Туристички дестинации - скрипта

Dimitrov, Nikola and Angelkova, Tanja (2014) Туристички дестинации - скрипта. ISBN 978-608-244-035-4.

Full text not available from this repository.

Abstract

Туризмот во современиот свет како профитабилна дејност, во голема мера, му се припишува на дестинацискиот приод и на успешниот менаџмент. Меѓу многуте научни дисциплини кои го третираат туризмот, посебна улога има наставниот предмет Туристички дестинации, како нова теоретска, специфична и апликативна филозофија за стратешко практикување на туризмот како приоритет.
Со оглед на сложеноста и комплексноста на предметот, во оваа скрипта авторите, во рамките на дозволениот простор, материјалот го систематизираат според програмата по предметот „Туристички дестинации“, што се предава во четвртиот семестар (втора година) на студиската програма Гастрономија, исхрана и диететика и во петтиот семестар (трета година) на студиската програма Туризам, на Факултетот за туризам и бизнис логистика – Гевгелија, при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Освен за студените на ФТБЛ, скриптата може да биде од корист и за студенти на слични високообразовни институции, а може да им користи и на туристички менаџери и други лица кои го практикуваат туризмот.
Авторите на скриптата им се заблагодаруваат на рецензентите проф. д-р Нако Ташков и доц. д-р Дејан Методијески за извршената рецензија и дадените сугестии при крајното оформување на ракописот.
Авторите, во процесот на континуирано усовршување, планираат измена и дополнување на скриптата, па така, ќе му бидат благодарни секому кој ќе им укаже на недостатоците.

Item Type: Teaching Resource
Subjects: Social Sciences > Other social sciences
Divisions: Faculty of Tourism and Business Logistics
Depositing User: Tanja Angelkova
Date Deposited: 17 Sep 2014 12:44
Last Modified: 15 Apr 2015 09:45
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/10966

Actions (login required)

View Item View Item