Микробиологија со паразитологија - скрипта

Taleski, Vaso (2014) Микробиологија со паразитологија - скрипта. ISBN 978-608-244-009-5.

Full text not available from this repository.

Abstract

Скриптата “Микробиологија со паразитологија“ е наменета за студенти на Високата здравствена школа од насоките Физикална терапија, оптометрија и забни техничари протетичари. Тоа се насоки кои немаат секојдневни комуникации ниту честа потреба од услугите на микробиолошките лаборатории.
Скриптава може да ја користат и студенти на други Високо медицински школи во Републикава и од други насоки на кои со програмата е предвидено изучување на овој предмет.
Материјалот обработен во скриптата е според предвидената програма и часовите за споменатите студиски насоки.
Студентите ќе ги прошират своите вкупни познавања од медицината преку запознавање со основите на микробиологијата, со градбата на микроорганизмите, со најзначајните бактерии, вируси, габички и паразити, со заболувањата кои ги предизвикуваат, начинот на лекување и превенција, како и со можностите за современа микробиолошка дијагностика.
Со помали букви е напишан материјал кој студентите можат да го проучат но нема да биде задолжителен при полагање на колоквиумите и испитот.

Во подготовка е учебник во кој пообемно се обработува материјалот и е наменет за останатите насоки (лаборанти, медицински сестри и акушерки) кои имаат единствена, секојдневна или многу честа комуникација, потреба или работа со микробиолошките лаборатории. Делови од материјалот од скриптава ќе може да го користат и студентите на II циклус на студии

Item Type: Teaching Resource
Subjects: Medical and Health Sciences > Basic medicine
Medical and Health Sciences > Health sciences
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Vaso Taleski
Date Deposited: 08 Aug 2014 08:49
Last Modified: 08 Apr 2015 12:23
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/10540

Actions (login required)

View Item View Item