Спомен парк за македонските војни и негова туристичка валоризација

Dimitrov, Nikola (2012) Спомен парк за македонските војни и негова туристичка валоризација. Contributions , IX (15-16). pp. 257-264. ISSN 0420-0950

[img] Text
2. Никола В. ДИМИТРОВ, Спомен парк за македонските војни и негова туристичка валоризација.docx

Download (2836Kb)

Abstract

Во Битола, град со повеќе миленумска историја има повеќе споменици, спомен обележја, музеј, музеј куќи, соби,локалитетиисл.Како посебен белег на настаните што се одиграа во почетокот на 20-ти век имаат воените гробишта, како вечен споменик и сведок за Првата светска војна на војските што војувале еден против друг. Од денешна гледна точка, во знак на почит и сеќавање за македонските борци чии имиња не се споменати, а биле мобилизирани и се бореле на страна на завојуваните страни, и воопшто на македонскиот народ кој бил невина жртви на бомбардирања, труења, стрелања, тортури иепидемии, да се подигне споменик во чест на македонскиот народ учесник во војните 1912-1918 година. Ваквиот монументален споменикби бил најцелисходно, историски, културолошки, едукативно прифатлив заради сегашните и идните генерации да не заборават, а во чест на еден век од Балканските и Првата светска војна, да биде во Битола, како најголема жртва и сведок на тоа воено време. Овој краток текст, дава извесни насоки за збогатување на Битола со нова туристичка содржина и потврда за град со културно наследствоод праисторија до денес. Идеата што ја даваме, може и да се надгради со изградба на повеќе споменични содржини во спомен парк за македонските војни од антиката до современо време. In Bitola, a city with more history millennium more memorials, monuments, museum, museum houses, rooms, objects etc. As a special highlight of the events that played in the early 20thcentryhave military cemetery, as an eternal monument and witness the First World War armies that waged wars against one another. From today’s vantage point, a sign of respect and remembrance for the Macedonian soldiers whose names are not mentioned, and were mobilized and fought on the side of the warrindrarties, and all the Macedonians who were innocent victims of bombings, poisonings, shootings, torture and epidemics, to raise a monument in honor of the Macedonian people participaring in the wars 1912-1918 year. This monumental statue would be meaningful, historical, cultural, educational acceptable for current and future generations pot to forget, and in honor of a century the Balkan and First World War, in Bitola, victim and witness the greatest of wartime. This short text provides some guideliens for the enrichment of Bitola with new content and tourist city with a certificate of cultural heritage from prehistory to the present. The idea that we can and be upgraded with the construction of more momentous memorial park facilities in the Macedonian wars of antiquity to modern time.

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Social and economic geography
Divisions: Faculty of Tourism and Business Logistics
Depositing User: Nikola Dimitrov
Date Deposited: 13 Feb 2013 11:02
Last Modified: 13 Feb 2013 11:02
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5337

Actions (login required)

View Item View Item