Items where Author is "Skarik, Milica"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 66.

Article

Skarik, Milica (2012) Параметри за составување тестови за мерење на музички постигнувања. Годишен зборник 2011 на Факултетот за музичка уметност при УГД Штип, 2 (2). pp. 91-97. ISSN 1857-7296

Skarik, Milica (2012) Досегашни сознанија за мерењето на музичките искуства. Музика (17). ISSN 1409-5579

Skarik, Milica (2003) Првиот македонски учебник по пијано на Лепша Пиперковска. Воспитание - Списание за теорија и практика (2003-04) (4-5). pp. 178-183.

Conference or Workshop Item

Skarik, Milica (2023) Master Class de Piano en Blaton, Belgique de prof. d-r Milica Skarik. In: Master Class de Piano en Blaton, Belgique de prof. d-r Milica Skarik, 2-5 May 2023, Blaton, Belgique.

Skarik, Milica and Emilija, Potevska Popivoda (2022) Меѓународни семинари по пијано и вебинар на Музичката Академија во Штип. In: Меѓународни семинари по пијано и вебинар на Музичката академија во Штип, Nov - Dec 2022, Stip. (Unpublished)

Skarik, Milica (2022) Онлајн пијано работилници со проф. д-р Милица Шкариќ. In: Онлајн пијано работилници со проф. д-р Милица Шкариќ, 5-9 мај 2022, Онлајн вебинар.

Skarik, Milica (2021) Онлајн музички пијано работилници под менторство на проф. д-р Милица Шкариќ. In: Онлајн музички пијано работилници под менторство на проф. д-р Милица Шкариќ, јануари и јуни 2021, Онлајн.

Skarik, Milica (2020) Музички пијано работилници од проф. д-р Милица Шкариќ во Белгија. In: Музички пијано работилници од проф. д-р Милица Шкариќ во Белгија, 10-15 Jan 2020, Blaton, Belgique.

Skarik, Milica (2019) Музички работилници по пијано во Белгија од проф. д-р Милица Шкариќ. In: Музички работилници по пијано, 25-28 Oct 2019, Blaton, Belgique.

Skarik, Milica (2019) Музичка работилница за интерпретациски проблеми на избрани дела од Ј. С. Бах на Факултетот за музичка уметност во Скопје при УКИМ. In: Музичка работилница за интерпретациски проблеми на избрани дела од Ј. С. Бах на Факултетот за музичка уметност во Скопје при УКИМ, 23 May 2019, Skopje, Macedonia.

Skarik, Milica and Efremova, Elena (2018) Музичка терапија - Студија на случај со почетник по пијано на 9-годишна возраст. In: ЕПТА Семинар по пијано на тема „Музичка терапија - Студија на случај со почетник по пијано на 9-годишна возраст“, 24 Nov 2018, Skopje, Macedonia.

Skarik, Milica (2018) Музички работилници по пијано на Музичката академија во Монс, Белгија од проф. д-р Милица Шкариќ. In: Музички работилници по пијано на Музичката академија во Монс, Белгија од проф. д-р Милица Шкариќ, 27-29 April 2018, Academy de Musique Mons, Belgique.

Skarik, Milica (2017) Музички работилници за наставници по пијано во музичкото училиште „Пијанофорте“ - Скопје. In: Музички работилници за наставници по пијано во музичкото училиште „Пијанофорте“, Sept 2017, Skopje, Macedonia.

Skarik, Milica (2015) Музички работилници на тема „Почетна настава по пијано за деца од предучилишна возраст - споредба на почетните методи од Јапонија, Германија, САД и Франција“. In: Музички работилници на тема „Почетна настава по пијано за деца од предучилишна возраст - споредба на почетните методи од Јапонија, Германија, САД и Франција“ , 18-21 Nov 2015, Stip/Skopje, Macedonia.

Skarik, Milica (2013) Музички работилници за „Модели на импровизација за почетната настава по пијано во Р. Македонија“. In: Музички работилници за „Модели на импровизација за почетната настава по пијано во Р. Македонија“, 18 Apr - 3 July 2013, Државни музички училишта во Штип, Кочани, Тетово, Велес, Битола, Скопје.

Skarik, Milica (2012) Музички работилници за изведба на избрани клавирски дела од Ј. С. Бах. In: Музички работилници, 22 мај, 23 мај, 30 мај и 1 јуни 2012 , Музичко училиште "Сергеј Михајлов" - Штип, Факултет за музичка уметност - Штип, Музичко училиште "Христо Јуруков" - Кочани, Музичко училиште "Стефан Гајдов" - Велес.

