
за развој, управување и ефикасно функционирање на една
организација. Истражувањето направено преку анализа на
различни теоретски пристапи кон комуникацијата ја
потврдуваат почетната истражувачка хипотеза дека
комуникацијата и информацијата се парни категории кои
неминовно одат една покрај друга, а пак размената на
информации, како дел од комуникацискиот процес има сé
поголемо значење, особено во услови кога таа носи и дава
знаење коешто кореспондира со потребите на одредена
индивидуа, група или организација. Оттаму, добро
воспоставените правила за интерна комуникација од аспект

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Social Sciences > Media and communications
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Andon Majhosev
Date Deposited: 27 Jan 2015 09:50
Last Modified: 27 Jan 2015 09:50
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12079

Actions (login required)

View Item View Item