Системи за квалитет и стандарди

Mitreva, Elizabeta and Golomeova, Saska (2013) Системи за квалитет и стандарди. Универзитет „Гоце Делчев" - Штип, Технолошко - технички факултет, Пробиштип. ISBN 978-608-4708-38-4

This is the latest version of this item.

[img] Text
za repozitorium E.Mitreva POSLEDNO+_13.1-8.pdf

Download (676Kb)
Official URL: https://e-lib.ugd.edu.mk/detal.php?id=198&isbn=978...

Abstract

Европската унија е значаен партнер на Р. Македонија во надворешно трговската размена и на прв поглед може да се заклучи дека домашните производи ги задоволуваат европските критериуми, меѓутоа најголем дел од извозот се однесува на лон производите и полупроизводите. Стопанската структура на македонската економија се карактеризира со производи со низок квалитет, недоволни да ги задоволат странските вкусови, производство со застарена технологија, недоволно искористување на производствените капацитети, ниска продуктивност, високи трошоци на производството и др. Стремежот на македонските компании треба да биде во правец на создавање услови за пласман на нашите производи со повисок квалитет на светските пазари, а тоа ќе се постигне преку реинженеринг на деловните процеси што ќе овозможи унапредување на квалитетот на производите, поголема конкурентност, поголема продуктивност, производство на производи со повисока фаза на преработка, намалување на трошоците и сл. Апстрахирајќи се од чисто теоретски - историски пристап, авторите имаа за цел да дадат компетентен научен осврт, но и свои согледувања а при тоа да не се изземат есенцијалните феномени и појави поврзани со тоталниот менаџмент на квалитет, со едноставна мотивација, студентите и читателите со ограничен напор, да ги осознаат овие феномени кои се во центарот на интересирањето како од теоретски така и од практичен аспект.

Item Type: Book
Subjects: Engineering and Technology > Environmental engineering
Engineering and Technology > Mechanical engineering
Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Divisions: Faculty of Technology
Depositing User: Elizabeta Mitreva
Date Deposited: 05 Nov 2013 11:53
Last Modified: 05 Nov 2013 11:53
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/7950

Available Versions of this Item

  • Системи за квалитет и стандарди. (deposited 05 Nov 2013 11:53) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item View Item