Book

Skarik, Milica (2017) Историја на пијанизмот 1 (е-учебник). Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Македонија. ISBN 978-608-244-362-1

Skarik, Milica (2014) Интерпретациски проблеми на избрани дела за клавишни инструменти од Ј. С. Бах. Скопје: МИЦ. MIC, Skopje. ISBN 978-608-65218-5-1

Skarik, Milica (2009) Пијано, детски и други музички инструменти (Учебник за групна настава за студентите од насоките за предучилишно воспитување и одделенска настава на Педагошкиот факултет). Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-4504-07-8

Performance

Skarik, Milica and Kirik, Jovana and Bojadzieva, Lina and Petkovski, Mario (2023) Концертни настапи на студентите Јована Ќириќ, Лина Бојаџиева и Марио Петковски од класата на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Srbinovski, Goran and Petreski, Daniel (2023) Целовечерни концерти за четирирачно пијано на Даниел Петрески и Горан Србиновски магистрант од класата на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica (2022) Концертни настапи на студентите Александра Здравева и Лина Данова од класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Bogormova Krapovski, Gonca (2020) Концерт на Гонца Богоромова Краповски и Милица Шкариќ на ФМУ Скопје. [Performance]

Skarik, Milica and Krapovski, Paskal and Bogoromova Krapovski, Gonca (2019) Концерт на трио Парнасус во Њујорк, САД. [Performance]

Skarik, Milica and Krapovski, Paskal and Bogoromova, Gonca (2018) Три концерти на трио Парнасус (Гонца Богоромова - сопран, Паскал Краповски - виолончело и Милица Шкариќ - пијано) во Тетово, Штип и Струмица. [Performance]

Pavlovski, Branko and Skarik, Milica (2017) Рецитал на Бранко Павловски и Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Srbinovski, Goran and Manoilova, Glorija and Trbojevik, Tanja (2017) Концерт на класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ со студентите Горан Србиновски, Глорија Маноилова и Тања Трбојевиќ. [Performance]

Skarik, Milica and Manoilova, Glorija (2017) Пијано рецитал на Глорија Маноилова студент во класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2016) Рецитал на сопранистката Благица Поп Томова и пијанистката Милица Шкариќ во Њујорк. [Performance]

Skarik, Milica and Ivanova, Bisera and Sterjov, Petre and Dumont, Benjamin and Zografska Belichanec, Panda (2016) Концерт во чест на композиторот Томислав Зографски со студентите од класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Ivanova, Bisera and Sterjov, Petre and Gjorgieva, Olga (2016) Музиката на Зографски видена низ детските цртежи на Олга Ѓоргиева. [Performance]

Skarik, Milica and Dumont, Benjamin and Sterjov, Petre and Falisse, Laurence and Decouville, Romane and Baudewyn, Naoki (2016) Завршен концерт на учесниците на семинарот по пијано под раководство на проф. д-р Милица Шкариќ во Жанблу, Белгија. [Performance]

Skarik, Milica and Trbojevik, Tanja (2016) Пијано рецитал на Тања Трбојевиќ студент во класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica and Krapovski, Paskal and Bogoromova, Gonca (2016) Концерт „Музика за глас, виолончело и пијано“ со триото Богоромова - Краповски - Шкариќ во МОБ. [Performance]

Skarik, Milica and Krapovski, Paskal and Bogoromova, Gonca (2016) Серија концерти со музика за глас, виолончело и пијано на триото Богоромова-Краповски-Шкариќ. [Performance]

Gavrilovski, Goce and Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2016) Gavrilovski Goce - KRUG, performed in New York, USA. [Performance] (In Press)

Skarik, Milica and Potevska Popivoda, Emilija and Dzorleva, Tatjana and Mihajlovski, Angele (2015) Новогодишен концертен хепенинг на Музичката Академија - Концерт на студентите од катедрата по пијано од класите на проф. д-р Милица Шкариќ, проф. д-р Емилија Потевска-Попивода, проф. д-р Татјана Џорлева и проф. м-р Ангеле Михајловски. [Performance]

Skarik, Milica and Sterjov, Petre (2015) Рецитал на студентот Петре Штерјов од класата на проф. д-р Милица Шкариќ со премиерна изведба на пиеси оп.11 од Т.Зографски. [Performance]

Skarik, Milica and Mihajlovski, Angele and Dzorleva, Tatjana and Lazarevski, Vladimir (2015) Концерт на студентите од катедрата по пијано на Музичката Академија при УГД Штип. [Performance]

Gavrilovski, Goce and Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2015) - „Во Круг“- соло песна за сопран и пијано, Солистички концерт, Благица Поп Томова- сопран и Милица Шкариќ- пијано, Штип. [Performance] (In Press)

Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2015) Рецитал на Благица Поп Томова и Милица Шкариќ во уметничка галерија „Безистен“ Штип. [Performance]

Gavrilovski, Goce and Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2015) „Во Круг“- соло песна за сопран и пијано, Солистички концерт, Благица Поп Томова- сопран и Милица Шкариќ- пијано. [Performance]

Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2015) Рецитал на Благица Поп Томова и Милица Шкариќ во фоајето на Македонски Опера и Балет, Скопје. [Performance]

Skarik, Milica and Pop Tomova, Blagica (2015) Концерт на Благица Поп Томова и Милица Шкариќ во Велес, град на културата. [Performance]

Skarik, Milica and Manoilova, Glorija and Grujovski, Aleksandar and Sterjov, Petre (2015) Концерт на класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ со студентите Глорија Маноилова, Александар Грујовски и Петре Штерјов. [Performance]

Skarik, Milica and Dzorleva, Tatjana and Pavlovski, Branko and Miteva, Zlatka and Mihajlovski, Angele (2014) Новогодишен концерт на студентите од вокално - инструменталниот оддел од Музичката академија при УГД - Штип. [Performance] (Unpublished)

Skarik, Milica (2014) Концерт „Музика за глас, виолончело и пијано“ со Гонца Богоромова - сопран, Паскал Краповски - виолончело и Милица Шкариќ - пијано. [Performance]

Skarik, Milica and Ivanova, Bisera and Zografska Belichanec, Panda (2014) Младите уметници во чест на Зографски. [Performance]

Dzorleva, Tatjana and Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Skarik, Milica and Krstev, Vladimir and Dokuzov, Vasil (2014) Годишен концерт на Музичката академија при УГД - Штип. [Performance] (Unpublished)

Skarik, Milica and Sterjov, Petre (2014) Хуманитарен концерт на Македонската филхармонија и студентите од државните факултети за музичка уметност. [Performance]

Skarik, Milica (2014) Concert of Ivo Mayer - countertenor and Milica Skarik - piano at Music Academy in Stip. [Performance]

Skarik, Milica and Grujovski, Aleksandar and Ivanova, Bisera and Sterjov, Petre and Lazarevski, Goran and Videnovik, Iva (2014) Концерт на студентите по пијано од класата на проф. д-р Милица Шкариќ. [Performance]

Skarik, Milica (2014) Concert with Ivo Majer - countertenor, Milica Skarik - piano and Gonca Bogoromova - sopran in Catholic Church in Skopje. [Performance]

Skarik, Milica (2013) Рецитал „Песни“ Михаило Арсенски - тенор и Милица Шкариќ - пијано. [Performance]

Skarik, Milica (2013) Камерен концерт со Паскал Краповски - виолончело, Гонца Богоромова - сопран и Милица Шкариќ - пијано, Уметничка галерија „Безистен“ Штип. [Performance]

Skarik, Milica and Arsenski, Mihailo (2012) Рецитал (целовечерен концерт) на Михајло Арсенски - тенор и Милица Шкариќ - пијано. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana and Skarik, Milica (2012) Концертна турнеја на студентите од катедрата по пијано во Штип, Струмица, Кавадарци и Велес. [Performance] (Unpublished)

Skarik, Milica and Pavlovski, Branko (2012) Рецитал (целовечерен концерт) на Бранко Павловски - кларинет и Милица Шкариќ - пијано. [Performance]

Video

Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Jovanov, Ilco and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Skarik, Milica and Gavrilovski, Goce (2013) Факултет за музичка уметност. [Video]

Audio

Lazarevski, Vladimir and Skarik, Milica (2013) Album "Paul Hindemith and the oboe". [Audio]

Skarik, Milica and Arsenski, Mihailo (2012) Lieder - Mélodies - Песни, Mihailo Arsenski - tenor, Milica Škariќ - piano. [Audio]

Teaching Resource

Skarik, Milica (2024) Christ Symbolism in Bach's Music. .

Skarik, Milica (2023) „Поставување на раката кај децата почетници по пијано“ предавање од проф. д-р Милица Шкариќ во ООМУ „Ристо Јуруков“ Кочани. .

Skarik, Milica (2023) Изучување на пијаното кај децата од предучилишна возраст (4 и 5 години) од проф. д-р Милица Шкариќ. .

Skarik, Milica (2023) Употреба на педалите во интерпретацијата на пијано од проф. д-р Милица Шкариќ. .

Other

Velkovska-Trajanovska, Valentina and Skarik, Milica and Lazarevski, Vladimir (2022) Tale and Corona. Produkcija MS.

This list was generated on Sun Apr 21 16:55:22 2024 CEST.